Siv

– Bondevelferd må også komme i første rekke

Når bonden møter utfordringer, er det kort vei til hjelp og råd.

– Bondevelferd må også komme i første rekke. En gård består av så mye mer enn fjøs, dyr og utstyr. Det er også et hjem, en arbeidsplass og et familieliv, påpeker produsentrådgiver Siv Undem i Fatland.

Undem er på vei til et gårdsbesøk i Hå kommune lengst sør på Jæren, Norges største husdyrkommune. På Jæren er hun ofte på farten. For henne er det viktig å møte produsentene, og hun skulle ønske at hun nådde flere. – Nå er det ikke så lenge siden jeg besøkte denne gården, men når jeg likevel er i området, er det fint å kunne stikke innom for å høre hvordan det går.

Og nettopp «hvordan det går» er et viktig tema, synes produsentrådgiveren. For en bonde handler det om mer enn dyr og gårdsdrift. – Vi ønsker en åpen og tett dialog med produsentene våre, forteller hun.

Tillit til hverandre

Undem er opptatt av at hele bonden blir sett, hørt og forstått. Tilliten og relasjonen mellom bonden og rådgiveren er derfor viktig.

– Vi har taushetsplikt. I tillegg er det avgjørende at vi har tillit til og interesse for hverandre. Det er ikke alt det er like lett å snakke om. Kanskje er det en utfordrende økonomi, et varslet tilsyn eller familiære hendelser som bekymrer. For bøndene skal det være kort vei til oss produsentrådgivere. Vi har kompetanse som kan hjelpe dem på rett vei, eller bistå direkte, sier hun.

Mestring

Ingenting gleder produsentrådgiveren mer enn å se bønder som mestrer og lykkes.


– Det er kanskje det beste med denne jobben. Å møte folk som satser og mestrer. Enten de lykkes med god drift, å lukke avvik i et tilsyn, eller rett og slett å finne den gode balansen mellom arbeid og fritid, sier hun.

To gårdsbruk

På Varhaug og Nærbø har Miriam Sør-Reime og mannen hennes, Ove Morten Sør-Reime, bygd opp ikke bare ett, men to gårdsbruk. En gard til hver. Miriam er født og oppvokst på gården på Varhaug, så da hun fikk muligheten til å overta, måtte hun bare ta sjansen, syntes hun.

PÅ GÅRDSBESØK: Miriam Sør-Reime (t.v) og Siv Undem har god dialog. Miriam setter  pris på oppfølgingen hun får fra  Siv og Fatland.

– Jeg tenkte at jeg kan vel prøve, og så får vi se hvordan det går, forteller hun.

Gårdsdriften består av Jersey melkekyr, slaktegris –SPF (Hampshire) og kjøttproduksjon med krysning med intensive raser som Charolais og Limousine. Driften har gått bra og hun har hatt god støtte i produsentrådgiveren fra Fatland.

– Rådgiveren har vært svært viktig for å optimalisere og planlegge hele driften, forteller hun.

Mentor

Det varierer hvor ofte produsentrådgiveren er innom, men de er i kontakt jevnlig. – Nå har hun vært her ganske ofte. Normalt er det en måned eller to mellom gårdsbesøkende, men vi snakker flittig i telefonen, sier Miriam.

I telefonen går praten om alt. Fra gårdsdrift til hverdagsliv, og fra alvor til spøk. Gjensidig tillit, og det at produsentrådgiveren tar seg tid til å lytte, er de viktigste årsakene til at de to har fått en veldig god relasjon, mener Miriam.

– Siv har blitt en mentor for meg, sier hun.

Løsningsorienterte og driftige bønder

Miriam og Ove Morten har tidligere blitt omtalt som to svært driftige bønder, en beskrivelse som Miriam kan kjenne seg igjen i.

– Det er kanskje ikke så vanlig at et ektepar bygger opp og driver hver sin gård med alt det innebærer, men det har fungert fint for oss, sier hun.

En av årsakene til at det fungerer, er at begge to er like interesserte og at de alltid leter etter løsninger.

Da Norges nest største sykkelritt, Nordsjørittet, endret løypetraseen til å gå forbi leiejorda til de to gårdene, skapte det noen utfordringer for ekteparet. Samme dag var det nemlig planlagt silo- og lortkjøring på gården. Ektemann Ove Morten sin kommentar til NRK var at han bare fikk tilpasse arbeidet etter det. Da journalisten lurte på hva han skulle gjøre på løpsdagen, var svaret ganske enkelt:

– Jeg kjører lort et annet sted.

Slik er tankegangen fortsatt, forteller Miriam.

– Sånn må vi drive på, vi må tilpasse oss og søke råd og hjelp om det er behov for det.

I dag må bonden ha god kunnskap om så mangt. Av og til blir man usikker. Da er det betryggende å ha gode rådgivere.

Kort vei og lite byråkrati

– KLFs medlemsbedrifter er frittstående bedrifter med selvstendige ledere som prioriterer og handler til det beste for både bedriften og bonden, forteller Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Det skal være kort vei fra bonden til produsentrådgiveren og ledelsen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF Foto: KLF

– En av de tingene jeg vet det jobbes mye med, er nettopp at det skal være kort vei fra bonden til produsentrådgiveren og ledelsen. Jeg synes denne saken både illustrerer at de lykkes med dette, og også hvorfor produsentrådgiverne er så viktige for bonden, avslutter han.

Publisert 24.05.2023  kl 12:35

Oppdatert 04.09.2023  kl 09:06

Andre saker