AdobeStock 268709557

Godt salg av svinekjøtt gir prisøkning fra 27. april

Det er stor etterspørsel etter norsk gris. Vi nærmer oss grillsesongen og folk planlegger sommerferie i Norge. Derfor forventer et veldig godt salg i de nærmeste månedene.

Det har kommet flere gode nyheter for slaktegrisprodusenten, og nå vil vi også øke smågrisprisen med 25 kroner. Produksjon av svinekjøtt er et samarbeid mellom smågrisprodusent, slaktegrisprodusent og slakteri. Den økte fortjenesten som slaktegrisprodusenten nå får, bør deles med smågrisprodusenten.

Smågrisprodusenten har også hatt krevende økonomi lenge. Vi i Fatland vil derfor fra 27. april garantere at smågrisprisen øker med 25 kr.

Hvis markedsregulator øker prisen før denne datoen, er vi glade for det. Hvis ikke tar vi det på våre puljetillegg.

Vektgrensen for Optimaliseringstillegget øker

Fatland vil fra 27. april øke vektgrensene på vårt optimaliseringstillegg opp 2,5 kg. Nytt vektintervall blir: 80,0-90,0 kg.

Optimaliseringstillegget er kr/kg 1,20, og er viktig for slaktegrisprodusenten.

Fra 14.april 2020 økes Fatlands optimaliseringstillegget med 0,50 kr/kg til kr 1,20 kr/kg. Topp-prisen på gris går opp til 90 kg fra samme dato, og dette er en forbedring på 80 øre/kg i vektgruppen 85,1-90 kg. Fatland har med dette gitt våre slaktegrisprodusenter gode muligheter til å styrke sin økonomi.

Økt optimaliseringstillegg kr/kg 0,50 x 85 kg kr 42,50.

Økt slaktevekt 3 kg (fortjeneste pr kg 14-16 kr) kr 45,00.

Økt avregningspris med kr/kg 0,80 i vektintervall 85,1-90,0 kg vil gi 70 kroner i bedre betaling for grisen i denne vektgruppen.

Se også egen sak om levendevekter ved innmelding, slakt, og utslaktingsstrategi,for å oppnå våre bonuser og tillegg.

Fatland vil følge markedsutviklingen, og hvis det blir behov for å sette ned slaktevektene litt, vil vi endre vektgrensen for optimaliseringstillegget ned igjen.

Mitt innlegg (1)

Kjære Fatland-produsent, kollega, kunde og forbruker

Vi er inne i en annerledes tid.

Hele Norge er rammet av Korona i en eller annen form. Vi står midt i en krise, som minner oss på at samhold og felleskap er viktigere enn noen gang. Pandemien rammer samfunnet og mennesker ulikt. Men for de som er rammet, uansett form, ­er det hardt og brutalt.

Vi i Fatland vil gjøre det vi kan for at hverdagen skal gå rundt. Matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon, og vi har sammen med våre 5000 bønder en viktig jobb å gjøre – hver dag.

Vi har hørt på myndighetene sine råd og iverksatt tiltak for å redusere risikoen for smitte ved våre anlegg, og i kontakt med kunder og leverandører.

En veldig stor del av våre medarbeidere er direkte involvert i slakting, skjæring, foredling, pakking og transport. De møter på jobb som vanlig, og er glad for det.

Korona-situasjonen minner oss på at vi er sårbare og at det vi ellers tar som en selvfølge, ikke er det! Norske forbrukere er glade i norsk landbruk, men dette kan være vanskelig å oppdage i den mediedekningen vi har hatt i 2019 og tidlig i 2020.

De stemmene som mener at kua er det største klimaproblemet, har kommet lett til forsidene. Nå ser vi at den norske matproduksjonen er viktig, og media sin oppmerksomhet er mer i tråd med hva folk tenker.

Korona-tiltakene har i stor grad samlet nasjonen om det nære, og om at alle skal gjøre en innsats for å ta vare på de som er i risiko-gruppene. Norsk landbruk og matproduksjon gjør dette mye enklere, og det er også en verdiskaping som fungerer hver dag, 365 dager i året.

