Småfe

Rådgivning

Slik lykkes du enda bedre med lamminga Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.
Slakteveker hos Fatland for småfe våren 2021
Fostertelling er et godt hjelpemiddel Fostertelling, eller ultralyd, gir oss mulighet å styre fôringa best mulig den siste kritiske fasen av drektigheten.
Nyttig informasjon om vaksinering
Nyttig informasjon for sauebonden Alt du må vite om teljedato, slaktetidspunkt og avløysartilskot.
Les også

Livdyr

Se her: Småfe ønskes kjøpt og solgt
Livdyrpriser og kontaktpersoner livdyr Veiledende priser på kåra værlam, granska værer, voksne søyer og søyelam.
Les også

Priser

Til våre produsenter: Mulighet for levering av sommerlam til god pris 06.03.21: Det er ikke mulig å benytte seg av dette tilbudet lengre.
Ullpriser Priser på ull avregnet til produsent
Småfe-priser våren 2021 Forventa prisutvikling for småfe kommende vår.
Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2020 Det nærmer seg en ny lammesesong. Både bonden og slakteria forbereder seg til travle høstuker.
Avregningspriser småfe Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Les også