IMG 5690

Oppdatert bonus og leveringstillegg

Storfebonus


Puljetillegg Pulje Hasteku 1-3 4-5 6-10 11-13 >14
Kr pr kg 0,00 0,95 1,60 2,30 2,70 3,90
Avtaleinnmelding 3-ukers avtale 2,00 Innmeldingsfrist er på dato 3 uker før ønsket slakting.
Fatland Ku Totalkunde 4,00

Ved inngått Opti-avtale pr kg for ku og ung ku.

Fatland Kilo Pluss 300 1,50 For vekt 300,0-349,9 kr pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku).
Fatland Kilo Pluss 350 2,00 For vekt over 350 kg pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku).
Fatland Kjøttfeavtale 3,00 Ved inngått kjøttfeavtale tillegg pr kg for klasse O+ og bedre. Kategorier: Kvige, kastrat, ung okse og ung ku. .
Fatland Angus 9,25 Ved inngått avtale tillegg pr kg. Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku. Rasekrav: 50% Angus. Klassekrav: O og bedre.
Kvalitetstilskudd storfe 5,50 pr kg for alle storfeslakt med klasse O, unntatt ku og okse. Gjelder bare for fettklasse 4- eller lavere.
10,50 pr kg for alle storfeslakt med klasse O+ og bedre, unntatt ku og okse. Gjelder bare fettklasse 4- eller lavere.
Kvige 4,00 for kviger i klasse O og bedre.
Fatland Ekstra 2023

Salg av kalv Puljetillegg kalv
Se egne kalvepriser under Livdyr.
Vi betaler høyest grunnpris for kalven!
fra 3-7 fra 8-13 over 14
100 150 200

Ny-bruker bonus storfe Gjelder i tre år! Du velger selv oppstartsår.
Slaktetillegg +kr 1,00 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.
Kalv/fôringsdyr + kr 50,- for kalv <100 kg og kr 100,- for kalv >100 kg ved salg.
Ku/kviger + kr 250,- ved omsetning av kyr, kviger og okser ved salg.
OptiBiff OptiBiff-avtaletillegg kr 0,45 til kr 1,20 pr kg i forhold til kvantum. Kommer i tillegg for all storfe ved inngått avtale. Etterbetales ved årsslutt.

Småfebonus

Småfe Pulje 1-19 20-29 30-49 50-79 80-99 100-149 150-199 >200
Puljetillegg Kr pr kg 0,00 0,30 0,90 1,30 1,80 2,80 3,40 3,60
Rett innmelding Kr 0,70 pr kg for innmelding tirsdag før ønsket slakteuke og rett antall.
Sesongtillegg sau 2023 Uke 33-35 og 41-45: + kr 2,00 pr kg på alle kvaliteter.
Sesongtillegg lam 2023

Uke 33-37: + 3.00 kr pr kg.

Uke 38-39: + 1.50 kr pr kg.

Elitelam + kr 3,00 pr kg i klasse O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3 +, nedre vektgrense 15,1 kg, ingen øvre vektgrense.
Elitelam Pluss + kr 7,50 pr kg i klasse R og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 18,1 kg. Ingen øvre vektgrense
Fatland sau / Ung sau kvalitetstillegg + kr 3,00 pr kg for sau slakta i klasse O+ eller bedre, fettgruppe 2- til 3+, 23-45 kg.

Lammetilskudd

gjeldene fra 1.1.2024

Jordbruksavtalen gir et tilskudd for lam, klasse O+ og bedre på 545,-.

Tilskuddet betales over avregning fra Fatland.

Optilam

1000-1999 kg: kr 0,60,- pr kg småfeslakt

2000-2999 kg: kr 1,10,- pr kg småfeslakt

3000-3999 kg: kr 1,40,- pr kg småfeslakt

4000-4999 kg: kr 1,70,- pr kg småfeslakt

5000-5999 kg: kr 2,00,- pr kg småfeslakt

>6000 kg: kr 2,10,- pr kg småfeslakt

Utbetales ved årsslutt

Nybrukerbonus

Nybrukerbonus er ett tillegg på kr 1,- pr kg alle småfeslakt.

Tillegget gjelder i to år og du velger selv oppstartsår!

Grisebonus

Slaktegris

1- 9

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 75-89 >90
Puljetillegg 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 0,85 1,15 1,25
Optimaliseringstillegg

01.01.24: 1,20  pr kg for slaktegris med slaktevekt 77,1 kg - 93,0 kg

Tillegg rett innmelding 0,70 pr kg for innmelding tirsdag før ønsket slakteuke og rett antall (+/-10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket.
Bonus purke/råne

kr 1,00 pr kg

Smågris 1-24 25-49 50-74 75-99 100-124 125-149 150-174 175-199 >200
Puljetillegg 0 35 45 55 75 85 95 100 110
Puljetillegget viderefaktureres og kompenseres av tilleggene ved slakting.
Tillegg rett innmelding Kr 20 pr levert smågris, krav til innmelding ved avvenning og rett antall (+/-10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket. Dette tillegget viderefakturers ikke kjøper.
Fatland Ekstra Smågris Kr. 70 per levert smågris. Dette tillegget viderefakturers ikke kjøper (01.04.24)
Kombitillegg kr. 85 per slaktet gris (11.04.23)
tillegg for SPF kr 55,- (derav kr 35,- blir viderefakturert) (01.04.2024)
Optigris Smågrisproduksjon og kombinertbestetninger: Kontakt slakteriet for å få din Optigrisavtale på plass. Slaktegris: Optigrisavtale kommer i tillegg for all slaktegris. Etterbetales ved årsslutt.
Ny bruker Gjelder i to år. Du velger selv oppstartsår!
Slakt Fatland gir +kr 0,60 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.
Smågris Selger får +kr 20,- pr smågris.
Purker Kjøper og selger får kr 25,- pr småpurke, kr 50,- pr bedekningsklare og kr 100,- pr drektig purke.


Publisert 23.03.2021  kl 14:38

Oppdatert 11.04.2024  kl 16:48