Fatland forstår at mange bønder er urolige

Vi er alle opptatt av å holde oss friske, og for en bonde ligger det et ekstra ansvar og stelle dyrene hver dag. Mange trenger arbeidskraft fra utlandet, for å få driften til å gå, spesielt de som driver grøntproduksjon.

Mange viser støtte til bonden nå. Folk ønsker å kjøpe produkter som de leverer. Det sikrer bondens inntekt. I tillegg jobber faglagene og våre organisasjoner som NHO Mat og Drikke og Kjøttbransjens Landsforbund godt for å sikre at rammebetingelsene er best mulig.

Bøndene har små marginer i sin produksjon, og Fatland vil etter påske gi bedre betaling for gris og storfe. Vi mener at bonden sin økonomi må styrkes, og da er dette vår måte å bidra til det.

Vi ønsker at bøndene skal ha en inntekt som gjør det interessant å satse videre, og sikre at rekrutteringen til landbruket er god.

Vi har også en forventning til at Bondelaget og Småbrukarlaget får gjennomført jordbruksforhandlinger som går på pris nå i vår. Dette slik at bøndene får et nødvendig prisløft fra 1. juli. Kostnadsutviklingen i landbruket er betydelig.

Vi avslutter med noen lyspunkt

Fatland har sett en kraftig økning i salget i mars, og hittil i april. Fatland har den største delen av salget direkte til dagligvare, og vi ser at folk prioriterer å handle god mat når de må holde seg mer hjemme.

De siste fire ukene har vi økt salget med sirka 20 prosent. Myndighetene har i praksis stengt grensehandelen, og dette tror vi også betyr veldig mye for salget, spesielt i Øst-Norge.

Helt avslutningsvis vil jeg gi ros til ansatte, leverandører og kunder for å legge til rette for at ting skal gå bra!

En ekstra stor takk fra oss i Fatland ­– til de utenlandske ansatte som har avlyst hjemreisen for å besøke familien. Dette for å kunne gå på jobb og hjelpe oss å holde produksjonen oppe. De har ofret mye for oss, og det setter vi stor pris på.

Det er også viktig for oss å rose myndighetene for en veldig god dialog, og for å gi oss i matbransjen god hjelp til å løse utfordringene som kom så plutselig. Politikere og byråkrater har jobbet hardt for å gi oss løsninger vi kan leve med – samtidig som situasjonen har vært veldig krevende.

Med ønske om at alle holder seg friske: God påske.

Vennlig helsing fra Terje Wester.

konsernsjef i Fatland.

Fatland øker puljetillegget på storfe

27. mars 2020
Dette vil være med å styrke økonomien til alle som slakter storfe.
Les mer
AdobeStock 254658135

Fatland øker puljetillegget på storfe

Dette vil være med å styrke økonomien til alle som slakter storfe.

Vi øker nå puljetillegget på storfe med 0,20 kr. fra 13. april.

Dette gjelder alle puljer og alle kategorier av storfeslakt og vil derfor være med å styrke økonomien til alle som slakter storfe!

Samtidig legger vi også til rette for at flere kan oppnå våre vekttillegbonuser Fatland kilo Pluss 300 og Fatland kilo pluss 350.

Vi senker kravet for å oppnå våre bonuser her fra R- til O+ på begge tilleggene.

På en O+ ung okse som er 330 kilo vil du da få utbetalt 561 kroner mer på dette dyret enn per i dag! Dette inkluderer Fatland Kilo Pluss 300 tillegg på kr 1,50 og kr 0,20 i økt pulje.

På en O+  ung okse som er 360 kilo vil du få utbetalt 792 kroner mer på dette dyret enn per i dag! Dette inkluderer Fatland kilo pluss 350 tillegg på kr 2,00 og kr 0,20 i økt pulje.

Flere fordeler

Dette kan gi stort potensiale for forbedring av økonomien i din besetning! Sammen med kvalitetstilskudd har det aldri vært så lønnsomt som nå å heve slakteresultatet.

