Siste nytt

Leif Tore Haaland - edit

Fremtidsrettet satsing i Frafjord

Leif Tore Haaland (29) er klar til å overta gården etter foreldrene ved nyttår, og har nylig åpnet nytt sauehus i det gamle melkefjøset.

Vi møter Leif Tore hjemme på den idylliske gården i Frafjord en regntung lørdagskveld i oktober. Sauehuset er fullt av folk, ikke sau denne kvelden, for Leif Tore har invitert til åpningsfest av det nyombygde fjøset. Før hadde de en melkeku, og rundt førti vinterfôra sau i dette bygget, men nå er det plass til rundt 110 vinterfôra sauer fremover.

Her har Per Kåre og Wenke Skadsem Haaland drevet med melkeproduksjon, gris og sau i en mannsalder. I 1999-2000 bygde de et kyllinghus for full konsesjon, den gang 140.000 kylling årlig. I 2017 bygde de enda et kyllinghus og leverer nå 280.000 kylling i året. Gården er på 59 mål med dyrka jord, 121 mål innmarksbeite, 4000 mål utmark og 32.000 mål fellesbeite. Nå står neste generasjon bønder klare til å ta over gården ved nyttår.

Hvorfor levere til Fatland?

Når vi spør hvorfor Leif Tore har valgt å levere til Fatland, glimter det til i øynene. Han og foreldrene har opplevd Fatland som en seriøs aktør med topp service, som er opptatt av gode rutiner og god dyrevelferd. De opplever at Fatland har gode ordninger for innmelding og henting av dyr, og syns de får bra betalt for det de leverer. Han avslutter med å si at Fatland er en fremtidsrettet bedrift med gode rådgivere.

Stor ombygging med plass til mer dyr

Leif Tore forteller begeistret om alt som har blitt gjort under ombyggingen. Det har blitt høyere under taket, samtidig som gjødselkapasiteten er mangedoblet etter ombyggingen av gjødselkjelleren under de nye plastristene.

Ombyggingen fra kombinasjon av ku og sau, til bare sau har kostet rund 600.000 kroner, og Leif Tore mener det er en god investering å bygge videre på. Han forteller at han ønsker å satse på sau og kylling fremover, men med stort beiteareal på gården, håper han også at økonomien i ammeku-produksjonen kan ta seg opp slik at det blir mulig med nytt ammeku-fjøs. Dette er en produksjon han kjenner godt fra før, siden Per Kåre og Wenke hadde ammekyr av rasen Hereford en stund etter at de sluttet med melkeproduksjon. Hereford er en rase de var fornøyde med, men fjøset var litt uegnet til oppfôring av livdyr og slakt.

Har drevet med gård lenge

Leif Tore omtaler seg selv som en type som aldri gir opp, og interessen for gårdsdrift har han fått inn med morsmelka.

– Å drive gård er det mest verdifulle som finnes, sier han, og ingenting er mer givende enn å arbeide med dyr, og samtidig levere sunn, trygg mat til folket. En får i tillegg erfaring fra mange ulike yrkesgrupper – vis oss en bonde som ikke har prøvd seg som maskinfører, rørlegger, mekaniker eller veterinær. Livet som bonde blir aldri kjedelig!

Han er stolt over å få drive videre det tidligere generasjoner har bygd opp, og selv om fremtidsplanen er å være heltidsbonde, vil han nok i første omgang ha jobb som entreprenør ved siden av gårdsdriften.

Fatland sin utsendte lar seg begeistre av entusiasmen til Leif Tore. Det er godt å møte folk som ser muligheter i jordbruket, og som har lyst og vilje til å satse på en næring som til tross for ulike utfordringer, er utrolig givende.

Andre saker