Siste nytt

Sissel

- Vi må sikre trygg mat hver dag


- Fatland har et stort ansvar for å produsere trygg, norsk mat til forbrukerne våre, sier kvalitetsleder i Fatland, Sissel Dommersnes og viser til at fredag 7. juni er Verdens mattrygghetsdag.

- Vi kan definere trygg mat som mat som ikke inneholder helse-  eller miljøskadelige stoffer. Den skal være trygg å spise for forbrukeren, i tillegg er god dyrevelferd og en bærekraftig verdikjede viktig i produksjonen, sier Dommersnes.

Hun jobber med kvalitet i Fatland, og mener slakteriet har et stort ansvar for å produsere trygg mat.

Vi produserer mat både til dagligvarebutikkene, men også til industrien og storhusholdninger. Vi leverer også råstoff som andre skal produsere mat av. Dette er et stort og viktig ansvar, mener hun.

Alt skal være trygt

Dommersnes er opptatt av at Fatland må sikre gode forutsetninger for å produsere trygg mat, noe som  handler om å ha rett overvåking av prosesser, god kvalitetskontroll og følge regler og rutiner på en korrekt måte.

- Vi må sikre god hygiene gjennom hele verdikjeden og sikre at det ikke finnes noe i våre produkt som ikke skal være der. Dette krever mye av alle ansatte hver eneste dag. Målet vårt er uansett at alt som kommer fra våre produksjonsanlegg skal være trygt.

Hun er også opptatt av god oppfølging av bøndene, noe som igjen gir gode kvalitetsresultat.

- De gode rådgiverne våre gjør en kjempejobb med å jobbe inn mot bøndene, som også selv er flinke til å ha et godt kvalitetsfokus. Det viktigste bonden kan gjøre er å levere friske og rene dyr, det er bondens eget kvalitetssystem, KSL, med på å sikre.

Friske dyr og strenge rutiner

Kvalitetslederen viser også til at Fatland i tillegg til Mattilsynets strenge reguleringer, også er sertifisert i den globale matrygghetsstandarden BRC.

- Dette er et krav ute hos noen kunder, men noe vi også ønsker å være en del av for å hele tiden øke nivået på kvaliteten. Friske dyr og strenge rutiner gjør at norsk kjøtt er noe av det tryggeste i verden.  Vi troner også høyt på lista over land med lite bruk av antibiotika i behandling av dyr.

FN-dagen Verdens mattrygghetsdag markeres for å bidra til å forebygge, oppdage og håndtere matbårne sykdommer, og bidra til matsikkerhet over hele verden.

Andre saker