Siste nytt

Ensilage av inplastad rundbal.

Afrikansk svinepest: Ikke importer grovfôr fra Sverige

Mattilsynet anbefaler å ikke innføre grovfôr fra Sverige til Norge før smittesituasjonen er mer avklart.

Mattilsynet skriver på sine hjemmesider:

Den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest er påvist på flere villsvin i Sverige. Sykdommen smitter ikke til mennesker, men er dødelig for svin.

Dersom du allerede har innført grovfôr eller halm til strø fra Sverige, anbefaler vi at du lagrer fôret så lenge som mulig og i minimum tre måneder før du bruker dette til dyrene dine. Behandling av grovfôr med ensileringsmidler vil også være et tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Dersom du har innført grovfôr for å bruke dette til andre dyrearter enn svin, kan du fôre andre dyrearter med dette dersom det kan skje på en slik måte at fôr og fôrrester ikke blir tilgjengelig for svin og villsvin. Du bør for eksempel ikke fôre hester ute i områder hvor det kan finnes villsvin uten at fôret på forhånd er lagret i tre måneder.

Du bør ikke innføre grovfôr fra land med smittsomme sykdommer som er meldepliktige eller ikke forekommer i Norge. Dersom nye dyresykdommer innføres med grovfôr fra utlandet, kan det få store konsekvenser for dyrene dine og andre i næringen rundt deg.

Ringe Mattilsynet på 22 40 00 00 ved spørsmål.

Smittevernråd

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smittevernråd. Rådene omfatter hygienetiltak, krav om karantenetid før man går inn i en norsk besetning etter mulig smittekontakt i andre land og ikke minst råd om hvordan man unngår å spre smitte via mat.

Plakaten er oversatt til engelsk, russisk, polsk, rumensk og litauisk.

Mattilsynet har også laget en flerspråklig informasjonsplakat om at man ikke må kaste mat i naturen, se listen under.

Begge plakater bør henges opp godt synlig på gårder og andre relevante steder.

Les mer her og finn du plakater du kan laset ned.

Har beredskap

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har beredskapsplaner for afrikansk svinepest, og vil fortsette å følge utviklingen av sykdommen i Sverige svært tett.

Ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge, vil Mattilsynet sette i verk strenge tiltak for å hindre at sykdommen spres videre og for å bekjempe sykdommen.

Påvisningen av afrikansk svinepest i Sverige er en god påminnelse om viktigheten av gode smittevernrutiner på gården sin. Ta gjerne kontakt med veterinær/produsentrådgiver på svin, Solveig Kvinge, dersom du ønsker en gjennomgang av smittevernrutinene dine.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Solveig Rettedal Kvinge

Veterinær/ produsentrådgiver i Fatland

Telefon: 413 05 616

Andre saker