Fatland øker puljetillegget på storfe

27. mars 2020
Dette vil være med å styrke økonomien til alle som slakter storfe.
Les mer