Siste nytt

2360e2ae-2bce-46a2-a91a-87642230c00f

Viktig landbruksoppgjør

Årets landbruksoppgjør viser at kampen for bøndene og inntektsvekst i norsk landbruk er viktigere enn noen gang. Kostnadsdekning og tetting av inntektsgap er nødvendig, i det minste for å opprettholde norsk husdyrproduksjon. Fatland er glade for at forhandlingene resulterte i et oppgjør landbruket kunne akseptere. Samtidig håper vi at storting og regjering tar inn over seg hvor viktig det blir å fortsette med å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre arbeidsgrupper i årene som kommer. Bonden er i bunnen av verdikjeden, men i toppen av kostnadskjeden. Det er nødvendig å ta høyde for å dekke inn ekstrautgiftene som bøndene har fått med økte priser på blant annet strøm, gjødsel og drivstoff. Likevel er det nok inntektsgapet som blir den aller største oppgaven fremover.

Det internasjonale nyhetsbildet har den siste tiden vist at flere faktorer truer den globale matsikkerheten. Derfor er det viktigere og tydeligere enn på lenge å vise at at en klarer å trygge den norske bonden og norsk matproduksjon.

Fatland er avhengig av at bonden klarer å opprettholde produksjonen, og vet at trygghet for økonomi og inntekter er avgjørende for dette. Vi vil være med å gjøre det mulig å fortsatt satse på norsk landbruk!

Andre saker