Småfe

Rådgivning

Slakteveker hos Fatland for småfe våren 2021
Fostertelling er et godt hjelpemiddel Fostertelling, eller ultralyd, gir oss mulighet å styre fôringa best mulig den siste kritiske fasen av drektigheten.
Nyttig informasjon for sauebonden Alt du må vite om teljedato, slaktetidspunkt og avløysartilskot.
Nyttig informasjon om vaksinering
Råd om sluttfôring av lam om hausten
Les også

Livdyr

Se her: Småfe ønskes kjøpt og solgt
Livdyrpriser og kontaktpersoner livdyr Veiledende priser på kåra værlam, granska værer, voksne søyer og søyelam.
Les også

Priser

Ullpriser Priser på ull avregnet til produsent
Småfe-priser våren 2021 Forventa prisutvikling for småfe kommende vår.
Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2020 Det nærmer seg en ny lammesesong. Både bonden og slakteria forbereder seg til travle høstuker.
Avregningspriser småfe Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Priser og informasjon om retur av skinn Ordningen med tilskudd for pelsskinn og ulne skinn ble etablert for å gi et økonomisk grunnlag for å betjene norske garverier med pelsskinn og andre ulne skinn.
Les også