Det viser seg også at ved å slakte på høyere vekter (300+, 350+) er det større sjans å oppnå høyere klasse.

Med litt høyere vekter kan derfor storfebonden oppnå bedre økonomi samt vi får mer norsk storfekjøtt ut i markedet.

Hos noen produsenter, har vi i Fatland, sammen med fôringsrådgivere, jobbet systematisk for å heve slaktevekt og slakteklasse med gode resultater.

Ønsker du en vurdering på din besetning  og mulighetene som ligger der så tar du kontakt med:

Guro Hansen
Mobil 95 89 63 20

Fatland vil betale mer

27. mars 2020
Vi øker optimaliseringstillegget på slaktegris.
Les mer
AdobeStock 174911383

Fatland vil betale mer

Vi øker optimaliseringstillegget på slaktegris.

Markedet for gris ser bedre ut enn på lenge og vi ønsker å levere nok norsk kjøtt, slik det etterspørres fra våre kunder.

Etter påske, fra 14. april 2020, øker vi derfor optimaliseringstillegget med 0,50 kr/kg, fra dagens kr 0,70 kr/kg til 1,20 kr./kg.

I tillegg hever vi avregningsprisen med 0,80 kr/kg for gris slaktet i vektintervallet 85,1-90,0 kg.

Hvis du slakter en gris på 86 kg vil du altså få 86 kr mer enn før påske!

Gir tilbake til bonden

Vår jobb blir effektivisert hvis vi har jevn størrelse på griser gjennom våre anlegg. Vår gevinst ved å jobbe mer effektivt ønsker vi å dele med våre svineprodusenter.

Vi ønsker derfor mer slaktegris med vekt 77,5 – 87,5 kg, og øker optimaliseringstillegget med 0,50 kr/kg. til kr 1,20 kr/kg.

Totaltsett  gir dette våre slaktegrisprodusenter gode muligheter til å styrke økonomien med 0,50 – 1,30 kr/kg.

En noe økt gjennomsnittsvekt vil også føre til ett tillegg på mellom 14-16 kr. per kg. øket snittvekt.

God økonomi hos slaktegrisprodusenten er viktig også for smågrisprodusenten. Dette sikrer oss  omsetning av smågris i et krevende smågrismarked.

Se egen også sak om levendevekter ved innmelding og slakt, og utslaktingsstrategi for å oppnå våre bonuser og tillegg.

Les mer om hvordan du oppnår bonuser og tillegg for slaktegris her.

Ta gjerne kontakt med var produsentrådgiver på gris, Harald Pedersen, hvis du har spørsmål:

Telefon: 98 25 39 11

Velkommen til Lammehjelpen 24/7

25. mars 2020
Facebook-gruppa Lammehjelpen 24/7 er et gratistilbud for alle som ønsker rådgivning i lammeperioden.
Les mer
My Post (1)

Velkommen til Lammehjelpen 24/7

Facebook-gruppa Lammehjelpen 24/7 er et gratistilbud for alle som ønsker rådgivning i lammeperioden.

Vårens vakreste eventyr i norske sauefjøs er i gang. Saue- og lammevelferd skal prioriteres i alt som gjøres.

Fatland ønsker derfor å gjenta suksessen fra 2019:
"Lammehjelpen 24/7- en hjelpeside for, og mellom, sauebønder"

I lammingsperioden møter vi mange utfordringer og mange kan kjenne på behovet for å diskutere problemstillinger eller søke råd og tips.

Utstyr, melkeerstatning, fødselshjelp, overvåking og andre ting: Du har kanskje spørsmålene - Hilde og Tore fra Fatland, og andre sauebønder rundt om i landet har helt sikkert svarene!
Den beste kunnskapen finnes blant dere bønder, og den bør deles! Samtidig er du hjertelig velkommen til å bidra med dine løsninger, råd, tips og triks som angår lamming etc.

✅Har dere noe dere lurer på?
✅Hva vil du vite mer om?
✅Har noen gode historier, tips og triks i forbindelse med lamming?


