Siste nytt

20220423 205905

«En bra dag på jobb»

Fatland Sandefjord gjennomførte lørdag 23. april et seminar med temaet «En bra dag på jobb». Daglig leder i Fatland Sandefjord, Per Einar Johansen, kunne konstatere et vellykket arrangement både faglig og sosialt.

– «En bra dag på jobb» er et pilotprosjekt der målsetningen er å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmiljøutfordringer på ulike arbeidsplasser. Målet er at medarbeidere og ledelse kan skape gode prosesser i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet sammen, forteller Johansen.

Bakgrunnen for at Sandefjord gjør dette, er at bedriften er med i et IA-prosjekt med NHO og NNN, som en av tretten bedrifter innen kjøtt, meieri og fisk. Prosjektet ble opprinnelig startet høsten 2019, men på grunn av Korona ble seminaret først gjennomført nå. Johansen er godt fornøyd med gjennomføringen.

– Første del ble holdt på arbeidsplassen for 3-4 uker siden og vi har hatt hjelp av kompetansesenteret Life Improvement til å gjennomføre det. Lørdag var det tid for andre del, i form av et seminar med 110 ansatte tilstede. Det var stor entusiasme blant deltagerne!

Etter gjennomført seminar og kursing i brannvern, var det tid for afterski med trubaduren Elling Hem, før dagen ble avsluttet med middag.

– Under middagen mottok alle som har fylt rundt år i 2021 og hittil i 2022 en liten påskjønnelse. Vi hadde også med oss Geir Gjelten som konferansier hele kvelden. Han er magiker og underholder, og sørget for at mange av oss fikk trimmet lattermusklene, forteller Johansen.

Andre saker