Eight sheep standing in a line looking at the camera in a green field with a flock of sheep grazing in the background, Sussex, England, UK, United Kingdom, Britian

Prisløft på Ung-sau

I 2021 har vi sett en kraftig øke i avregningsprisen på voksen sau, og over nyttår øker engrosprisen ytterligere.

Fatland vil videreføre kvalitetstillegget på sau fra 2020, samtidig innfører vi samme tillegg for ung-sau over nyttår.

Fra og med 3.januar får både sau og ung-sau kvalitetstillegg på kr 3,- etter kriterier omtalt under.

Prisøken skjer samme dag som engrosprisen på sau og ung-sau øker med kr 5,20,-. Samlet prisøke for ung-sau kan da bli kr 8,20,- pr/kg.

Kvalitetskrav for Fatland Ung sau- og Sauetillegg

Klasse: O+ eller bedre

Fett: 2- til 3+

Vekt: 23-45 kg

Tillegg: 3 kr/kg

Publisert 14.12.2021  kl 13:59

Oppdatert 22.03.2022  kl 15:37

Andre saker