Siste nytt

Bilder fra årsberetningen 2017.

Fatland Sandefjord: Pålegg, pølser og annen kjøttmat i lange baner

På en vanlig produksjonsdag kan det bli laget mellom 16 og 20 tonn pålegg og 14 tonn med pølser ved Fatland Sandefjord.

Daglig blir 10 tonn pålegg skåret opp og lagt i 40.000 pakninger på 250 gram. Hadde noen orket å stable disse påleggspakningene oppå hverandre ville påleggstårnet blitt 1.200 meter høyt.

For den som heller vil legge pakningene etter hverandre, blir lengden 5,2 kilometer med påleggspakninger.

Det er mye pålegg!

En av Sandefjords største

Fatland Sandefjord er en stor videreforedlingsbedrift og lager store mengder pølser, pålegg og middagsretter. De 140 ansatte, fordelt på 130 årsverk, jobber på en av Sandefjords største arbeidsplasser.

- Vi har en positiv utvikling. Påleggsproduksjonen økte med 10 prosent i 2017 og vi hadde en bra sommersesong på pølser. Dette har våre ansatte, i alle ledd, en stor del av æren for, sier daglig leder Per Einar Johansen ved Fatland Sandefjord.

Omsetningen ligger på 542 millioner kroner og i 2017 ble det produsert 7.200 tonn foredlede kjøttvarer ved anlegget på Fokserød i Sandefjord.

To nye pakkelinjer er på plass og automatlager og roboter gjør den tunge løftejobben med pakking på paller. De fleste av produktene blir ikke lenger berørt av menneskehender fra de blir produsert og emballert, og til de når butikkhyllene.

Planlegger utvidelse

Nå planlegges en utbygging på 1.500 kvadratmeter grunnflate med lokaler og utstyr for røyking, koking og kjøling. Samt nytt teknisk rom og lager. Utvidelsen kan stå klart våren 2019.

- Vi får da mer kjølekapasitet og legger til rette for ytterligere vekst, sier Johansen som overtok som daglig leder av Fatland Sandefjord høsten 2017.

I tillegg til en utvidelse vil det framover være behov for å oppgradere i nye pakkemaskiner og pakkelinjer. Du har sikkert lagt merke til at matvarene du kjøper ofte er pakket i nye pakninger.

- Matbransjen snur seg fortere rundt en før og vi ser at det skjer mye på emballasjesiden, med nye forpakninger og materialer, sier Johansen.Aktivitet store deler av døgnet

Gjennom alle døgnets timer er det aktivitet ved Fatland Sandefjord. Ut fra hva som etterspørres av de ulike kjøttproduktene, må det planlegges tilgang på råstoff og arbeidskraft. Utstyr, emballasje og etiketter må gjøres klart. Pakkelinjer, lager og transport må forberedes.

Allerede klokken 05.00 starter dagens farseproduksjon opp, slik at pølsemakerne skal ha noe å starte sin produksjon med. Pakking og ekspedisjon går seks dager i uken nesten hele året.

Både pakking og ekspedisjonen av varer går med to skift for å håndtere kundenes etterspørsel. Om natta utføres vasking og vedlikehold av utstyr i produksjonsanlegget.

Daglig leder Per Einar Johansen ved Fatland Sandefjord.

Andre saker