DSC 4771

Rådgivning småfe

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Vi vil gjerne være til hjelp for bedre produksjon og resultater.

Kontakt oss for hjelp med
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Kontakt
Produsentrådgiver Solveig Horve Bergsholm
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Sauekontrollen

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5.000 medlemmer i Sauekontrollen.

Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine da selv, eller la en slakterirådgiver registrere for deg.

Publisert 10.11.2015  kl 08:10

Oppdatert 20.11.2023  kl 12:12

Andre saker