Ombygging ved Fatland Oslo påvirker slakteaktiviteten

10. oktober 2019
Slakteriet i Oslo bygges ut og moderniseres. Innspurt og innkjøring av anlegget påvirker slaktedager og -kapasitet.
Les mer

Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferdsprogrammet for gris

09. oktober 2019
God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og forbrukerne. Derfor har svinenæringen etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser.
Les mer

Nye produsentnumre - storfeprodusenter får dyreholds-ID

07. oktober 2019
Mange produsenter får fra nyttår nytt produsentnummer. I høst får alle storfeprodusenter en dyreholds-ID. Her får du mer info.
Les mer

Nyhet! Fatland Kvige 2020

04. oktober 2019
Vi innfører i 2020 et eget kvigetillegg.
Les mer

Sluttfôring av lam om hausten

26. september 2019
Sjølv om sesongen stort sett har vore god, har dei fleste slaktelam gåande att som ikkje er slaktemogne. Spørsmålet er: Korleis få dei slaktemogne snarast mogleg?
Les mer

Bli tryggare på dyrevelferd

19. september 2019
Bransjen inviterer husdyrbønder til dyrevelferdsseminar laurdag 2. november under Agrovisjon 2019 i Stavanger.
Les mer