The shepherd holds the lamb in your arms

Slik lykkes du enda bedre med lamminga

Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.

Følger du anbefalingene under har du lagt grunnlaget for å få et godt resultat til høsten.

Skaff nødvendig utstyr i god tid

Det er viktig å planlegge godt før lamminga tar fatt. Er alt nødvendig utstyr på plass?

- Til fødebingen: Sørg for at fødebingen er klar. Bruk stallosan/stallren på gulvet mellom hver fødsel. Ha klar varmepære ved behov. Husk at det nyfødte lammet skal ha tett liggeplass. Bytt halm/strø ofte slik at dyra alltid har tørr liggeplass.

- Til sauen: Ved fødselshjelp bør en bruke engangshansker for å unngå uønskede bakterier inn i fødselveiene. Bruk rikelig med glidemiddel. Vask alltid hender godt før en begynner fødselshjelp, og ikke bruk ring/armbånd i lammingstiden. God hygiene forhindrer børbetennelse. Det er lurt å ha klart termometer i tilfelle dyr blir syke. Kroppstemperaturen ligger normalt mellom 38,5-40ºC hos en voksen frisk sau.

- Til det nyfødte lammet: Rett etter fødsel er navlestrengen åpen og jodspray desinfiserer og kan holde uønskede bakterier unna. Sørg for at alle nyfødte lam får nok råmelk, ca. 2 dl. pr. kg. kroppsvekt innen de seks første timene. Er du usikker om lammet får i seg nok næring, må du melke sauen og gi lammet på flaske med smokk. Kjøp inn melke-erstatning til lam som ikke får tilstrekkelig med melk og kopplam.

God planlegging letter gjennomføring

Sauekontrollen er et godt verktøy som hjelper deg å skille mellom sauer som kan melke til mer enn to lam, og hvilke sauer som ikke bør gå med mer enn ett/to lam. Gå gjennom rapportene i sauekontrollen fra tidligere år, og planlegg.

Les mer: Sauekontrollen - et godt verktøy fra fødsel til slakting

Har du hatt fostertelling kan du planlegge hvilke sauer som du evt kan adoptere overskuddslam til. Merk gjerne sauer med ett lam med merkespray, slik at det ikke er tvil om dette. Det letter arbeidet og er til stor hjelp til eventuelle avløsere/hjelper e i lamminga.

Tips til vellykket adoptering: Bruk papirsekk eller lignende til å legge under sauen for å samle opp mest mulig fostervann. Ha klart lammet som skal adopteres, og vend dette i fostervannet. Det er spesielt viktig at bakparten er godt oppbløtet av fostervannet. Fostervannet trekkes best inn når ulla er tørr. Ta deg god tid! - det er viktig for å lykkes.

Fødebingen må være tett slik at lammet ikke har mulighet å forlate bingen og gå tilbake til biologisk mor. Etter fødsel av eget lam, må sauen få tilgang til adoptiv-lammet for første gang. Mens sauen slikker lammet, må det nyfødte biologiske lammet få suge så mye råmelk som mulig. Husk at det er sauen som setter lukta på lammene gjennom å slikke det.

God start

Det nyfødte lammet står overfor to alvorlige trusler: nedkjøling og infeksjoner. Råmelk raskt og i tilstrekkelige mengder er den beste forsikringen mot begge disse truslene. Lam har stor kroppsoverflate i forhold til kroppsvekt, og dermed stort varmetap.

Varmetapet er størst når lammet er vått, så det er viktig at sauen slikker lammet tørt i tillegg til at lammet har tett liggeplass og evt varme fra varmepære/strø. Ved slappe lam skal oppvarming prioriteres før melkefòring. Friske lam har normal kroppstemperatur på 39-40ºC.

Rådgivning småfe

Fatland har svært konkurransedyktige priser og leveringsvilkår også for småfe. Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Vi vil gjerne være til hjelp for bedre produksjon og resultater.
Kontakt oss for hjelp med:

• Sauekontrollen
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Publisert 30.03.2017  kl 12:00

Oppdatert 20.11.2023  kl 12:10

Andre saker