Siste nytt

agriculture industry, farming, people and animal husbandry concept - happy smiling young man or farmer with clipboard and cows in cowshed on dairy farm showing thumbs up hand sign

Mattilsynet skal føre tilsyn med smittevern og flytting av storfe

Det er lagt ut informasjon på Mattilsynets nettsider at de vil føre tilsyn med smittevern og flytting av storfe i 2023.

Flytting av dyr mellom anlegg gir økt risiko for å spre smittsomme sykdommer. Da er det særlig viktig å ha gode smittevernrutiner og god kjennskap til reglene for flytting av dyr.

Dette vil Mattilsynet se etter:

  • Smittevernplan
  • Smittesluse
  • Renhold / hygiene
  • Lasterampe (i fjøs som er bygget eller vesentlig ombygget etter 1. januar 2020)
  • Karenstid ved flytting av dyr

Her finner du hele tilsynsmalen.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynet opplyser at de ikke har kapasitet til å føre tilsyn med alle storfehold i landet.  Men at alle bør likevel være forberedt på å få tilsyn.

Det er lurt om du/dere har gjennomgått smittevernrutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon må være lett tilgjengelig når vi kommer på tilsyn.

Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei. Regelverket skal beskytte dyrene dine mot smitte.

Andre saker