Siste nytt

Kristian Fatland, landbruks- og matminister Jon Georg Dale, Vegard Fatland og Idar Fatland

Neste generasjon Fatland løftes av ministeren

– Det er avgjørende at unge mennesker ønsker å gå inn i næringen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Ministeren har møtt unge potensielle arvtakere i norske kjøtt- og eggbedrifter under en samling arrangert av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). Kristian, Vegard og Idar Fatland fra Fatland AS var tre av dem.

Alle er femte generasjon Fatland innen slakting og kjøttvidereforedling. Kristian (26) har fagbrev som butikkslakter og var sentral da Fatland Jæren utviklet nytt pinnekjøttanlegg i 2012. Nå er han også en viktig mann i utviklingen av nye spekematprodukter. Vegard (23) og Idar (28) er kjøleteknikere ved henholdsvis Fatland Jæren og Fatland Oslo og er viktig personell i starten av kjølekjeden.

– Det var inspirerende å møte Dale. Han er opptatt av rekruttering og innovasjon, og løftet frem mulighetene for oss unge som vurderer å gå inn i næringen, sa «juniorene» etter ministermøtet.

Sko å fylle

KLF har innsett at generasjonsskifte byr på mange utfordringer, og at mange bedrifter forsvinner nettopp ved et slikt skifte. Nå har bransjeorganisasjonen satt i gang et prosjekt for å gjøre unge arvtagere mer bevisst på valget de tar.

– For mange unge er det store sko å fylle, og ikke alle er like sikre på hva de vil gjøre, sier Svein-Erik Eide i KLF.

– De er ofte ikke mentalt forberedt på å ta over virksomheten, så vi vil gjennom et helt år samle unge potensielle ledere, for å gi dem et nettverk og bevisstgjøre dem i valget de står overfor.

Mentorer fra kjøttbransjen, psykologer og coacher var blant innlederne.

Store verdier og verdiskaping

De 14 «juniorene» som deltar i prosjekt generasjonsskifte i KLF-regi, kommer fra bedrifter som i fjor omsatte for mer enn 6 milliarder kroner, eller en tredel av den samlede  omsetningen i privat kjøttbransje. Med andre ord er et særdeles «tungt» utvalg frittstående kjøttbedrifter representert.

Det er stort utviklingspotensial innen næringsmiddelindustrien, om en bare tør å satse, sa ministeren da han møtte de unge lederne.

– Det er avgjørende at unge mennesker ønsker å gå inn i næringen. Derfor er jobb nummer en for meg å medvirke til at de ser ei framtid og ønsker å satse, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

- Jeg håper deltakerne sitter igjen med et ønske om å ta en lederrolle og at de ser at dette er en næring med muligheter, sier statsråden.

- Inntrykket jeg sitter igjen med etter dette møtet med de unge, er at de absolutt vil bidra til innovasjon og utvikling i kjøtt- og næringsmiddelindustrien, sa Dale under møtet, før han ønsket god tur til Tyskland der nettverket skulle møte europeisk kjøttbransje.

Tekst og foto: Svein-Erik Eide, sjef kommunikasjon og medlemskontakt i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)

Andre saker