Norsvin arrangerer inseminasjonskurs i Rogaland

14. februar 2020
Det er krav om kurs til alle som inseminerer gris i egen besetning, eller i besetning der man er ansatt som røkter.
Les mer
Smågris

Norsvin arrangerer inseminasjonskurs i Rogaland

Det er krav om kurs til alle som inseminerer gris i egen besetning, eller i besetning der man er ansatt som røkter.

Kursene holdes vanligvis på Hamar, men nå prøver Norsvin å fylle opp ett kurs i Rogaland 19.mars.

Kurset er et dagskurs der man blant annet lærer om purkas anatomi og normale reproduksjon, brunsttesting og hygiene ved inseminering, skriver Norsvin på hjemmesiden.

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://norsvin.no/event/inseminasjonskurs/

Fatland Sau 2020: Topp 10-råd før høgdrektighetstida

14. februar 2020
Fatland ønsker gjennom Fatland Sau 2020 å bidra med tips til god sauevelferd hele året. Her deler vi våre Topp 10-råd i overgangen mellom lågdrektighetstid og høgdrektighetstid.
Les mer
Bilder årsberetning 2016

Fatland Sau 2020: Topp 10-råd før høgdrektighetstida

Fatland ønsker gjennom Fatland Sau 2020 å bidra med tips til god sauevelferd hele året. Her deler vi våre Topp 10-råd i overgangen mellom lågdrektighetstid og høgdrektighetstid.

1. Klipp sauen!

Klipp sauen mens det ennå er 6-8 uker til lamming. Sørg for nok hjelpegrinder og arbeidsfolk når saueklipperen kommer på tunet, slik at klippinga skjer smidig og greit.

 • Sauen kan med fordel stå uten mat 12 timer før klipping, men skal alltid ha tilgang til vatn.
 • Ha dyra tørre ved klipping.
 • Prøv å ha reine dyr – unngå spon, vegetabiler og lort i ulla.
 • Klipp kvite sauer først – rydd bort all ull – klipp så farga dyr.

2. Pakk og send ulla

 • Skill kvit og farga ull hver for seg, skill også gjerne rase for rase.
 • Pakk feller for seg i egen papirsekk med skilleark mellom hver fell.
 • Lår- og buk-ull i egen sekk, skilleark ikke nødvendig.
 • Ta ut svarte flekker fra kvite feller.
 • Ulla kan tape kvalitet og verdi ved lagring, levér derfor ullsekkene så snart som mulig.

3. Sjekk klauver og sørg for god  klauvhelse!

Når me håndterer sauen i forbindelse med klipping er det praktisk å sjekke klauvene samtidig. Skjær klauvene ved behov!

Når sauen nå skal bli stor og tung fram mot lamming er det viktig med «gode sko»

Les meir:Klauvstell og klauvsjukdommer (Animalia)

4.  Sorter flokken etter antall lam, alder, hold og helse

Rett gruppering etter klipping sørger for at alle dyr for dekket sitt behov. Ta derfor hensyn til antall lam, alder, hold og helse ved grupperinger og fòrrasjon. Husk at sauen ikke er ferdig utviklet før toårsalderen, og krever nok mat og plass for å kunne produsere melk og foster i tillegg til å utvikle egen vekst.

5. Ha nok plass i bingen

Sauen trenger meir plass når den nærmer seg lamming. Organiser puljene slik at sauer med mange foster har nok plass til å kunne stå lenge nok med forbrettet, og ligge lenge nok for å avlaste bein og klauver.

6. Fòring av sauen fram mot lamming

Fosterveksten er størst dei siste 6-8 ukene før lamming. I denne perioden utvikler juret seg til å produsere den viktige råmelka. Det er derfor viktig at sauen får dekket næringsbehovet sitt i denne viktige tida.

Prioriter godt og smakelig grovfôr i rikelige mengder i denne perioden og gi anbefalte kraftfòrrasjoner ut i fra bl.a lammetall og grovfôrkvalitet.

Målet med fôring fram mot lamming er å redusere tap av hold så godt som mulig. Ein sau i godt og stabilt hold har bedre forutsetninger til å fø lamma sine godt!

7. Nok vatn

I takt med fosterutvikling øker sauen sitt behov for væske. Reint vatn er viktig året rundt , men spesielt i høgdrektigheten. Pass på at:

 • Vatn og drikkekar er reint.
 • Nok drikkepunkt i binger – inntil 30 dyr pr drikkepunkt.
 • Drikkepunktene forsyner sauene med nok vatn.

8. Vaksinering

Vaksiner flokken to veker før lamming, avtal med din dyrlege.

