sau-edit

Jæren/Ølen: Informasjon om slakting av småfe

JÆREN:

Vi slakter småfe i uke:  18  -   21  -   24   -   26.

Jæren slakter IKKE lam i juli, oppstart av småfeslakt  igjen i august.

ØLEN: Fra uke 18 tar vi mot  småfeslakt hver uke.

Publisert 23.02.2023  kl 09:04

Oppdatert 27.04.2023  kl 12:34

Andre saker