Småfe 2017

Nyttig informasjon om vaksinering

Visste du at:

  • Hvert år brukes det sirka 1. milloner doser vaksinasjon til norske søyer. Det vil si at de fleste søyer i Norge vaksineres.

  • Ved å vaksinere mot klostridieinfeksjoner, kan en unngå dødelige sykdommer som pulpanyre og stivkrampe.

  • Ved å vaksinere søya, overfører den antistoffer til lammene sine gjennom råmelka.
  • For å få god effekt av vaksinen bør lammet få i seg rikelig med råmelk av god kvalitet rett etter fødsel.

  • Søyer i dårlig hold produserer mindre råmelk, og råmelka har i tillegg lite antistoffer.

  • Bare friske søyer skal vaksineres, og dyrene skal stresses minst mulig.

  • Valg av tidspunkt for vaksinering er avgjørende for resultatet. To uker før forventet lammedato anbefales.

  • Det er ingen tilbakeholdsfrist med tanke på  mattrygghet hos vaksinerte dyr.

  • Lam av uvaksinerte søyer, eller lam som ikke får tilstrekkelig råmelk, kan vaksineres fra to ukers alder.

Minner også om at kumelk er ett godt alternativ til søyemelk, men at den inneholder ikke antistoffene som en vaksinert søye produserer. Best immunitet oppnås ved å vaksinere alle påsettlam ved innsett om høsten, det gjelder også værlam som skal brukes i avl.

Les mer om tema her.

Informasjonen er hentet fra sauehelsenett, Animalia.

Publisert 27.03.2020  kl 14:15

Oppdatert 22.03.2022  kl 13:15

Andre saker