Siste nytt

Lars med sau

Unge krefter i sving på Strandalandet

På Veland i Strand er Lars Mæland (18) snart ferdig med væren for i år. Han drømmer om en fremtid som heltidsbonde, og har planene klare for videre utvikling av drifta på gården han forpakter, og som han håper på å få kjøpe etter hvert.

Fatland-bonden Lars Mæland har alltid hatt interessen for sau, og de hadde 50-60 vinterfôra sau på leid beite da han vokste opp. Lars går for tiden siste året på studiespesialisering på videregående, der han – ifølge kjente – får svært gode karakterer. Han ville helst tatt agronomutdanning på Øksnevad videregående skole, men det ble for langt å reise og for langt unna sauene hjemme. For det er bonde Lars vil bli – og den drømmen er han godt i gang med å få oppfylt. Han forpakter en gård på Veland i Strand, der han har 140 vinterfôra sau av rasen Norsk kvit sau, og nesten 1000 slaktegris. Gården består av 70 mål fulldyrket jord, og 50 mål gjødslet beite, i tillegg leier han noe beite og har sauene til heis i Sirdal om sommeren. Fremover ønsker han først og fremst å få kjøpe gården. Han har tre års leiekontrakt, men håper at et kjøp kan gå i orden innen den tid.

Har tro på landbruket

Lars Mæland har tro på landbruket, men han mener det er svært viktig at myndighetene legger skikkelig til rette for bøndene, slik at Norge kan produsere mest mulig av sin egen mat. Jordbruksnæringa opplever for tiden enorm kostnadsøkning over hele linja. Både strøm, gjødsel, fôr, drivstoff og byggematerialer har rast oppover i pris, men det skremmer ikke Lars Mæland. Inntektsmulighetene har også økt noe, sier han, men det viktigste er å ha konstant fokus på kostnadene: Ikke gjødsle mer enn du skal, fokusere på presisjonsjordbruket – her er det mye nyttig og billig teknologi en kan ta i bruk – ikke kjøp mer enn du trenger, sats på friske dyr og god avl, og bygg enkelt og rimelig. Maskiner og redskaper har han lite av - og lite interesse for – men han er på jakt etter en traktor. Ellers kan det meste leiest, det blir rimeligere enn å sitte med en egen maskinpark.

Med hjerte for sauene

Det er sauene som ligger hjertet til Lars nærmest, og planen er å øke opp til i hvert fall 250 vinterfôra sau, men også grisen er et spennende dyr å satse på. Han mener purker og smågrisproduksjon virker interessant, og vurderer å gå over til det i stedet for slaktegris. Da kan han gjøre det samme som han gjør med sauene, nemlig å avle for å få frem de beste dyrene. Det er motiverende å finne nye metoder for å gjøre ting bedre, få økt resultat, og se utviklingen år for år mot finere avkom og bedre mordyr, enten det gjelder gris eller sau.

Saueavl for viderekomne

Saueavl er noe attenåringen har bedre greie på enn de fleste. I høst fikk han kåret ti værlam for livdyrsal. Beste O-indeks var på 137. Han meiner at O-indeksen bør være heilhetsfokuset i saueavlen, men også ben og bruksegenskaper bør telle mye. Det viktigste med væren er kroppen, og kombinert med en sau som melker godt, har en et godt utgangspunkt, sier han.

Under paringen går Lars med væren to ganger om dagen, og han har stålkontroll på når hver enkelt sau skal ha lam til våren. I tillegg til å gå med væren, har han også inseminert om lag 20 sauer de siste to årene. Første året han prøvde seg på inseminering fikk han 94 prosent treff, noe som kan stille selv den mest erfarne saueinseminør i skyggen!

Videre gentester han sauene for å slå fast om de har enkelt eller dobbelt finnegen. Han avler ikke på finnegen siden han ikke vil ha for mange lam per sau. Lars mener det er optimalt med to lam i snitt per sau om høsten, og han har levert lam med en gjennomsnittlig slaktevekt på rundt 23 kilo de siste to årene.

Mye av det Lars kan, har han lært av far, Kjell Mæland, i tillegg til at han allerede har gjort seg en del egne erfaringer. Når det gjelder avl, indekser og inseminering av sauene, er det Sverre Nordbø som er læremester og mentor.

Ser verdien i gamle dyr

Lars Mæland ser verdien av en god gammal sau, og slakter ikke sauene dersom de er i god form og produserer godt. Han vurderer tenner, jur, og generell helse på sauen, og mener det er god økonomi i sauer som blir gamle og er holdbare. Den eldste sauen hans er åtte år, og har levert 16 lam med en gjennomsnittlig slaktevekt på 26 kg!

Når det gjelder fôring av sauene, gjør han en holdvurdering av alle dyrene fire ganger i året, og gjør individuelt tilpassa fôring ut fra det.

Det kjekkeste av alt er å gå i heia!

Lars Mæland har sauene i Lyseheiene. Minst 6-7 gonger er han oppe for å se etter sauene om sommeren, og sanke om høsten. Det er bedre med en uke i heia enn en uke i syden slår attenåringen fast. I år hadde han opp 150 dyr i heia, og fikk hjem 132 dyr på første samlingen, og resten på første ettersanking.

Motivasjon med Fatland i ryggen

Motivasjonen til Lars Mæland er i første rekke muligheten til å kunne leve av det han synes er aller kjekkest å gjøre, nemlig å holde på med dyr. Sammen med interessen for dyr, må en også brenne for å få til de gode resultatene, og her mener Lars Mæland at Fatland har vært en god aktør å ha med seg på laget. Han opplever at prisene er gode, og at Fatland har rådgivere som er på, og ikke får deg til å føle deg til bry.

Andre saker