Bilder årsberetning 2016

Topp 10-råd før høgdrektighetstida

Vi i Fatland gir våre topp 10-råd i høgdrektighetstiden.

1. Klipp sauen!

Klipp sauen mens det ennå er 6-8 uker til lamming. Sørg for nok hjelpegrinder og arbeidsfolk når saueklipperen kommer på tunet, slik at klippinga skjer smidig og greit.

 • Sauen kan med fordel stå uten mat 12 timer før klipping, men skal alltid ha tilgang til vatn.
 • Ha dyra tørre ved klipping.
 • Prøv å ha reine dyr – unngå spon, vegetabiler og lort i ulla.
 • Klipp kvite sauer først – rydd bort all ull – klipp så farga dyr.

2. Pakk og send ulla

 • Skill kvit og farga ull hver for seg, skill også gjerne rase for rase.
 • Pakk feller for seg i egen papirsekk med skilleark mellom hver fell.
 • Lår- og buk-ull i egen sekk, skilleark ikke nødvendig.
 • Ta ut svarte flekker fra kvite feller.
 • Ulla kan tape kvalitet og verdi ved lagring, levér derfor ullsekkene så snart som mulig.

3. Sjekk klauver og sørg for god  klauvhelse!

Når me håndterer sauen i forbindelse med klipping er det praktisk å sjekke klauvene samtidig. Skjær klauvene ved behov!

Når sauen nå skal bli stor og tung fram mot lamming er det viktig med «gode sko»

Les meir:Klauvstell og klauvsjukdommer (Animalia)

4.  Sorter flokken etter antall lam, alder, hold og helse

Rett gruppering etter klipping sørger for at alle dyr for dekket sitt behov. Ta derfor hensyn til antall lam, alder, hold og helse ved grupperinger og fòrrasjon. Husk at sauen ikke er ferdig utviklet før toårsalderen, og krever nok mat og plass for å kunne produsere melk og foster i tillegg til å utvikle egen vekst.

5. Ha nok plass i bingen

Sauen trenger meir plass når den nærmer seg lamming. Organiser puljene slik at sauer med mange foster har nok plass til å kunne stå lenge nok med forbrettet, og ligge lenge nok for å avlaste bein og klauver.

6. Fòring av sauen fram mot lamming

Fosterveksten er størst dei siste 6-8 ukene før lamming. I denne perioden utvikler juret seg til å produsere den viktige råmelka. Det er derfor viktig at sauen får dekket næringsbehovet sitt i denne viktige tida.

Prioriter godt og smakelig grovfôr i rikelige mengder i denne perioden og gi anbefalte kraftfòrrasjoner ut i fra bl.a lammetall og grovfôrkvalitet.

Målet med fôring fram mot lamming er å redusere tap av hold så godt som mulig. Ein sau i godt og stabilt hold har bedre forutsetninger til å fø lamma sine godt!

7. Nok vatn

I takt med fosterutvikling øker sauen sitt behov for væske. Reint vatn er viktig året rundt , men spesielt i høgdrektigheten. Pass på at:

 • Vatn og drikkekar er reint.
 • Nok drikkepunkt i binger – inntil 30 dyr pr drikkepunkt.
 • Drikkepunktene forsyner sauene med nok vatn.

8. Vaksinering

Vaksiner flokken to veker før lamming, avtal med din dyrlege.

9. Avføringsprøver og snylterbehandling

Når sauen er høgdrektig er ofte immunforsvaret lavt. Dette kan bidra til gode vekstvilkår for parasitter som ligger i dyra. Avføringsprøver i denne perioden kan derfor gi god kartlegging av parasitt-status i flokken, og dermed være til god hjelp i planleggingen av rett parasitt-behandling.

10.Snakk og diskutèr med ein god sauekollega!

Ingenting er meir lærerikt enn faglige diskusjoner som bygger på egne erfaringer. Det er derfor alltid lurt å oppsøke fagmøter eller arrangement der fleire sauebønder møtes. Vi i Fatland har også alltid ønske om å bidra - ta gjerne kontakt!

Publisert 14.02.2020  kl 10:29

Oppdatert 20.11.2023  kl 11:56

Andre saker