9. Avføringsprøver og snylterbehandling

Når sauen er høgdrektig er ofte immunforsvaret lavt. Dette kan bidra til gode vekstvilkår for parasitter som ligger i dyra. Avføringsprøver i denne perioden kan derfor gi god kartlegging av parasitt-status i flokken, og dermed være til god hjelp i planleggingen av rett parasitt-behandling.

10.Snakk og diskutèr med ein god sauekollega!

Ingenting er meir lærerikt enn faglige diskusjoner som bygger på egne erfaringer. Det er derfor alltid lurt å oppsøke fagmøter eller arrangement der fleire sauebønder møtes. Vi i Fatland har også alltid ønske om å bidra - ta gjerne kontakt!


Fatland Jæren og Fatland Oslo
Produsentrådgiver Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Fatland Ølen
Produsentkontakt Hilde K. Håland
Mobil 98 24 22 14
Send e-post

Fatland Sau 2020: I Fatland er me opptekne av ein god, sunn og berekraftig kjøt- og matvareproduksjon. Me vil i løpet av det neste året setta fokus på alle dei gjeremål og utfordringar som møter oss i sauedrifta vår. Kvar årstid og periode er ulik, og inneheld forskjellige oppgåver og utfordringar (haust – vinter – vår – sommar). Me vil bruka forskjellige kanalar og arenaer for å møte dykk. Les meir her

Velkommen til sauemøter: Er du klar for vårens vakraste eventyr?

28. januar 2020
19.. februar inviterer me sauebøndene på møter både i Ølen og på Jæren.
Les mer
60004

Velkommen til sauemøter: Er du klar for vårens vakraste eventyr?

19.. februar inviterer me sauebøndene på møter både i Ølen og på Jæren.

Fatland Jæren

19. februar kl.19.00 (Obs! Ny dato!)

Påmelding til Tore Oftedal 96946181/ toro@fatland.no

Fatland Ølen

19. februar kl.19.00

Påmelding til Hilde Håland 98242214/ hilk@fatland.no

Me er godt i gang med det nye året. Rolege vintermånader går fort mot vår.

I januar har mange hatt ultralyd på sauene. Me vett cirka kor mange lam som kjem.

Det er no tid for å forberede seg, og sauen, til lamming. Sauen skal klyppas og ulla skal sorterast, pakkast og seljast. Me sjekkar føtene på sauen – klauver skal trimmast/ skjærast nå før sauen vert høgdrektig.

I forbindelse med denne årstida og oppgåvene som venter, ynskjer me å invitere våre gode produsentar til ein sauekveld på slakteriet.

 • Me vil vise klypping av sau og demonstrere riktig sortering og handtering av ulla.
 • Det vil også bli vist fram ull av forskjellige kvalitetar, og forskjellar i pris og økonomi for bonden.
 • Når me klypper er det lurt å sjekke klauvene samtidig – me gjer tips og triks i godt klauvstell!
 • Me vil også demonstrere bruk av boltepistoler og korrekt avliving av sau/ lam
 • Matservering og tid til drøs er også viktig!

Fatland Sau 2020: I Fatland er me opptekne av ein god, sunn og berekraftig kjøt- og matvareproduksjon. Me vil i løpet av det neste året setta fokus på alle dei gjeremål og utfordringar som møter oss i sauedrifta vår. Kvar årstid og periode er ulik, og inneheld forskjellige oppgåver og utfordringar (haust – vinter – vår – sommar). Me vil bruka forskjellige kanalar og arenaer for å møte dykk. Les meir her

Oppdatert bonussystem fra 2. mars

28. januar 2020
Fra og med mandag 2. mars oppdaterer vi våre bonus og leveringstillegg.
Les mer
My Post-15

Oppdatert bonussystem fra 2. mars

Fra og med mandag 2. mars oppdaterer vi våre bonus og leveringstillegg.

Enkelt! Oversiktelig! Prøv Mitt Fatland-appen

 • Ønsker du enkel og oversiktlig innmelding og tilgang til slaktedata? Bruk Mitt Fatland på mobil og pc!
 • Enkel innmelding av dine dyr - rett fra mobiltelefoen eller PC-en - hele døgnet.
  God oversikt over dine slaktedata og nøkkeltall.

Mange har allerede lastet ned den nye Fatland-appen, eller logget seg på mittfatland.no.

App-en kan du laste ned, både til mobil og nettbrett, på AppStore og Google Play. Prøv du også!

Fatland Sau 2020: Fostertelling er et godt hjelpemiddel

21. januar 2020
Fostertelling, eller ultralyd, gir oss mulighet å styre fôringa best mulig den siste kritiske fasen av drektigheten.
Les mer
DSC02817

Fatland Sau 2020: Fostertelling er et godt hjelpemiddel

Fostertelling, eller ultralyd, gir oss mulighet å styre fôringa best mulig den siste kritiske fasen av drektigheten.

