Storfe

Rådgivning

Dyrevelferdsprogrammet for storfe starter opp 1. januar 2022 Les mer om hva du må gjøre her.
Nye rutiner for nødslakt
Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland
Sammen om kontrollprogram mot BRSV og BCoV BRSV og BCoVr er virus som har vært i Norge i flere år. Ytterligere spredning medfører store kostnader og redusert dyrevelferd.
Forskrift om hold av storfe Veileder for hold av storfe og forskrift om hold av storfe
Les også

Livdyr

Slik tjener du 200 kroner ekstra på salg av oksekalv
Livdyrpriser per 04.10.21
Kvalitetskrav til kalv Krav til Fatland Premium kalv, Fatland Kjøttfe kalv og Fatland vekttillegg.
Bransjens anbefalinger vedrørende klauvhelse og livdyrhandel For å unngå smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, er det laget retningslinjer.
Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe Gjeldende salgsvilkår for livdyromsetning gjennom Fatlands selskaper og kanaler.
Les også

Priser

Fatland øker prisen på LUN kalv
Oversikt over våre Limousin Unik-vilkår Fatland samarbeider med Limousin Unik Norge for å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin.
Fatland trenger mer norsk storfekjøtt! Tenker du på slakteriskifte ved nyttår? Det lønner seg å sjekke våre betingelser før du bestemmer deg!
Fatland Kvige 2022
Prisløype storfe 1. halvår 2022 Her finner du oversikt over prisendring storfe første halvår.
Les også