OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prisløype for storfe 2. halvår 2021

Publisert 27.05.2021  kl 13:59

Oppdatert 27.05.2021  kl 14:26

Prisene for andre halvår er fastsatt. Her finner du oversikten.

Engro Oms Endring Fatland Ekstra Endring avregningspris til produsent
28. juni (uke 26) Ned 1,00 Ned Kr 1,00
5. juli (uke 27) Opp 0,40 Ned 1,00 Ned Kr 0,60
2. august (Uke 31) Opp 1,70 Opp Kr 1,70
30. august (Uke 35) Ned 0,70 Ned kr 0,70
27. september (Uke 39) Ned 1,50 Ned  kr 1,50
4. oktober (Uke 40) Opp 1,50 Ned kr 1,50
15. november (Uke 46) Opp 1,00 Ned 1,20 Opp kr 2,20

Prisløypen er en prognose. Det kan komme små endringer i prisløypen. Dette kan for eksempel være økte kostnader, endrede hudverdier, endrede innmatverdier etc.

Endringer i andre bonuser og tillegg i denne perioden:

  • Fatland Kvige 2021 videreføres på kr 4,00 per kilo ut året.
  • Vi viderefører også Angustillegget på kr 7,50 per kilo ut året.
  • Kjøttfetillegget trappes ned med kr. 1,00  til kr 2,00 pr kg 6. september. Dette økes til kr 3,00 pr kg igjen fra 29.11.2021.
  • Fatland kilo pluss 350 kg trappes ned kr.0,50 til kr 1,50 pr kg 13. september. Dette tillegget økes til kr 2,00 pr kg igjen fra 29.11.2021.

Andre saker