Fostertelling gir dermed grunnlag for gode fødselsvekter, melkeproduksjon og god lammehelse. I tillegg gir får en et godt bilde av hvordan lammene er fordelt på søyene, slik at en kan planlegge utjevning av kull med adopsjon.

Søyer med mange lam kan etter fostertelling grupperes for seg, for å sikre nok og godt fôropptak.

Søyer med ett lam har ikke like stort fôrbehov, og kan med fordel trappes ned, for å unngå for store avkom. I dag får hver søye i snitt 2,0 lam, noe som er i tråd med NSGs avlsmål for fruktbarhet som er «To lam i middel per voksen søye om høsten». Likevel er det stor variasjon innad i kullstørrelse, så god planlegging og utjevning av lam bidrar til god dyrevelferd og økonomisk gevinst.

Tekst
John E. Johansen er en erfaren fosterteller.

Hva er fostertelling og hvordan utføres den?

Fostertelling utføres av erfarent personell med egnet ultralydutstyr. Den drektige søya føres inn i en bås, der den fikseres, før fostertelleren skanner søyas buk. Fosterblæra vises på skjermen, og beinstrukturen til fosteret kommer til syne i denne.

En kan se både bevegelse, størrelse og de fleste ganger antall foster i fosterposen. For best resultat er det viktig at lammene ikke er eldre enn ca 80 dager. Eldre lam tar mer plass i fosterposen, og gjør at det er vanskeligere å skille lammene fra hverandre. Fostertelling bør skje i perioden 35-80 dagers alder, og i praksis betyr dette ca 35 dager etter siste paring. Søyene bør heller ikke fôres 12 timer før telling da det påvirker nøyaktighet og sikkerhet ved skanningen.

Obs!: Drektige søyer må ikke stå lenger enn et halvt døgn uten mat på grunn av risikoen for å utvikle melkefeber. Søyene skal håndteres skånsomt under drektigheten, og fostertelling kan utløse stress for dyra.

Ha klart grinder til drivgang, varmt vann, skjøteledning og tilstrekkelig mannskap innen fostertelleren kommer på tunet.

Registrering av fostertelling i sauekontrollen

Det er flere måter å registrere fostertelling i sauekontrollen. Vanlig registrering, masseregistrering og innlesing fra lesestav.

Ved vanlig registrering legger man inn søyas individnummer, dato for fostertelling og antall foster. Dersom det er registrert paringsdato og hvilken vær søya er para med, kommer dette til syne i registreringsbildet.

Ved å masseregistrere sparer man seg for en del taste-arbeid, men det krever litt mer forarbeid. Ved å for eksempel huke ut alle søyer med 2 lam, og velge masseregistrering på disse gjenstår bare å velge lik dato og antall foster for de utvalgte søyene.

Innlesing fra lesestav krever at vi har programmert det PC-programmet som følger lesetaven. Velg «Ny innlesing» opp til høyre. Fil som skal leses inn hentes fra pc-programmet. Når filer leses inn i sauekontrollen er det alltid siste registrering pr søye som lagres. Vær derfor obs på at dersom man har vært uheldig å lest inn søyas individnummer to ganger, er det den siste avlesinga som anses som rett. Ved problemer med innlesing, kan fil sendes til animalia på epost: brukerstotte@animalia.no

Fôring i lavdrektighet

Lavdrektighetstida er perioden fra 3 uker etter paring, til 8 uker før lamming. På denne tida har de befrukta egga festet seg i livmora, men det er fremdeles viktig å ikke ha for store plutselige forandringer i miljøet denne tida. Store temperaturforandringer, jaging og fôrskifte er eksempler på dette, og bør unngås.

Pass på at søyene er i godt hold. Dersom flokken inntil nå har fått god fôring og stell, er det vanligvis ikke så mye ekstra å passe på i denne perioden. Fosteret utvikler seg lite de to til tre første månedene. Vanlig vedlikeholdsfôring og stell skal derfor være tilstrekkelig. Det er imidlertid viktig med jevnt tilsyn for å avdekke eventuelle unormale forhold, som for eksempel avmagring. Dersom en eller flere søyer avmagres, er det nødvendig med en omgruppering og bedre fôring.

For å kunne regulere fôrstyrken i forhold til holdet, er det en fordel at ulike grupper holdes adskilt, enten fysisk i binger, eller som en bestemt fôrgruppe. Husk at i denne perioden kan gruppering styres av andre faktorer enn hvilken vær dyra skal pares med. Tenk på hvilket fôrbehov den enkelte søya har, ut i fra alder, hold, antall foster, tannfelling, rang og forventa melkeproduksjon. Dersom det er ett mål om at søyer med ett foster skal adoptere lam, er det viktig at de fôres for å kunne melke til to.

Resultat: Brun spælsau, 40028, 2 fostere.
Resultat: Brun spælsau, 40028, 2 foster.

