Endringer i regelverket for klassifisering av storfe

04. desember 2019
Fra mandag 6. januar 2020 revideres og justeres modellen for lengdemåling av storfe.
Les mer
DSC 8567

Endringer i regelverket for klassifisering av storfe

Fra mandag 6. januar 2020 revideres og justeres modellen for lengdemåling av storfe.

Endringene som gjennomføres fra 6. januar 2020 er følgende:

• Det utvikles nå to likninger for storfe, en for hunndyr og en for hanndyr. Det betyr at KATEGORI ikke inngår lenger i klassefastsettelsen.
• Rasegruppene omorganiseres noe, og det opprettes flere rasegrupper:

 • Det gjøres justeringer i dagens formel med bakgrunn i den visuelle kontrollen av lendemålingsresultatene. Når alle dyr som er lengdemålt blir rekalkulert med ny
  formel får vi følgende utslag:

Oppsummeringen viser at lengdemålingen gir gode resultater, men Animalia og Klassifiseringsutvalget mener at det er grunnlag for noen justeringer. Visuell etterprøvingen av de nordiske klassifiseringskonsulentene bekreftet klassesettingen ut fra lengdemåling. Det skal jobbes ytterligere med etterprøving av utenlandske konsulenter i 2020.

Ved innføring av nye systemer er det viktig at alle parter kan være trygge på at bedømmelse av slakt skjer etter riktige kriterier. Animalia og Klassifiseringsutvalget har som tidligere varslet, gjennomført en grundig evaluering av lengdemåling av storfe.

Denne revisjonen bygger på data fra 430.000 storfe som hittil er lengdemålt. Det er gjort en visuell klassifisering for å etterprøve lengdemålingen på 3.052 slakt, med god spredning i klasser og raser. I tillegg er det gjennomført visuell bedømmelse med klassifisører fra Danmark, Finland og Sverige på slakt som er lengdemålt. Nedskjæringsforsøkene som blir gjennomført på oppdrag fra Totalmarked blir også benyttet for å se hvordan klasse henger sammen med utbytte.

Klassifiseringsutvalget presiserer viktigheten av et felles, objektivt system for klassifisering for alle slakterier og i hele landet. Gjennomgangen viser at det tidligere har vært forskjeller i klassifiseringen mellom slakterier og mellom regioner. Produsenter spesielt i Nord-Norge og dels i Midt-Norge har i perioder fått for høy klasse på sine slakt sammenliknet med resten av landet.

Bakgrunnen for den kommende revisjonen er å styrke presisjonen i lengdemålingen. I tillegg vil endringene gjøre det lettere å gjøre justeringer på rasenivå ved behov.

Kilde: Animalia

Prøv Mitt Fatland-appen - Vinn 5.000 kr!

27. november 2019
Ønsker du enkel og oversiktlig innmelding og tilgang til slaktedata? Bruk Mitt Fatland på mobil og pc!
Les mer
My Post-15

Prøv Mitt Fatland-appen - Vinn 5.000 kr!

Ønsker du enkel og oversiktlig innmelding og tilgang til slaktedata? Bruk Mitt Fatland på mobil og pc!

 • Enkel innmelding av dine dyr - rett fra mobiltelefoen eller PC-en - hele døgnet.
 • God oversikt over dine slaktedata og nøkkeltall.

Mange har allerede lastet ned den nye Fatland-appen, eller logget seg på mittfatland.no.

Vi ønsker selvfølgelig at enda flere skal oppdage Mitt Fatland-verktøyet. Derfor trekker vi ut to vinnere av 5.000 kroner hver blant dere som fram til nyttår melder inn slakt via Mitt Fatland!

App-en kan du laste ned, både til mobil og nettbrett, på AppStore og Google Play. Prøv du også!

Etablert KSL krever aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin

18. november 2019
Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse, eller for sen oppfølging av kravene, i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent.
Les mer
Smågris

Etablert KSL krever aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin

Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse, eller for sen oppfølging av kravene, i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent.

Mister du Velferdsgrisstatus, har du 45 dager på deg dersom du skal beholde KSL.

Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) ble iverksatt i 2019. Fra 1. juli omfatter programmet alle besetningstyper. Men hvordan forholder KSL og dyrevelferdsprogrammet seg til hverandre?

Det viktigste som gjelder alle besetningstyper er:
For å oppnå KSL, kreves det aktiv deltakelse og oppfølging av kravene som stilles i dyrevelferdsprogrammet for svin. Det gjelder for alle som leverer mer enn ti dyr til slakt eller selger smågris.

