Siste nytt

Bilder fra årsberetningen 2017.

Råd om førebygging av smitte for bønder og sjåfører

For å forhindre og redusere smitte av koronaviruset har vi iverksett en rekke tiltak når sjåfører skal rundt på gårder. Vi har også laget noen retningslinjer for bønder imøte med våre arbeidere.

Når Fatland-sjåfører skal ut til bønder har de en rekke tiltak å forholder seg til. Dette for å ungå og spre krornasmitte. Vi oppfordrer også bønder til å ta forhåndsregler når de får besøk.

Tiltak imøte med dyrebilsjåføren:

 1. Gi sjåføren beskjed på forhånd om noen spesielle hensyns må tas.
 2. Benytt smittesluser og ikke la personer som ikke må være der få tilgang.
 3. Ikke håndhils og hold avstand.
 4. Husk god håndhygiene og vask av utstyr / dørhåndtak.
 5. Ved påvist koronavirus, mistanke om sykdom, eller om du er i karantene. Må du få noe andre, som er friske, til å levere dyrene for deg. Avtal dette med sjåføren på forhånd.

Vi er avhengig av både bonden og sjåføren, så det er svært viktig av vi gjør alt vi kan for å forhindre smitte.

Regjeringa har også gjort flere strakstiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt. Les mer om de her.

Tiltakene som sjåførene har er:

 1. Fatland ønsker at alle sjåfører stater med grundig håndvask før en starter ruta.
 2. Bruk hånddesinfeksjon (f.eks. Antibac) før en forlater førerhuset i bilen, og når en kommer tilbake.
 3. Bruk gjerne engangshansker under arbeidet. (Bruk aldri ett par med enn én gang.)
 4. Ikke håndhils og unngå nærkontakt med personer. Ved møte skal avstanden være mist én meter.
 5. Hvis mulig: Vask hender når du forlater hente og avleveringspunkt.  (Dersom håndvask ikke er mulig, bruk antiback.)
 6. Dersom det er andre hensyn som må tas, kan dette avtales med bonden på forhånd.
 7. Vask over ratt og håndtak når arbeidsdagen starter og slutter.

Fatland følger myndighetenes råd om smittereduserende tiltak og følger kontinuerlig med på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Tiltak som vi iverksetter kan endres løpende dersom situasjonsbilde krever det.

Andre saker