Bondetips til lavdrektighetsperioden

Søyer i godt hold → vedlikeholdsfôring
Magre →  bedre fôring
Feite → hold igjen

 • Grupper søyene etter fôrbehov
 • Sørg for at søyene er i konstant hold og trivsel
 • Lage fôrplan i sauekontrollen?

Kontakt oss gjerne!
Fatland Jæren og Fatland Oslo
Produsentrådgiver Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Fatland Ølen
Produsentkontakt Hilde K. Håland
Mobil 98 24 22 14
Send e-post

Fatland Sau 2020: I Fatland er me opptekne av ein god, sunn og berekraftig kjøt- og matvareproduksjon. Me vil i løpet av det neste året setta fokus på alle dei gjeremål og utfordringar som møter oss i sauedrifta vår. Kvar årstid og periode er ulik, og inneheld forskjellige oppgåver og utfordringar (haust – vinter – vår – sommar). Me vil bruka forskjellige kanalar og arenaer for å møte dykk. Les meir her

Prisløype på storfe i Fatland, 1. halvår 2020

17. januar 2020
Storfeprisen i første halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.
Les mer
DSC 8031

Prisløype på storfe i Fatland, 1. halvår 2020

Storfeprisen i første halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.

Prisen på storfe settes med bakgrunn i endringer i engrospris, omsetningsavgift og Fatland Ekstra-tillegget, og dette vil gjelde alle storfe. I tillegg vil endringer i kjøttfetillegget og vekt-tilleggene påvirke prisene for dere som driver med framfòring av kjøttfe.

Fatland Ekstra-tillegget brukes aktivt som et verktøy for å premiere produsentene og jevne ut slaktemengden slik at vi og kjøttmarkedet unngår for stor forskjell mellom tilbud og etterspørsel. En jevnere slaktemengde gir oss mulighet til forutsigbare leveranser ut til butikkjedene. Med en jevn slaktemengde til rett tid er vi også i stand til å levere en enda mer effektiv inntransport

Utviklingen i storfeprisløypa ser slik ut (eksempel Ung okse R-):

På prisløypa er det avregningsprisen + Fatland ekstra som er oppgitt, uten puljetillegg og kvalitetstillegg.

Denne oversikten, sist oppdatert 17. januar 2020, viser endringer i avregningsprisen, og årsaken til disse endringene:

Endring i avregningsprisen Endring  i omsetningsavgift Endring i engrospris Fatland Ekstra
Mandag 30.12.2019 - kr. 0,70 + kr. 0,70
Mandag 27.01.2020 + kr. 0,60 - kr. 0,60
Mandag 02.03.2020 - kr. 1,50 + kr. 0,70 - kr. 0,80
Mandag 16.03.2020 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 30.03.2020 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 06.04.2020 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 13.04.2020 + kr. 0,80 - kr. 0,80 + kr. 0,50 - kr. 0,50
Mandag 20.04.2020 + kr. 0,80 + kr. 0,80 kr. 0,00
Mandag 27.04.2020 + kr. 0,30 + kr. 0,30
Mandag 04.05.2020 + kr. 0,40 + kr. 0,40
Mandag 11.05.2020 + kr. 0,40 + kr. 0,40
Mandag 01.06.2020 - kr. 0,30 - kr. 0,30
Mandag 15.06.2020 - kr. 0,30

- kr. 0,30

Mandag 22.06.2020 - kr. 0,50 - kr. 0,50
Mandag 29.06.2020 - kr. 0,50 - kr. 0,50

Kjøttfetillegg

Kjøttfetillegget fortsetter på kr. 3.00/kg.

 • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
 • Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Galloway, Highland Cattle og Dexter.
 • Klassekrav: R- og bedre.
 • Vanlig avtaleinnmelding (3 uker).
 • Driften skal være KSL godkjent.
 • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
 • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
 • OptiBiff-leverandør hos Fatland.

Premiering på vekt

Vi gjeninnfører premieringen for dyr over 300 og 350 kg, slik at dette blir som våren 2019.

Fatland Kilo Pluss 300: kr. 1,50 pr. kg. for vekter 300,0-349,9 kg. for klassene R- til E+(kvige,kastrat, ung okse og ung ku).

Fatland Kilo Pluss 350: kr. 2,00 pr. kg. for vekter over 350 kg. for klassene R- til E+ (kvige,kastrat, ung okse og ung ku).

Angus

Markedet øker ikke og vi ser oss nødt til å begrense denne slaktingen. Vi skriver derfor ikke nye avtaler for angus, og eksisterende produsenter har anledning til å levere tilsvarende antall som i 2019.

Limousin

Her vil det komme informasjon om endringer senere i vinter. Foreløpig gjelder de ordningene vi har.