Småfe

Rådgivning

Fostertelling er et godt hjelpemiddel Fostertelling, eller ultralyd, gir oss mulighet å styre fôringa best mulig den siste kritiske fasen av drektigheten.
Slik lykkes du enda bedre med lamminga Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.
Slakteveker hos Fatland for småfe våren 2021
Nyttig informasjon om vaksinering
Nyttig informasjon for sauebonden Alt du må vite om teljedato, slaktetidspunkt og avløysartilskot.
Les også

Livdyr

Se her: Småfe ønskes kjøpt og solgt
Livdyrpriser og kontaktpersoner livdyr Veiledende priser på kåra værlam, granska værer, voksne søyer og søyelam.
Les også

Priser

Prisløype og slakteveker for småfe våren 2022
Nyheit: Prisløft på Ung-sau
Avregningspriser småfe Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Ullpriser 01.09.21: Gjeldene priser på ull avregnet til produsent
Priser og informasjon om retur av skinn Ordningen med tilskudd for pelsskinn og ulne skinn ble etablert for å gi et økonomisk grunnlag for å betjene norske garverier med pelsskinn og andre ulne skinn.
Les også