Fatland Jæren

Besøks-/postadresse 4311 Hommersåk
SENTRALBORD 51 68 21 00

NØDSLAKT 91 35 18 04

Konsernsjef:

Vidar Fatland

Daglig leder Jæren:

Rolf Gunnar Husveg

Kommunikasjonsansvarlig Fatland AS

Stine Rørvik / Send e-post

48 99 15 59
Innmelding slakt 97 97 21 20
Aud Marit Lunde / Send e-post 97 97 21 20
Dag Arve Tjøtta Send e-post 97 97 21 20
Solveig Horve Bergsholm / Send e-post 97 97 21 20
Karl Stian Hustoft / Send e-post 96 00 97 47
Livdyr storfe
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Retur og salg
Butikken 48 08 60 33
Returbil 97 59 37 91
Rådgivning svin
Roxana Schomann

96 00 16 51

Rådgivning storfe
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Livdyr Kalv
Karl Stian Hustoft / Send e-post 96 00 97 47
Rådgivning småfe
Solveig Horve Bergsholm /Send e-post 96 94 61 81
Storfekjøttkontrollen
Audun Økland / Send e-post 96 00 18 19
Skjæreavdeling
Vidar Fatland / Send e-post 91 86 99 16
Slakteri
Daniel Fosse / Send e-post 93 24 07 32
Salg helslakt
Morten Fløysvik /Send e-post 48 08 60 19
Kvalitetsleder
Sissel Dommersnes / Send e-post 93 42 56 15
Økonomicontroller
Jan Egil Øverland / Send e-post 99 28 74 57
Dyrebilsjåfører
Roald Berentsen 90 01 54 20
Stein Ove Frøyland 91 59 90 69
Geir Håland 97 76 45 25
Ottar Søndenå 95 28 61 85
Kåre Holte 97 51 17 13
Bernard Rønning 91 19 27 19
Peder Høyland 911 35 695
Tor Harry Hegre 970 87 799
Per Arne Tengesdal 908 28 445
Erik Skretting 957 64 271
Livdyrbiler
Nødslaktbil 91 35 18 04

Kontakt oss