Storfe

Rådgivning

Nye rutiner for nødslakt
Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland
Sammen om kontrollprogram mot BRSV og BCoV BRSV og BCoVr er virus som har vært i Norge i flere år. Ytterligere spredning medfører store kostnader og redusert dyrevelferd.
Forskrift om hold av storfe Veileder for hold av storfe og forskrift om hold av storfe
Endringer i regelverket for klassifisering av storfe Fra mandag 6. januar 2020 revideres og justeres modellen for lengdemåling av storfe.
Les også

Livdyr

Livdyrpriser per 04.10.21
Slik tjener du 200 kroner ekstra på salg av oksekalv
Kvalitetskrav til kalv Krav til Fatland Premium kalv, Fatland Kjøttfe kalv og Fatland vekttillegg.
Bransjens anbefalinger vedrørende klauvhelse og livdyrhandel For å unngå smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, er det laget retningslinjer.
Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe Gjeldende salgsvilkår for livdyromsetning gjennom Fatlands selskaper og kanaler.
Les også

Priser

Slik blir Fatland Kvige 2021 Tillegget gjelder fra 05. april.
Oversikt over våre Limousin Unik-vilkår Fatland samarbeider med Limousin Unik Norge for å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin.
Prisløype for storfe 2. halvår 2021 Fatland Ekstra for andre halvår er økt igjen!
Vi innfører Fatland Ekstra på ung okse og kvige
Prisløype på storfe i Fatland, 1. halvår 2020 Storfeprisen i første halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.
Les også