Siste nytt

IMG 5662

En Fantastisk dag for Fatland: Det blir ny tunnel

I en gledelig vending har politikerne endelig lyttet til ropene fra blant annet Fatland-representanter og bevilget midler til veistrekningen E134.

En etterlengtede 13 kilometer lange tunnelen på E134 vest for Haukeli, representerer ikke bare en seier for logistikk- og transportnæringen, men også en betydelig forbedring for trafikksikkerheten i regionen.

I flere år har Fatland engasjert seg i en vedvarende innsats for å få politikerne til å anerkjenne behovet for å oppgradere veinettet langs E134.

Senest forrige torsdag holdt Anders Hundseid foredrag om den avgjørende betydningen av utbedringer på denne strekningen.

Konsernsjef Anders Hundseid i aksjon. Foto: Haukelivegen AS

Foredraget kastet lys over hvordan selskapet og regionen kunne nyte godt av forbedret infrastruktur, samtidig som det ville gi direkte fordeler for trafikkflyten og trafikksikkerheten.

Med 80 vogntog som daglig passerer gjennom Fatland Ølen og Bakka-Solheim-strekningen, er det ikke til å undres over at veiinfrastrukturen har vært et sentralt anliggende for oss i Fatland.

Den nåværende tilstanden har gitt utfordringer for sjåførene og forsinkelser for varene.

Med den nylig annonserte tunnelen kan Fatland endelig se frem til betydelige forbedringer i arbeidsforholdene for våre sjåfører, og ikke minst sikkerheten for våre transporter.

Skal jobbe videre

Det er viktig å huske at denne milepælen ikke markerer en fullføring av kampen, men heller en start på en ny fase.

Veien mot en mer moderne og effektiv infrastruktur er fortsatt en pågående reise, men med regjeringens støtte har vi i Fatland nå fått et viktig gjennombrudd for vår sak.

Den 13 kilometer lange tunnelen er et symbol på hva som kan oppnås når bedrifter, lokalsamfunn og myndigheter samarbeider for å realisere felles mål.

Som vi beveger oss fremover, er det viktig å fortsette å arbeide sammen for å sikre at vei- og transportinfrastrukturen forblir en prioritet på den politiske agendaen.

I en tid med stadig økende krav til logistikkløsninger, er den nye tunnelen på E134 vest for Haukeli et stort skritt fremover. Fatland kan nå se frem til en mer effektiv drift, økt trafikksikkerhet og en bedre fremtid.

Dette er ikke bare en fantastisk dag for Fatland, men også en gledelig dag for hele regionen.

Andre saker