Siste nytt

RorosSlakteriFatland article main landscape

Fatland og Røros slakteri inngår samarbeidsavtale

Avtalen sikrer Fatland enda større tilgang på norske kjøttråvarer i et marked der forbrukerne er stadig mer opptatt av norsk kvalitetsmat.

Samarbeidsavtalen innebærer at slakt fra bønder som leverer til Røros Slakteri får tilgang til Fatland-konsernets mange salgskanaler og omfattende salgsapparat. Fatland er allerede i dag storleverandør til butikkjedene Coop og Norgesgruppen, industribedrifter, slakterbutikker, restauranter og storkjøkken.

Avtalen mellom Fatland og Røros Slakteri har en varighet på 10 år.

- Begge parter er opptatt av å styrke lokalmatproduksjonen. Fatland og Røros Slakteri har lange tradisjoner med å skape verdier sammen med norske bønder og begge parter har ambisjoner om at denne samarbeidsavtalen skal bidra til å utvikle begge selskaper, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland til Bladet Kjøttbransjen.

Røros Slakteri AS er et konsern med to datterselskaper: Røroskjøtt AS og Grillhuset Røroskjøtt AS. Røros Slakteri AS har de siste årene fått mange nye leverandører de siste 2 årene, og ønsker nå enda flere velkommen.

Konsernet omsetter for over 100 millioner årlig med fokus på kvalitetskjøtt fra Røros-traktene og lokal verdiskaping. Røros Slakteri AS har meget kort inntransport av slaktedyr i et område med store avstander, noe som er bra for dyrevelferden. Røros Slakteri AS ser et stort potensiale for videre vekst på både slakting og foredling, og planlegger en stor satsing med bygging av nytt slakteri og foredlingsanlegg for å kunne få plass til denne veksten.

Andre saker