Småfe 2017

Anbefalingar for håndtering av parasittar hos sau

Handtering av parasittar hos sau er eit viktig tema i desse dager.

Det er spesielt viktig for tilvekst og velferd for lamma at de får reise «reine og friske», både inn- og utvendig, til utmarks- og fjellbeite!

Sjå Animalia sine anbefalingar her.

Har du spørsmål ta gjerna kontakt med din rådgjevar.

Publisert 12.06.2020  kl 09:28

Oppdatert 22.03.2022  kl 13:18

Andre saker