Klikke her for å komme til gruppen.


Vi minner om at denne siden skal ha fokus på det faglige og være til hjelp for alle sauebønder!


Det er lov å stille alle slags spørsmål – og når vi svarer gjør vi det på en høflig og hjelpende måte
Vi behandler selvsagt hverandre med gjensidig respekt
Diskusjoner om hvilket slakteri som er best, konkurranse, marked osv. hører ikke hjemme her
Til info må alle innlegg godkjennes av Fatland før de publiseres

Lykke til alle sammen

Korleis lykkast med overskotslam?

24. mars 2020
Lamminga nærmar seg med stormskritt og det er mykje me skal forbereda oss på.
Les mer
AdobeStock 250026811

Korleis lykkast med overskotslam?

Lamminga nærmar seg med stormskritt og det er mykje me skal forbereda oss på.

Mange har lyst sauene og veit kor mange lam som kjem, og i mange besetningar er lammetalet langt over to i snitt per sau.

Dette fører til mange overskotslam.

Me anbefaler å ha ein plan på korleis ein skal handtere dyra, og kva slaktetidspunkt ein skal fôre lamma mot.

På grunn av avgrensa marknad på sommarlam/ grillam, ønsker slakteria  færre lam til slakt i mai og juni.

Slakteprisane på tidleglam speglar dette. Derimot har me godt sal, og stort behov for fleire lam når hausten kjem.

Me vil difor anbefala våre gode produsentar å fôre fleire av tidleglamma over sommaren, og slakte dei i lag med haustlamma.

Korleis gjer du då med overskotslamma?

Korleis gjer du då med overskotslamma?

For tidleg slakt:

  • Eit vanleg alternativ er intensiv framfôring og tidleg slakting. Då tek ein overskotslamma tidleg frå mora og set dei på intensiv melkeforing (fri tilgang), ofte heilt til slaktetidspunktet. Mange bruker automat til å gje lamma mjølk her.

For haustslakting:

  • Mange synes det er ei utfordring å la sauen gå med tre lam. Både med tanke på tilvekst på lamma, og at sauen er meir utsett for jurfeil/ betennelse. Eit alternativ er å la sauen gå med tre lam fram til beiteslepp, då tek du frå sauen eit av lamma. Det «tredje» lammet du tek frå sauen held du inne på grovfôr, kraftfôr og vatn.

Her er det viktig at lammet er vand med både grovfôr og kraftfôr før du tek det frå mora.

  • Ta lamma frå tidleg og start med melkeerstatning. Sett fram grovfôr, kraftfôr og vatn tidleg slik at dei gjer seg vande med dette. Ved 4-6 vekers alder (eller 15-17 kg levande vekt) kuttar du melkefôringa tvert. Då vil dei nok «sture» litt, men ganske snart vil dei ete mjøl/ stråfôr og drikka vatn.

Ved strategi to og tre, slepp du lamma ut på grønt beite når anledninga byr seg. Plaser ut ein kraftfôrautomat og la dei gå på fri tilgang gjennom sommaren. Pass også på eit godt regime med snylterbehandling. Bytt gjerne beite på desse lamma regelmessig gjennom sommaren – om det let seg gjera.

Ved å fylgje strategi to eller tre kan ein oppnå:

  • Lite svinn/ låg tapsprosent på kopplamma
  • Redusert forbruk av dyr tørrmelk (men sjølsagt en del kg kraftfor i løpet av sommaren)
  • Relativt lite arbeid
  • Lam slakta til toppris i august. Gjerne klasse R, og 16-24 kg slakt
  • Slakteria kan tilby lam til markedet når etterspørselen er stor

For deg som vil slakte overskotslamma før sommaren, sjå her.

Har du spørsmål kring dette?

Kontakt din rådgjevar

Fatland Jæren og Fatland Oslo
Produsentrådgiver Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Fatland Ølen
Produsentkontakt Hilde K. Håland
Mobil 98 24 22 14
Send e-post