DSC 4771

Rådgivning småfe

Publisert 10.11.2015  kl 08:10

Oppdatert 07.12.2020  kl 13:24

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Vi vil gjerne være til hjelp for bedre produksjon og resultater.

Kontakt oss for hjelp med
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Fatland Jæren
Produsentrådgiver Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Fatland Ølen
Produsentrådgiver Hilde K. Håland
Mobil 98 24 22 14
Send e-post

Fatland Oslo
Produsentrådgiver Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Sauekontrollen

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5.000 medlemmer i Sauekontrollen.

Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine da selv, eller la en slakterirådgiver registrere for deg.

Kontakt Gerd Skjoldal
Mobil 95 89 63 34
Send e-post

Andre saker