Siste nytt

AdobeStock 94717183

NRK med nye saker om svinenæringen: Dette mener Fatland

NRK har nylig publisert saker om dyrevelferd innenfor svineproduksjon i Norge.

Bakgrunnen er at de skal se på status i næringen halvannet år etter dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter».

NRK har blant annet mottatt omfattende video og bilde-materiale fra en gruppe aktivister som blir brukt som dokumentasjon i saken.

Fatland, i likhet med resten av bransjen, mener at dyr skal behandles godt og regelverket skal følges. Dårlig behandling av dyr er uakseptabelt. Vi tar avstand fra regelbrudd, og det er vondt å se at dyr ikke har det bra.

Dette vet vi:

Opptak fra Fatland-produsenter er hovedsakelig tatt i 2019, noen i 2020.

En del av innholdet NRK viser i dag har ikke vi fått sett før nettsaken ble publisert.

Vi er blitt presentert et nedklippet billedmateriale fra de Fatland-gårdene som har hatt innbrudd. Da vi så materialet, var gårdene markert med tall. Vi fikk ikke vite hvilke gårder vi så fra, men tidligere har vi fått en liste med navn som skal ha hatt innbrudd.

Ifølge NRK har de jobbet med denne saken siden desember 2020. Da vi, 26.05.2021, stilte spørsmål om noen av NRKs journalister i dette arbeidet har besøkt et grisefjøs var svaret klart nei.

Vi stiller spørsmålstegn ved at NRK ikke én gang har tatt seg bryet med å se hvordan praktisk grisedrift fungerer, eller bli kjent med næringa via andre enn aktivistene.

Fatland har forsøkt å legge frem dokumentasjon og spille inn fakta knytte til det vi har sett.

Dette står NRK fritt til å vise/bruke.

Vi har også invitert NRK på besøk til de gårdene som har hatt innbrudd, de har de takket nei til.

Lørdag 06.06.21. tok de likevel kontakt å spurte om de kunne komme til en gård av deres valg. Det sa vi selvsagt ja til.

Dette må vi ta med oss:

Svinenæringa er i en god utvikling. Dette er det flere grunner til, blant annet fordi Mattilsynet i en ny veileder publisert januar 2021 er tydeligere i hva de forventer og hvilke vurderinger de gjør. Vi ser at Dyrevelferdsprogrammet for svin som ble innført for slaktegrisbesetninger i 2019, fungerer godt.

Mattilsynet, bøndene og næringa generelt har jobbet intensivt med dyrevelferd de siste årene, og dette vil vi fortsette med.

Blant annet pågår det nå en tilsynskampanje der Mattilsynet uanmeldt skal besøke 600 tilfeldig utvalgte grisefjøs i 2021 og første halvdel av 2022.

Vi synes det er urimelig at forhold fra 2019 og 2020 blir presentert som en sannhet i dag. Særlig når vi vet at flere av forholdene NRK legger frem var under endring / utbedring sammen med oss, ekstern veterinær eller Mattilsynet.

Vi har vært inne i alle besetningene som aktivistene har brutt seg inn i, noen før og alle etter at dette ble kjent. Vi kjenner oss ikke igjen i totaliteten i det materialet som er presentert.

Filmklippene vi har sett viser i liten grad hele fjøset og hele plassen dyrene oppholder seg. Kameravinklene er laget slik at vi ser en liten del av bingen og området til grisen, og det er vanskelig å få et dekkende bilde av besetningen ut fra det vi ser.

Vi satt igjen med et inntrykk av mange bilder og videoopptak var vinklet mot gjødelsområdet til grisen, og at grisen var skremt over i den del av bingen før fotografering.

I et skriv til bøndene som har hatt innbrudd skriver NRK at «Mange steder er nesten alle bildene nærbilder».

På noen av filmklippene fra NRK ser vi gris med halesår og enkelte purker med bogsår. Men klippene sier ingenting om disse grisene er under behandling eller om de er i sykebinge. Bonden er heller ikke til stede da opptakene er gjort på natten.

Bonden har heller ikke fått vite hvilke dato aktivisten gjorde innbrudd, det gjør det vanskelig for bonden og sjekke helsedokumentasjon.

Det er ikke ulovlig å ha skadde eller syke dyr, det er ulovlig og ikke gi disse dyrene tilstrekkelig tilsyn, behandling og stell.

På generelt grunnlag kan vi si at forekomsten av halesår, både kort hale og åpent halesår, er redusert fra ca. 9 % i 2017 til ca. 3 % hittil i 2021.

Dette registreringer fra utvidet sjukdomsregistrering på slakteriene, gjort av Mattilsynets kjøttkontroll. Nedgangen skyldes primært at bonden har økt fokus på forebyggende tiltak i fjøset.

Forekomst av bogsår har sunket kraftig. I 2020 og hittil i 2021 ble bogsår kun registrert på henholdsvis 0,96 og 0,75 % av slaktede purker. I foredlingsbesetningene sank forekomsten med 70% fra 2010 til 2019.

Vi blir målt på det vi gjør:

Næringa og Fatland jobber kontinuerlig med å bedre dyrevelferden. Dette dreier seg om holdningsarbeid og å heve kompetansen til bønder og andre som steller med dyra.

Vi har alle en varslingsplikt til Mattilsynet hvis vi ser alvorlige brudd på lovverket, og har et godt samarbeid med Mattilsynet i slike saker.

Fatland utestenger bønder som ikke klarer, eller ikke viser vilje til å rette opp alvorlige avvik.

Heldigvis er dette ytterst få som ikke vil eller ønsker å overholde regler og lover.

De siste to årene har Fatland avsluttet samarbeid med to svineprodusenter som følge av dårlig dyrehold.

Vi vet imidlertid at uforutsette ting kan skje også i svineproduksjonen, og jobber derfor primært for å hjelpe produsentene våre med de utfordringene de møter, slik at situasjonen raskest og best mulig kan løses.

Det er også viktig å understreke at bonden tjener penger på god dyrevelferd. God dyrevelferd er altså en stor fordel for alle parter.

Til slutt:

Vi mener at det er tilsynsmyndighet som skal håndheve regelverket. Ikke aktivister.

Fatland stiller seg bak en anmeldelse av aktivistene.

På tross av det NRK legger frem kan vi Fatland kan bekrefte at vi opplever at bøndene tar dyrevelferden på alvor, steller godt med dyra og holder seg innenfor regelverket.

Vi er ikke enig all dokumentasjonen NRK legger til grunn i denne saken. I Norge har vi rundt 2000 svinebønder. Ulovlige opptak i 28 ulike besetninger mener vi ikke kan brukes som et premiss for hele næringen.

Etter det vi vet har dessuten NRK fjernet flere av produsentene fra materialet, da deres fagperson etter ny vurdering ikke fant lovbrudd på filmmaterialet likevel.

Andre saker