Piggy bank and calculator on color background, top view.

Økt betaling til svinebonden fra 2021

Alle endringer er gjeldende fra 04.01.2021.

Gjeldende grunnpris smågris er nå kr 860. Omsetningsavgiften på gris reduseres med kr 0,40. Gjeldende sats er nå kroner 0,50 per kilo.Dette tilsvarer økt oppgjør med 34 kroner per slaktegris (85 kg x 0,40 kr kg)

Vektgrensen for topp avregningspris økes også til 95 kilo, samt at prisnedtrappingen som var før jul er reversert. For slaktegris levert fra kombinertbesetninger, øker Fatland kombitillegget med kr 25. Ny sats er 45 korner per slaktegris.

Fatland styrker også puljetilleggene for mindre puljer, og vi reduserer kravet for å oppnå høyeste pulje.

Pulje 10-19 pr. levering styrkes med kr 0,20 pr. kg.

Pulje 20-29 pr. levering styrkes med kr 0,30 pr. kg.

Pulje 30-39 pr. levering styrkes med kr 0,20 pr. kg.

Pulje 40-49 pr. levering styrkes med kr 0,10 pr. kg.

Styrkning av mindre pulje legger til rette for bedre inntjening hos de med mindre slaktegrisbesetningene, samt kombibesetningene.

Det vil også styrke inntjeningen til de større besetningene når de slakter de store grisene først, samt gjerne restleveringen på slutten.

For å oppnå høyeste puljetillegg på slaktegris senkes også kravet fra > 125 til > 105 leverte slaktegris.

Satsen er den samme som før: 1,25 kroner per kilo.

Det vil si at en oppnår full pulje ved innmelding av 105 slaktegris, eller mer.  Noe som også passer godt med kapasiteten på mange dyrebiler.

Les mer her.

Større puljer gir grunnlag for mer rasjonell drift. Nevner blant annet færre stopp, færre kilometer og minsket administrasjonsarbeid per slaktet dyr.

Fatland deler denne gevinsten med sine produsenter i form av puljetilleggene.

Puljetillegget på slaktegris må også ses i sammenheng med puljetillegget på smågris som blir viderefakturert slaktegrisprodusenten.

Når en kjøper inn et større parti med smågris så betaler et større puljetillegg på innkjøpet.

Ved innkjøp av større smågrispuljer, vil det også slaktes ut i større puljer, som igjen oppnår større puljetillegg.

Godt salg, tomme lagre med lav omsetningsavgift, og uttak av maks målpris tilsier at 2021 skal bli ett godt griseår!

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Harald Pedersen

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 98 25 39 11

Send e-post

Publisert 07.01.2021  kl 13:17

Oppdatert 15.02.2021  kl 09:23

Andre saker