Siste nytt

AdobeStock 326873032 Preview

Informasjon om Kornaviruset

Vi i Fatland er opptatt av at bonden holder seg frisk. Derfor oppfordrer vi alle bønder til gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte.

Det gjøres daglig godt smitteforebyggende arbeid på norske gårder, men likevel er det viktig å ha en plan om Kornasmitte når deg og de rundt deg.

Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber kontinuerlig med å oppdaterte råd og kunnskap rundt koronasmitte, Fatland følger dette nøye.

Viruset utgjør ingen fare for dyrehelsen, og norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker. Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann, skriver Mattilsynet.

Hva skjer hos oss?

Per i dag slakter, skjærer og produserer kjøttvarer som normalt, og vi har per dato ingen ansatte som har bekreftet Korona-smitte.

Vi har ansatte som har vært på reise, og som følger myndighetene sine karantenebestemmelser.

På det enkelte anlegg har vi et sterkt fokus på hygiene og gode rutiner. Råd om ekstra desinfisering av hender, og informasjon om myndighetsråd blir gitt på hver bedrift.

I tillegg begrenser vi reiseaktiviteten med offentlige transportmidler til det helt nødvendige.

Oppfølging av bønder vil fortsette som normalt.

Fatland har et ansvar for å opprettholde matforsyning, og vi kommer til å gjennomføre alle tiltak som er nødvendig for å sikre dette.

Dere bønder skal også ha avsetning for deres slakt, og vi i Fatland skal ta ansvar for dette.

Leveransesituasjonen synes trygg, ingen av våre leverandører har varslet om at de ikke kan levere råvarer eller innsatsmidler til oss.

Med 5000 norske bønder som leverandører er vi ganske lokale, og vi forventer å levere kjøttvarer som normalt i tiden som kommer.

Likevel er dette ett situasjonsbilde som endrer seg fort, og Fatland er forberedt på å sette inn nye og skjerpende tiltak om det blir nødvendig.

Vi ber derfor våre produsenter om å følge med på våre nettsider.

Det er også mulig å sende inn spørsmål på www.Fatland.no

Andre saker