Siste nytt

IMG 7215-Enhanced-NR

Brenner for bondevelferd

Veterinær Roxana Schomann er ny rådgiver for svin. Hun er opptatt av at både dyr og mennesker skal ha det bra.

– Det er utrolig givende å hjelpe bonden. Hver dag er det noe nytt. Jeg synes det er kjempekjekt og spennende.
Det sier Roxana Schomann, Fatlands nye veterinærrådgiver for svin. Det gleder hun seg til.

Mange års veterinærerfaring
Roxana har lang erfaring med produksjonsdyr, med nesten sju år som praktiserende veterinær på Jæren, Gjesdal og Rennesøy. Der jobbet hun i et veterinærmiljø med mye svinepraksis. Dyrlegen er født og oppvokst i Romania, og ville som ung oppleve andre land. Etter å ha blitt ferdig utdannet i 2012, flyttet hun til Norge i 2013, og de siste elleve årene har hun bodd på Jæren. Det tok ikke så lang tid før hun forstod det var i Norge hun skulle bo.
– Nesten hele erfaringen min som dyrlege er fra Norge, sier Roxana.
Etter en kort periode med smådyrpraksis og barnefødsel, ser hun nå frem til å jobbe med bønder og produksjonsdyr igjen.
– I Fatland får jeg gjøre en del av veterinærjobben, i tillegg til nye ting som hjelper bonden, sier Roxana.
– Om jeg kan bidra til at bonden kan bedre driften, gir det meg mye glede. Derfor gleder jeg meg til å gå på jobb, sier Roxana.

Bistår med å finne balansen
I Fatland skal Roxana jobbe med rådgiving, veterinærfag og dyrevelferdsarbeid på gris til alle svineprodusenter tilknyttet slakteriene. Kontorsted er på Hommersåk, men dekker Fatland Ølen og Jæren, i tillegg til faglig støtte for Fatland Oslo.
– Den beste delen av jobben er å være ute på gården og finne gode løsninger sammen med bonden. Jeg er glad i og opptatt av velferd både for dyr og mennesker, og fornøyd med at jeg kan møte begge i løpet av arbeidsdagen, sier Roxana.
– Hva trenger bonden bistand til?
– Det kan være utfordrende å finne balansen mellom økonomi og tid, regelverk og dyrevelferd. En viktig del av min jobb er å hjelpe bonden å finne balansen for å skape gode resultater. Skal bonden lykkes, må også bonden ha det bra, reflekterer Roxana.
– Vi må tenke dyrevelferd, men også på bondevelferd. At bonden har det godt, er en forutsetning for at dyrene har det godt, og er dyrene syke eller det er problemer, så lider bonden med.

Dyktige bønder
Av og til ringer bøndene selv for å ta opp spesifikke utfordringer. Andre ganger tar Roxana kontakt med utgangspunkt i USR-anmerkinger i Helsegrissystemet, eller i forbindelse med problemer etter omsetning av smågris.
– Av og til har bonden funnet løsninger selv. Andre ganger hjelper jeg dem med å prøve ut ulike tiltak. Det er viktig at vi tar en gjennomgang av besetningen sammen, forteller Roxana.
Hun blir alltid møtt av dyktige bønder som ønsker det beste for produksjonen og grisene. Roxana mener at det å komme til gården med friske øyne kan være viktig.
– Da kan man kanskje se noe nytt. En del bønder vil høre hva jeg tenker med utenfra-blikk. Jeg som ikke er i besetningen hver dag, og besøker mange besetninger, kan kanskje lettere legge merke til ting hos dyrene og i driften, sier Roxana, og legger til:
– Det er bare å ringe. Jeg tar telefonen med glede!

Fordeler med å ha en veterinær som rådgiver
Men, spesifiserer hun, jobben hennes er ikke på telefon, den er ute på gården. Det blir mye kjøring – og mer skal det bli:
– Mitt mål er å dra til alle Fatland sine grisebesetninger til Fatland Ølen og Jæren, og gjennom besetningsgjennomgangen og besøket, blir vi bedre kjent. Jeg kan forklare hva jeg kan hjelpe dem med, og da blir det enklere å ringe etterpå om man trenger rådgivning og hjelp, sier Roxana.
En del kunder kjenner hun fra tidligere som praktiserende veterinær – og i jobben som rådgiver, bruker Roxana ofte veterinærkunnskapen sin. Hun bistår gjerne med velferdsrelatert rådgivning. Med henne på plass, er det en del ting som gjøres med én gang, som å obdusere på stedet eller undersøke ved mistanke om sykdom. Å få en indikasjon på diagnose raskt, er kostnadseffektivt og praktisk for bonden. Selve behandlingen overlater Roxana til praktiserende veterinærer lokalt, et fagmiljø hvor hun har gode kontakter.
– Det er en fordel i noen situasjoner å ringe til meg, sier Roxana. Som veterinærrådgiver arbeider jeg etter å se en helhet, og vil prøve å se om problemet er relatert til sykdom, fôr, miljø, sammensatt, noe annet.

– Kan være et ensomt yrke
Dessuten brenner Roxana for å være en god rådgiver og sparringspartner for bonden.
– Det kan være ensomt å være bonde, mange står alene i problemstillingene. Av og til er det nok å bare lytte eller stille spørsmål, fra noen som forstår. Bare at noen lytter, og spør hvordan dagen din er, hjelper. Andre ganger finner vi løsninger der det er mulig, forteller Roxana.
– Jeg vil arbeide for å skape en god drift, god produksjon, god dyrevelferd – og et godt liv både for bonden og for grisen. Vår arbeidsdag er litt av det samme, så vi snakker samme språk, sier hun.
– Jeg er på bøndene og produsentene sin side.

Andre saker