Aktiv deltakelse og aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin forutsetter:

 • Du må være registrert i Helsegrissystemet og føre din del av besetningsrapporten – produsentdelen.
 • Du må ha opprettet avtale med veterinær i Helsegrissystemet.
 • Veterinærbesøkene dine skal gjennomføres innen tidsfristen og være dokumentert ved at veterinæren fyller ut besetningsrapporten i Helsegrissystemet. Minimum antall rådgivingsbesøk av veterinær avhenger av type besetning og antall dyr levert til slakt.
 • Du må lukke avvik innenfor gitte frister.


Overskridelse av tidsfristene fører til tap av Velferdsgrisstatus som gir et trekk på 50 øre pr. kilo levert slakt. Dersom du selger smågris, mister du helsegristillegget.

Fra 1. januar 2020 gjelder også følgende: Dersom du overskrider tidsfristene i dyrevelferdsprogrammet med mer enn 45 dager, vil du miste KSL og dermed få et KSL-trekk på 20 prosent på slakteoppgjøret. Dette tilsvarer ca. 5 kroner per kilo slakt.

For de fleste vil det være status på tidspunktet du melder inn gris til slakt eller selger smågris som er avgjørende. Enkelte slakterier vil sjekke om du har KSL på det tidspunktet du leverer gris til slakt.


Hvordan flyter data mellom Helsegris og KSL?

All registrering innenfor KSL sjekkliste 8 svin skjer i Helsegrissystemet. Denne sjekklista er en del av Helsegrisstatusen. Godkjent Helsegrisstatus gjør at du slipper KSL sjekkliste 8 svin i din årlige egenrevisjon. Alle andre sjekklister må fylles ut i KSL.

Avvik fra KSL-krav i sjekkliste 8 svin og håndtering av disse skal utveksles mellom KSL-databasen og Helsegrissystemet. Avvik kan oppstå både i Helsegrissystemet og ved eksternrevisjoner i KSL, men de må alltid lukkes av din veterinær i Helsegrissystemet.

Din Helsegrisstatus vil automatisk «plukkes opp» av KSL. I dag ser ikke du som produsent din Helsegrisstatus inne i KSL-systemet. Det arbeides med å forbedre de tekniske løsningene slik at du som produsent lett kan se din Helsegrisstatus og om du har etablert KSL både i Helsegrissystemet og i KSL-systemet.

Leverer du kun noen få slakt?

Dersom du ikke selger smågris eller leverer mindre enn ti slakt per år, trenger du ikke å delta i dyrevelferdsprogrammet, men du skal uansett gjøre din årlige egenrevisjon i KSL for å beholde KSL.

TYR Rogaland inviterer til ammeku-kurs

18. november 2019
Velkommen til kurs på Bryne Kro & Hotell 19. - 20. januar 2020.
Les mer
Skjermbilde 2019-11-18 21.11.59

TYR Rogaland inviterer til ammeku-kurs

Velkommen til kurs på Bryne Kro & Hotell 19. - 20. januar 2020.

PROGRAM:

Fredag:

1700 - 1800 Gjennomgang av avlsverdier norske og utenlandske

1930 - Middag

Lørdag:

Frokost

0900 - 1200 Hvordan forbedre egen drift

• Management, beite, grasdyrking, foring

1200 - 1300 Lunch

1300 - 1600 Hvordan forbedre egen drift

• Management, beite, grasdyrking, foring

1600 - 1630 Pause

1630 - 1700 Dyrevelferd i praksis

• Dyrevelferd opp mot produksjon og trivsel

1700 - 1830 Arrangements komiteens hjørne - hva har vi lært i dag?

2000 - Middag

Søndag:

Frokost

1000 - 1200 Ku & kalv

1210 - 1300 ÅRSMØTE

1300 - Søndagsbuffe og heim PÅMELDING:

Bindende påmelding sendes til Karin Fuglestad på e-post innen 10.desember

Priser:

KURS: inkludert Middag fre, lør, søn - søndagsbuffe + lunch lørdag

Samt kursmateriell, kaffe, isvann, frukt og kaffemat:

Fredag - søndag: 1900,-

Lørdag - søndag: 1400,-

Overnatting pr natt:

Dobbeltrom: 900,-

Enkeltrom: 750,-

Prisprognose på svin for jul og nyttår 2019

18. november 2019
Jula nærmer seg og sammen skal vi igjen sørge for at forbrukerne får god julemat, til rett tid og med best mulig kvalitet.
Les mer
Hengegris

Prisprognose på svin for jul og nyttår 2019

Jula nærmer seg og sammen skal vi igjen sørge for at forbrukerne får god julemat, til rett tid og med best mulig kvalitet.

