Siste nytt

image00029

Slår alarm om bondens økonomi

Fatland frykter at dårlig økonomi i landbruket fører til at gode bønder slutter, og unge ikke våger å satse på en fremtid som bonde. Konsernsjef i Fatland, Anders Hundseid, har nylig bedt om å få møte Landbruksministeren for å diskutere den krevende situasjonen.

I tillegg har han sendt en tydelig bekymringsmelding til statsministerens kontor og næringskomiteen på Stortinget.

Anders Hundseid i Fatland AS: – Bøndene har aldri hatt så dårlig økonomi som nå. Vi mener at det trengs målrettede krisepakker fra Stortinget. Dette haster, det er nå på våren bøndene legger grunnlaget for matsikkerheten til vinteren.

– Aldri har lønnsomheten til bøndene vært så lavt som nå, og aldri før har kravene til den norske bonden vært tøffere. Bøndene trenger inntektsløft og krisepakke fra Stortinget, sier konsernsjef i Fatland AS, Anders Hundseid som selv driver som bonde i Etne.

– Utgiftene har økt ekstremt. Diesel, kraftfôr, kunstgjødsel, plast og emballasje, strøm, andre driftskostnader, lønn til ansatte og renter på lån er på vei opp. Økte krav fører til flere arbeidstimer. Leverandører til den norske bonden varsler prisstigning på alt fra 10-25 prosent fra i dag og frem til august. Dette er virkelig alvorlig, sier Hundseid og viser til at når bonden legger ned får det også 1store ringvirkninger for næringslivet rundt, både lokalt og nasjonalt.

– Skal landbruket ta det viktige samfunnsansvaret som de gjør må det være forsvarlig å drive landbruk.

Store konsekvenser

Han frykter at den dårlige økonomien i landbruket får store konsekvenser, og at mange unge mulige bønder ikke lenger våger å ta over gårder og bli bønder.

– Vi må huske på at norsk jordbruk skal bestå. Jordbruket har vært igjennom tøffe tider før, men nå gjelder det. Det er viktig at bøndene klarer å stå løpet ut, mener Hundseid.

Han blir stadig kontaktet av ungdommer som trenger noen å diskutere med, mange er redde for å satse i en næring som fremstår usikker.

– Det er svært alarmerende når foreldre må advare ungene om å studere innen landbruk og få seg jobb i næringen. Det må snus, foreldrene må kunne skryte av arbeidsplassen sin og anbefale bransjen. Flere og flere er desperate etter å få tak i avløsere, men det er ikke økonomi til å lønne på like vilkår som andre bransjer som tiltrekker seg ungdom og arbeidskraft i dag, slår Fatland-direktøren fast.

– Vi får daglig meldinger om bønder som skal legge ned, vi vet også at mange bønder sliter psykisk. Flere dyktige bønder ser etter mulighet for å avslutte produksjonen som følge av økonomien.

Stortinget må ta ansvar

Hundseid er klar på hvor ansvaret for den dårlige økonomien ligger.

– Stortinget kan ikke sitte å vente på å se an situasjonen. Hadde det vært noe ekstraordinært som gikk over så kunne man forstått at man må se det over lengre tid, men nå har det vært flere år med dårlig inntekt for gjennomsnittsbonden.

Han mener det er snakket nok om å tette gapet på inntekten med andre bransjer, nå er det på tide med handling.

– Svarene ligger i regnskapene til bøndene. Vi må ta vare på landet vårt, dyra våre og folket vårt. Både sittende og forrige regjering har lovd å tette inntektsgapet. Vi vet også at bøndene er bekymret for at prisøkning skal føre til overproduksjon, derfor må vi akseptere forbedringer og tiltak knyttet til dyra og bøndenes ve og vel, mener Hundseid.

Viktig å stå samlet

Fatland-direktøren mener også det er ekstra viktig å sikre norsk, trygg og lokal mat i en usikker europeisk situasjon.

– Aldri før har det vært viktigere å sikre egen matvaresikkerhet, mener han.

– Nå er det viktig at vi står samlet både vi private slakterier og samvirket om å støtte bonden i kampen om bedre økonomiske vilkår. Vi tjener alle på å stå sammen i kampen for den norske bonden.

Fatland har i dag nærmere 5000 produsenter og leverer kjøttprodukt til halvannen million med nordmenn. Fatland-produkt er tilgjengelig både i Coop og Norgesgruppen, og butikker over hele landet.

– Fatland-bøndene er utrolig viktige for å holde varene i butikkene. Både Fatland og kundene våre ønsker norsk kjøtt, vi er helt avhengig av å ha alle bøndene vi har med oss videre, avslutter konsernsjef Anders Hundseid.

Andre saker