Fatland Ølen

SENTRALBORD 53 77 55 00
Telefaks 52 76 16 06

NØDSLAKT ØLEN OG BERGEN 98 24 22 00

Konserndirektør
Leif Malvin Knutsen / Send e-post 90 52 21 25
Konsernøkonomisjef (CFO)
Tor Magnar Kambe /Send e-post 99 22 52 29
Konsern-controller
Anders S Hundseid /Send e-post 99 22 95 11
Daglig leder
Svein Fatland / Send e-post 90 59 32 00
Innmelding
Felles (ikke mulighet for SMS) 97 98 55 22
Andreas Helgevold / Send e-post 98 24 22 02
Bjørn Magne Stople / Send e-post 98 24 22 10
Kommunikasjonsansvarlig
Stine Rørvik / Send e-post 48 99 15 59
Butikken/returavdeling 95 89 63 05
Send e-post
Rådgivning svin
Harald Pedersen / Send e-post 98 25 39 11
Rådgivning storfe
Guro Hansen / Send e-post 95 89 63 20
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Kjøp og salg av livkalv
Ellen Kristine Stangeland 90788442
Produsentkontakt småfe
Hilde K. Håland / Send e-post 98 24 22 14
Produsentkontakt
Bjørn Magne Stople / Send e-post 98 24 22 10
Storfekjøtt- og Sauekontrollen
Gerd Skjoldal / Send e-post 95 89 63 34
Slakterileder
Audun Stople / Send e-post 98 07 55 74
Kvalitetsleder
Lill Eivik-Spartveit / Send e-post 98 24 22 23
Forretningsutvikling
Reinert Horneland / Send e-post 99 63 46 42
Teknisk leder
Inge Fatland / Send e-post 95 83 66 01
Dyrebilsjåfører
Jan Bjørkhaug 98 24 22 04
Steffen Hagenes 94 52 66 22
Egil Josnes 40 92 24 05
Frode Opheim 95 15 12 68
Trond Hagenes 95 80 70 95
Olav A. Helgevold 48 09 92 46
Rolf Martin Hegerland Austli 94 81 43 41
Andreas Espedal 90 10 52 76
Øyvind Thorsen 94 01 22 19
Leigebilsjåfører
Bernt Sævereid 45 40 42 23
Martin Hegerland 91 17 20 21