Kuslipp 2022 hos Hanna Retzius Storlien

Prognosert prisløype for storfe

(foto: Turi Nordengen)

Prognosert prisløype for 1. halvår 2024: (Husk innmelding med individnummer i god tid!)

Mandag 1. januar 2024 (uke 1) går noteringsprisen opp 60 øre, og omsetningsavgiften ned 60 øre => avregningsprisen øker med 1,20 kr/kg

Mandag 4. mars 2024 (uke 10) går noteringsprisen ned 1,50 og omsetningsavgiften opp 1,00 => avregningsprisen blir redusert med 2,50 kr/kg

Mandag 1. april 2024 (uke 14) går noteringsprisen opp 2,30 og omsetningsavgiften ned 1,10 => avregningsprisen øker med 3,40 kr/kg

se tabell under

Dato og ukenummer Endring i noteringspris Endring i omsetningsavgift Samlet endring avregningspris til produsent

Mandag 1. januar 2024 (uke 1)

Opp 0,60 kr Ned 0,60 kr Opp kr 1,20 pr kg

Mandag 4. mars  2024 (uke 10)

Ned 1,50 kr Opp 1,00 kr Ned kr 2,50  pr kg
Mandag 1. april  2024 (uke 14) Opp 2,30 kr Ned 1,10 kr Opp kr 3,40  pr kg

Prisløypen er en prognose. Det kan komme endringer i prisløypen.

.

Publisert 31.10.2023  kl 07:50

Oppdatert 04.01.2024  kl 16:37

Andre saker