Siste nytt

My Post (20)

Engropris og avregningspriser for bonden

Vi har fått med oss debatten knyttet til økte priser til bonden den siste tiden.

Nortura gir uttrykk for ønske om å sette opp engrosprisene på slakt utover den prisløypa som er lagt for 1. halvår 2022.

Dersom det blir besluttet økte engrospriser, vil vi i Fatland følge opp slik at disse gjenspeiles i avregningsprisene til bonde. Vi vil også følge opp med ekstraordinære forhandlinger om prisøkning overfor våre kunder.

I henhold til Jordbruksavtalen har styret i Nortura ansvar for å fastsette gjennomsnittlige engrospriser for det enkelte dyreslag. Dette gjøres i månedsskiftet oktober/november for 1. halvår, og i månedsskiftet mai/juni for 2. halvår.

Med bakgrunn i de gjennomsnittlige engrosprisene utarbeides det deretter prisløyper per dyreslag.

Nortura gjør en omfattende arbeid med utarbeidelse av prognoser både for slakting og salg for på den måten å ha best mulig grunnlag for det arbeidet de gjør med priser, noe de også blir godtgjort for gjennom omsetningsmidler.

Med tanke på dagligvarehandelen har det over mange år blitt utviklet et system med to endringstidspunkt – 1. februar og 1. juli. De forhandlingene som både Nortura og private kjøttbedrifter gjennomfører med dagligvarekjedene, bygger på de fastsatte prisløypene.

Dersom Nortura ønsker å gjøre endringer i gjennomsnittspriser og prisløyper for 1. halvår 2022, står de fritt til å ta initiativ til det.

Omsetningsrådet og avtalepartene må da trolig inn i bildet.

Vi håper at 2022 kan by på oppturer og gode nyheter for bonden.

Andre saker