Dette gjør Fatland i samarbeid med dere produsenter og våre kunder. For å klare dette må vi lage en prisløype og justere Optimaliseringstilleggene, og disse tilleggenes vektgrenser, tilpasset salget.

Det legges opp til følgende prisnedtrapping (prognose) før jul og nyttår 2019:

Uke 48, fra 25. november

Ingen planlagte prisendringer.
Utslaktingsstrategi: Slakt all gris over ca. 122 kg levendevekt.

Uke 49, fra 2. desember

 • 85,1-90,0 kg: ned kr 0,30 pr. kg.
 • 90,1-95,0 kg: ned kr 0,80 pr. kg.
 • 95,1-100,0 kg: ned kr 0,70 pr. kg.
 • 100,1-106,0 kg: ned kr 0,70 pr. kg.

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca 113 kg levendevekt.

Uke 50, fra 9. desember

 • Lettere enn 79,0 kg: ned kr 0,40 pr. kg.
 • 79,1-81,0 kg: ned kr 0,40 pr. kg.
 • 81,1-85,0 kg: ned kr 0,80 pr. kg.
 • 85,1-90,0 kg: ned kr 0,90 pr. kg.
 • 90,1-95,0 kg: ned kr 1,10 pr. kg.
 • 95,1-100,0 kg: ned kr 1,10 pr. kg.
 • 100,1-106,0 kg: ned kr 0,60 pr. kg.

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca. 103 kg levendevekt.

Uke 51, fra 16. desember

Lettere enn 79,0 kg: ned kr 0,40 pr. kg.
79,1-81,0 kg: ned kr 1,00 pr. kg.
81,1-85,0 kg: ned kr 1,70 pr. kg.
85,1-90,0 kg: ned kr 2,20 pr. kg.
90,1-95,0 kg: ned kr 2,90 pr. kg.
95,1-100,0 kg: ned kr 2,50 pr. kg.
100,1-106,0 kg: ned kr 1,80 pr. kg.

Utslaktingsstrategi: Dette blir den siste slakteuka i julehandelen, så slakt alt som er over 71 kg ferdig slaktet.

Uke 52, fra 27. desember

Ingen planlagte prisendringer.

Viktig informasjon

Gjør avtale om slakting i romjulen. Meld på tidlig, for denne uka blir det begrenset slakting. Siste slaktedag før jul er tirsdag 18. desember.

Dato/vekt <79 79,1-81,0 81,1-85,0 85,1-90,0 90,1-95,0 95,1-100,0 100,1-106,0
2. desember -0,30 -0,80 -0,70 -0,70
9. desember -0,40 -0,40 -0,80 -0,90 -1,10 -1,10 -0,60
16. desember -0,40 -0,80 -0,90 -1,00 -1,00 -0,70 -0,50
Total endring -0,80 -1,20 -1,70 -2,20 -2,90 -2,50 -1,80


Optimaliseringstillegget i Fatland endres i juleslaktingen 2019 slik:

Dato/vekt 71,1-73 73,1-75,0 75,1-77,0 77,1-79,0 79,1-81,0 81,1-83,0 83,1-85,0 85,1-90,0 90,1-106

2. desember2019

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
9. desember 2019 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
16. desember 2020 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70


Glade jul! Nå er det snart julegrøt på Fatland Jæren igjen!

12. november 2019
Sett av tirsdag 10. desember til en hyggelig produsent-sammenkomst på Hommersåk.
Les mer
Julegrøt 2018

Glade jul! Nå er det snart julegrøt på Fatland Jæren igjen!

Sett av tirsdag 10. desember til en hyggelig produsent-sammenkomst på Hommersåk.

10. desember 2019 kl. 11-13 inviterer vi dere produsenter hos Fatland Jæren til en sammenkomst før jul på vårt livdyranlegg på Hommersåk.

Julegrøten hos Fatland Jæren har blitt en kjekk og populær tradisjon for våre produsenter. I fjor satte vi deltakerekord. 170 personer var innom livdyranlegget, for anledningen fylt av julemusikk, nisseluer, julegrøt, jule-kaker, julegløgg, julekaffe og klementiner.

Vi fortsetter selvfølgelig tradisjonen og du er hjertelig velkommen til oss 10. desember. Kanskje er det DU som finner mandelen i grøten i år?

Se flere bilder fra julegrøten 2018 her

Konsernsjef Terje Wester forteller om slakteåret som nærmer seg slutten og litt om året som kommer.

Vi serverer risengrøt, spekemat, julekaker og julemusikk og håper dere vil komme og få julestemning sammen med oss.

Kanskje finner noen av dere en mandel i grøten i år også?

Påmeldingsfrist er fredag 6. desember. Meld deg på her: