Siste nytt

Inge Fatland og konsernsjef Terje Wester mottok prisen

Fatland er "Årets bedrift"

Norges største private kjøttbedrift ble hedret på næringslivskonferansen NæringsGIV 2017.

Prisen ble delt ut på næringslivskonferansen som samler aktører fra næringslivet i Vindafjord og Etne. Fatlands konsernsjef Terje Wester var en av foredragsholderne på Olalia fjellstove, 467 meter over havet.

I sin begrunnelse for å tildele Fatland utmerkelsen "Åretss bedrift" skriver juryen:

Bedriften har ei lang historie i distriktet og har hatt solid vekst over tid. Den har hatt solid vekst over tid og har i fleire omgangar gjort store satsingar og investeringar lokalt, trass utfordringar med infrastruktur og til dels lang veg til kundane.

Bedriften har trass sin sterke vekst og investeringar også hatt god utvikling på resultat seinare år. Som stor lokal bedrift har den vore ein viktig arbeidsgjevar for flinke hovud og flittige hender med svært ulik kompetanse og erfaring.

Kilde og foto: Medvind24.no

Andre saker