Siste nytt

røros

Fatland og Røros Slakteri øker satsingen på lokalmat

Røros Slakteri og Fatland utvider samarbeidsavtalen for å bli større på slakting i Østerdalen og Gudbrandsdalen, samtidig som Fatland ønsker å bidra til Røroskjøtt sin fremtidige satsing på økologisk kjøtt.

Økende etterspørsel fra kundene, fokus på lokalmat, samt å følge politiske satsinger, er viktige grunner for å sikre en fremtidig råvaretilgang.

– Det er utfordrende tider og nå sikrer vi muligheten til å fortsette utviklingen av slakteriet og merkevaren Røros i den retningen vi ønsker. Fatland har også over lengre tid vært ledende innen betaling til bonden og hatt en jevn vekst av nye bønder. Det utvidede samarbeidet gir nå Røros Slakteri muligheten til å betale sine eksisterende og nye leverandører bedre, noe som er viktig for bondens økonomi i Røros slakteris naturlige nedslagsfelt, sier daglig leder ved Røros slakteri, Kjell Ove Oftedal.

– Vi har til nå ikke hatt nok norske råvarer til kundene våre. At vi i tillegg kan levere økologiske kjøttprodukter til butikkene som en del av sortimentet vårt, er viktig. Dette samarbeidet kan bidra til å oppnå dette. Vi har et stort mangfold av kunder og det er viktig for oss at forbrukerne er fornøyde, sier Anders Sørheim Hundseid, konsernsjef i Fatland.

Som en mindre aktør i kjøttbransjen, ser Røros Slakteri flere fordeler ved å få en stor samarbeidspartner som Fatland med på laget.

Den økte betalingen Røros Slakteri får fra Fatland gjennom det utvidede samarbeidet, skal gis direkte tilbake til bøndene som leverer slakt til Røros Slakteri gjennom bedre priser. Målet er å øke lønnsomheten for bonden og øke antallet leverandører slik at man får utnyttet kapasiteten og effektiviteten til anlegget på Røros Slakteri best mulig.

– Det er svært viktig for oss å styrke og videreutvikle det lokale landbruket i regionen. Vi er helt avhengige av ungdommen som skal overta stafettpinnen i landbruket og da må det lønne seg å produsere mat på gårdene, sier Oftedal.

Desentraliserte og mindre slakterier betyr bedre beredskap og bærekraft

Med dette samarbeidet, ønsker også de to selskapene å bevare en spredt slakteristruktur i landet og benytte eksisterende slakteristruktur bedre. Fokus på bærekraftig landbruk og industri skal gå hånd i hånd.

– Vi mener vi får en bedre beredskap og bærekraft for både bonden, Fatland, Røros, og forbrukeren med en spredt slakteristruktur. Vi mener de eksisterende desentraliserte små og mellomstore anleggene i et langstrakt land som Norge, gir en bedre totalberedskap enn å bygge sentraliserte, få og store anlegg, sier Axel Dønnum Jensen, som er slakterileder ved Fatland Oslo.

– Selv om det isolert sett kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt å sentralisere slakteristrukturen, er verdien av dyrevelferd, miljø, bærekraft og fleksibilitet også viktig. Vi ser at andre mindre anlegg med dagens rammevilkår lykkes og vi ønsker å legge til rette for dette hos Røros. I tillegg gir dette lokale og regionale arbeidsplasser som igjen gir forutsetninger for bærekraftige lokalsamfunn ute i distriktene nærmere bonden, sier Hundseid.

Bevaring av kompetanse og lokale arbeidsplasser er også en verdi slakteriene ønsker å ivareta.

– En viktig side av desentraliseringen er også å bevare mathåndverket og mattradisjoner i distriktene. Her ser vi frem til et spennende samarbeid om kompetanseutveksling med Røros, som holder til i et område med en sterk merkevare og rike mattradisjoner, sier Hundseid.

Kortere avstander fører til bedre dyrevelferd

Fatland og Røros Slakteri er opptatt av dyrevelferd, miljø og bærekraft, og mener det er viktig å opprettholde dagens slakteristruktur for å oppnå dette best mulig.

– Ved å samarbeide om slakting oppnår slakteriene betydelig kortere inntransport av levende dyr, enn om slakting sentraliseres til noen få store sentraliserte anlegg i landet. Levende dyr tar også betydelig større plass under transport enn slaktede dyr, så det er også miljømessige gevinster, avslutter Oftedal.

Fatland er Norges største private kjøttbedrift. Konsernet har 1044 årsverk og omsetter for 6 milliarder kroner i året. Det familieeide konsernet har en 130 år lang historie i slakte- og kjøttbransjen og har i dag slakterier og videreforedlingsanlegg i Ølen, Jæren, Oslo og Sandefjord. Fatland har 5000 bønder som leverer slakt og dette utgjør nærmere 20 prosent av det norske slaktevolumet. Gjennom de siste årene er Fatland-konsernet en av aktørene i kjøttbransjen med stor vekst og leverer til butikkjedene Coop og Norgesgruppen, industribedrifter, slakterbutikker, restauranter og storkjøkken.

Røros Slakteri AS ble etablert i 1955, har 16 ansatte og driver med slakting av storfe og småfe.Røros Slakteri er største eier (53 prosent) i Røroskjøtt AS og har 14 ansatte som driver med kjøttforedling og leverer til dagligvare og restauranter. Til sammen omsetter Røros Slakteri og Røroskjøtt for ca. 120 millioner kroner i året. Selskapene har fokus på lokal verdiskapning med utgangspunkt i kvalitetskjøtt fra Rørostraktene.

Andre saker