Fatland Ølen

SENTRALBORD 53 77 55 00
Telefaks 52 76 16 06

NØDSLAKT ØLEN OG BERGEN 98 24 22 00

Konsernsjef Fatland AS

Vidar Fatland

Kommunikasjonsansvarlig Fatland AS
Stine Rørvik/ Send E-post /48991559
Konserndirektør
Leif Malvin Knutsen / Send e-post 90 52 21 25
Konsernøkonomisjef (CFO)
Tor Magnar Kambe / Send e-post 99 22 52 29
Daglig leder
Svein Fatland / Send e-post
Innmelding
Felles (ikke mulighet for SMS) 97 98 55 22
Andreas Helgevold / Send e-post 98 24 22 02
Bjørn Magne Stople / Send e-post 98 24 22 10
Butikken/returavdeling 95 89 63 05
Send e-post
Rådgivning svin
Roxana Schomann 96001651
Rådgivning storfe
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Kjøp og salg av livkalv
Terje Kvinnesland 46704003
Produsentkontakt småfe

Johannes Bakke

Send e-post

91 60 78 18
Produsentkontakt
Bjørn Magne Stople / Send e-post 98 24 22 10
Storfekjøttkontrollen
Audun Økland / Send e-post 96 00 18 19
Slakterileder
Audun Stople / Send e-post 98 07 55 74
Kvalitetsleder
Lill Eivik-Spartveit / Send e-post 98 24 22 23
Teknisk leder
Inge Fatland / Send e-post 95 83 66 01
Dyrebilsjåfører
Thomas Andre Laurhammer 45 66 70 91
Steffen Hagenes 94 52 66 22
Lars Audun Fatland 95 55 37 15
Frode Opheim 95 15 12 68
Trond Hagenes 95 80 70 95
Leif Terje Kvinnesland 46 70 40 03
Trond Hagenes 95 80 70 95
Raimond Unneland 97 01 95 86
Øyvind Thorsen 94 01 22 19
Bernt Sævereid 91 86 28 57
Lars Erik Stangeland 97 63 09 12
Lars Magne Stangeland 96 00 60 01
Leigebilsjåfører
Martin Hegerland 91 17 20 21

Kontakt oss