Siste nytt

Piggy Bank With Stack of Coins,Male Hand Saving Money concept

Fatland forbedrer leveringsbetingelser

Vi øker betalingen til bonden for både svin og storfe fra 11. april 2023.

Svin:

Fatland Ekstra Smågris vil øke med 10 kr, det samme vil Kombitillegget.

Storfe:

Vi øker puljetillegget på pulje som gjelder 14 og flere med 20 øre pr kilo.

Pulje 6-10 og 11-13 øker med 15 øre per kilo.

Vi løfter konkurransekraften ytterligere ved å gi deg som bonde en bedre betaling, og samtidig sikre at vi får tilgang på ferske norsk råvarer fra norske gårder.

Vi er også opptatt av å løfte samarbeidet med bonden og skape en langsiktig og bærekraftig utvikling av norsk kjøttproduksjon.

Andre saker