Fatland Oslo

SENTRALBORD 23 17 63 50
Telefaks 22 32 21 05
Ordrefaks 22 32 63 36

NØDSLAKT 97 69 26 53
Nødslakt Gudbrandsdalen
94 52 09 53

Daglig leder

Ove Malvin Knutsen 96001651
Kommunikasjonsansvarlig Fatland AS
Stine Rørvik/ Send E-post 48 99 15 59
Innmelding

Torild Sundby Gundersby / Send e-post

46 70 60 55
Leder slakterivirksomhet
Axel Dønnum Jensen / Send e-post 97 69 26 50 / 22 29 51 16
Rådgivning storfe
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Rådgivning småfe
Solveig Horve Bergsholm / Send e-post 96 94 61 81
Storfekjøttkontrollen
Audun Økland / Send e-post 96 00 18 19
Driftssjef
Per Øvrebø / Send e-post 48 19 18 37
Økonomi og regnskapskontroller
Karol Daniel Szczesny / Send e-post 99 87 59 70
Regnskapsfører
Huyen Luu / Send e-post 40 40 52 82
Salg helslakt
Audun Fredriksen / Send e-post 94 83 74 60
Returslakt
Audun Fredriksen / Send e-post 94 83 74 60
Ekspedisjon/salg
Lars Ivar Holm / Send e-post 95 89 63 23
Kvalitetsleder
Maria Christina Radu / Send e-post 91 34 14 10
Spørsmål vedrørende avregninger 23 17 63 50
Livdyrsjef/-formidler storfe
Dag Erik Bråthen / Send e-post 95 12 86 15
Livdyrformidler smågris
Atle Dønnum / Send e-post 92 46 70 10
Produsentkontakt Østfold
Dag Erik Bråthen / Send e-post 95 12 86 15
Produsentkontakt Valdres
Knut Storhaug 97 51 96 80

Produsentkontakt Gudbrandsdalen
Stein Myhrsveen 41 39 69 06
Dyrebilsjåfører
Dag Erik Bråthen 95 12 86 15
Ole Marius Ruud 90 66 85 80
Kjell Øyhaugen 95 11 15 86
Sven Erik Johansen 97 76 36 98
Roar Ski 90 69 91 86
Gudbrand Lindstad 41 50 86 96
Øistein Lindstad 90 94 17 59
Atle Dønnum 92 46 70 10
Trond Buer 47 31 55 47
Nils Hovland 91 68 80 16
Sivert Myhrsveen 97 08 33 12
Thorstein Furuheim 99 56 88 15
Knut Kvissel 90 72 28 39
Thomas Dehlimarken 91 52 33 04

Kontakt oss