kalv

Premiert kalveslakting under visse forutsetninger

3Det vil i perioden fra uke 48 i 2023 til og med uke 13 i 2024 bli premiert kalveslakting under visse forutsetninger.

Tiltaket gjelder kalv med alder 77 dager tom 168 på slaktedato (11-24 uker).

Bonden vil få en kompensasjon på kr. 2000,- i tillegg til ordinært slakteoppgjør for hver kalv. Tiltaket gjelder for inntil 5000 kalv. Antallet fordeles mellom Nortura og KLF etter markedsandeler.

Praktisk informasjon

Første uke med premiert kalveslakting er uke 48, mandag 27. november.

Slakting av kalv i 2024 blir til uke 13, 2024.

Viktig informasjon

  • Kalven skal være avvent og kan ta til seg grovfôr ved innmelding på denne ordningen. Ved hensyn til eventuell fôring på slakteriet.
  • Kalv skal være registrert med riktig informasjon i husdyrregisteret og forskriftsmessig merket.
  • Det er opp til produsent/leverandør å sikre at kalven er berettiget kompensasjonen på kr 2000,- i henhold til kravspesifikasjonene.
  • Kalven må være innenfor aldersintervallet ved slaktetidspunkt. Blir kalven for gammel ved slaktetidspunkt, vil det ikke utbetales tillegg på kr 2000,-
  • Det vil ikke betales avtaletillegg eller puljetillegg for kalv som slaktes gjennom ordningen. Her er det bare mulig å oppnå kompensasjon på kr 2000,- pr kalv og ordinært slakteoppgjør.
  • Ordningen er for all kalv med alder f.o.m. 77 dager tom 168 på slaktedato (11-24 uker)

Innmelding av kalv til slakt skal gjøres på telefon eller epost

Oslo: Dag Bråthen. Epost: dagb@fatland.no. Mobil: 95128615

Ølen: Bjørn Magne Stople. Epost: bjos@fatland.no. Mobil: 98242210

Jæren: Guro Hansen. Epost: gurh@fatland.no. Mobil: 95896320

Det praktiseres minst tre uker innmelding også på kalveslakt.

Publisert 08.11.2023  kl 09:34

Oppdatert 08.12.2023  kl 07:00

Andre saker