Siste nytt

DSC01229 2

Kjære Fatland-produsenter med familie

Året 2021 har også vært sterkt preget av korona, men om det finnes noe positivt med det, er det at det viser viktigheten av dere bønder.

Er det noe som er sikkert, er det at nordmenn er avhengig av norsk mat også i fremtiden. Det er veldig positivt at flere og flere nordmenn ser nødvendigheten av norsk matproduksjon.

Dere bønder, og vi som kjøttbedrift er en viktig del av norsk matsikkerhet – det må vi ikke glemme.

Vi ønsker å arbeide hardt for å ta vare på deg som bonde. Men vi ser at det også blir viktigere og viktigere å kunne arbeide for det norske landbruket i et lengre tidsperspektiv. Denne jobben er vi klar for.

Vi må evne å tenke fremtidsrettet og nytt. Samtidig som vi ikke glemmer det arbeidet som allerede er gjort.

Flere bønder velger Fatland

I år har Fatland hatt en positiv økning av nye bønder. Dette er knallbra.

Vi opplever samtidig som vi skal være gode på pris, betyr også service og tilliten som bygges opp over tid mye.

Det skal være enkelt å forholde seg til Fatland og det skal være tillit begge veier. Vi håper og se flere nye bønder i 2022.

Vi utvikler oss

Vårt fokus den siste tiden på anleggene har vært å ferdigstille pågående prosjekter. Det er investert stort i bygg, infrastruktur, produksjonsutstyr og kompetanse for videre vekst. Disse prosjektene går over forholdsvis lang tid og det er utrolig kjekt å se at mange av disse investeringene gir resultater.

Jeg kan blant annet nevne at nye klimarom på Jæren er ferdigstilt til spekemat produksjon.

I Ølen har vi installert nytt utstyr til koking og røyking av produkter som gjør at vi har helt andre forutsetninger for å levere en høyere kvalitet på varene og et større utvalg.

Det har også pågått en storstilt opprustning av infrastrukturen på it for å imøtekomme krav til sporing, sikkerhet, logistikk og oversikt. I Oslo har vi fått på plass et nytt prøvekjøkken og i Oppdal er ny fabrikk under oppføring.

I tillegg investeres det hele tiden i produksjonsutstyr for å imøtekomme konkurransen ute i butikk.

Nok et rekordår på salg

I 2021 har etterspørselen etter norske varer tatt helt av.

Vi har hatt det svært travelt med å følge opp Coop og NorgesGruppen på dagligvare, i tillegg har det vært et godt år for industrisalg.

Det kan se ut til at veksten stopper på cirka 10 prosent salgsøkning og vi nærmer oss seks milliarder i omsetning. Dette er et nå et volum som har stor betydning for norsk kjøttproduksjon.

Det har vært utfordrende å ha nok norsk råstoff og vi har måttet supplere med import for å ikke overstimulere til overproduksjon. Med litt import så står ikke butikkhyllene tomme og vi får færre misfornøyde kunder.

Selv om vi har sørget for å fylle butikkhyllene i år har vi også møtt store kostnadsøkninger.

Dette gjør at vi arbeider knallhardt for å opprettholde en sunn økonomi for å ivareta våre forpliktelser og ansvar. Vi er nødt til å være mer effektive enn noen gang for å opprettholde et forsvarlig resultat som skal samsvare med omsetningen.

Her har vi svært flinke ansatte med oss som leverer.

Godt samspill i mange ledd

Jeg har forsøkt meg nede på slaktelinjen i sommer og fastslår at det er et stort kompetansefelt som ikke kan sammenlignes med å slakte hjort som jeg selv har skutt.

Det er imponerende hvor mye kjøtt som slaktes, skjæres og foredles av våre ansatte hver eneste dag.

Gå inn i rollen som konsernsjef i et milliardkonsern med over 1000 ansatte har til tider vært utfordrende, men jeg opplever en enorm tilhørighet og samhold fra ansatte og bønder.

Det er utrolig kjekt å arbeide i et selskap der vi jobber så tett med leverandørleddet.

Hver og en bidrar til at historien går videre til nye generasjoner både hos bønder, men også i Fatland. I landbruket er langsiktigheten nøkkelen.

Jeg gleder meg til å starte nytt år med nye muligheter å bli kjent med flere av dere bønder.

Vi vil ønske deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!

Takk for et godt samarbeid i 2021!

Med vennlig hilsen

Anders Sørheim Hundseid

Konsernsjef, Fatland AS

Andre saker