Siste nytt

DSC00260

– Yrkesstatusen min har fått en opptur under korona

Fatland-bonde Vegard Voll (28) tok over familiegården for syv år siden. Til tider synes han det har vært vanskelig å ha yrkestittel som bonde. Men etter at korona gjorde sitt inntog i Norge merker Voll at folk setter mer pris på det han gjør.

–  Norsk landbruk har fått et ufortjent dårlig rykte på seg, særlig innen klima. Men den siste tiden har for eksempel luftkvaliteten blitt bedre og bedre, selv om landbruket går som normalt, sier Voll.

Ifølge NRK viser satellittbilder at luftforurensingen i noen europeiske storbyer er mer enn halvert etter korona. Grunnen skal være redusert veitrafikk.

–  Jeg opplever også at folk er mer bevist på hvor maten kommer fra, og det er vi bønder som sørger for at folk kan kjøpe mye av den maten de spiser hver dag.

Vegard Voll er glad for at flere er postitive til norsk landbruk i disse tider.

Vegard og kona, Anna Rimestad Orre, har de siste åra investert nærmere 14 millioner kroner i ett nytt og toppmoderne fjøs. Sommeren 2019 stod det klart.

–  Det er skummelt å bruke så mye penger på gården. Økonomien til bøndene kan være utfordrerne, men vi håper at fremtiden byr på gode rammevilkår for oss bønder. Det kan bidra til at situasjonene rundt økonomi blir enklere.

Voll som er en relativ fersk Fatland-bonde, er glad for å ha rådgivere og oppfølging fra Fatland i ryggen.

­– Jeg kom ganske nylig tilbake til Fatland. Dette fordi jeg savnet servicen jeg fikk hos dere. Nå får jeg snakke med personer som er lokalkjent, og veien fra bonden til kunden er kort. Jeg forholder meg stort sett til de samme personene hver gang jeg tar kontakt, og det er en trygghet for meg.

Glad for økt produksjon

Neste uke leverer Voll 17 flotte okser til Fatland, og han bidrar da til at vi kan levere norske kjøttvarer til våre kunder og forbrukere.

–  Målet for oss i Fatland er at vi skal slakte mest mulig av råvarebehovet på egne anlegg, og nye leverandører hjelper oss til det. Fatland øker slaktemengden i også i år, og bøndene vet at vi arbeider aktivt for å øke verdiskapingen i Norsk landbruk, sier konsernsjef Terje Wester.

Før påske lanserte Fatland bedre priser på svin og storfe, for å støtte bøndene som er i en krevende økonomisk situasjon.

Vegard Voll og konsernsjef Terje Wester

Vegard Voll og Terje Wester utenfor gården til Voll på Sola.

–  Vi har en økonomisk evne til dette, og veldig mange bønder har gitt oss ros for initiativet.

Det er også kjekt å se at konkurrentene kommer etter med lignende tiltak. Det viser at markedet fungerer, sier Wester.

Konsernsjefen kan også avsløre at vi har planer om å gi småfebøndene gode nyheter før høsten.

Spent på jordbruksforhandlingen

Fatland var tidlig ute med å sende innspill til Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukerlag, om at vi støtter en forhandling for å gi økte priser på kjøtt.

­ –  Av «våre» kjøttslag er det bare gris som er et ledd i forhandlingene. Prisutvikling på småfe og storfe er under volummodellen, og her er det markedsregulator som spiller inn endrede priser. Bonden skal ha kompensert for kostnadsveksten, og må ha en inntektsutvikling som sikrer rekrutteringen til faget, sier Wester.

Han legger til:

– Vegard er et eksempel på en ung bonde som satser mye på å utvikle gården, og da må vi som selger kjøttet fra gården kunne bidra til at økonomien utvikler seg godt. Vi håper at resultatet av de forenklede forhandlingene blir bra, avslutter Wester.

Andre saker