Fatland Jæren

Besøks-/postadresse:
Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk
SENTRALBORD 51 68 21 00

NØDSLAKT 91 35 18 04

Konsernsjef
Terje Wester / Send e-post 90 04 80 86
Innmelding slakt 97 97 21 20
Aud Marit Lunde / Send e-post 97 47 22 90
Magne Baustad Qvanvik / Send e-post 92 60 41 39
Tore Oftedal / Send e-post 96 94 61 81
Livdyr storfe
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Retur og salg
Butikken 48 08 60 33
Returbil 97 59 37 91
Rådgivning svin
Harald Pedersen / Send e-post 98 25 39 11
Rådgivning storfe
Guro Hansen / Send e-post 95 89 63 20
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Roy Skårland / Send e-post 48 08 60 31
Rådgivning småfe
Tore Oftedal /Send e-post 96 94 61 81
Veterinær/rådgiver dyrehelse
Annelise Svindland / Send e-post 97 54 72 34
Storfekjøtt- og Sauekontrollen
Gerd Skjoldal / Send e-post 95 89 63 34
Skjæreavdeling
Vidar Fatland / Send e-post 91 86 99 16 / 48 08 60 35
Slakteri
Rune Dysjaland / Send e-post 99 60 75 40 / 48 08 60 34
Salg helslakt
Stig Morten Fløysvik /Send e-post 48 08 60 19
Kvalitetsleder
Sissel Dommersnes / Send e-post 93 42 56 15
Økonomisjef
Roar Malmin / Send e-post 92 64 62 15
Kommunikasjonsansvarlig
Odd Kristian Stokka / Send e-post 95 98 93 54
Dyrebilsjåfører
Roald Berentsen 90 01 54 20
Stein Ove Frøyland 91 59 90 69
Geir Håland 97 76 45 25
Ottar Søndenå 95 28 61 85
Kåre Holte 97 51 17 13
Bernard Rønning 91 19 27 19
John Christopher Samuelsen 94 52 05 42
Christoffer Bakke 47 53 13 50
Livdyrbiler
Oddbjørn Høyland 97 14 38 24
Øyvind Hegdal 98 90 72 03
Nødslaktbil 91 35 18 04