Limousin

Vi har gode Limousin Unik-vilkår

Fatland samarbeider med Limousin Unik Norge for å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin.

Hva er Limousin Unik?

Limousin Unik Norge (LUN) er en egen organisasjon som gjennom mange år har samarbeidet med Fatland om å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin. Dette gjennomføres ved å ha en egen leveranseordning på rasen med en definert kvalitetsvurdering.

LUNs prisløype

Mål: Skal stimulere til renraset kvalitetsproduksjon

Virkemiddel:

 • Europ-klassene avspeiles i avregningsprisene
 • Kvalitetstillegg
 • Kjøttfetillegg
 • Fettklasser
 • Kvalitetstrekk
 • Definert kvalitetsvurdering


Kriterier for å være LUN-leverandør hos Fatland

 • Dere må være medlem i Limousin Unik Norge (kontakt daglig leder leder Aud Vedal Sandnes, Brønnøysund, tlf. 41 61 08 42).
 • Produsent må være totalleverandør hos Fatland.
 • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
 • Driften skal være KSL-godkjent.
 • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
 • Innmeldingsfrister: 3 ukers avtaleinnmelding for Okse Unik, 5 ukers avtaleinnmelding for Kalv Unik.

Okse Unik (ung okse, kvige)

 • Vanlig avtaleinnmelding senest 3 uker før slakting.
 • Rasekrav: 75 % limousin.
 • Klassekrav: U- og opp.
 • Fettklasse: Inntil kl. 3.
 • Slaktevekt: Max 430 kg.
 • Merpris LUN: 5,- pr kg.

Kalv Unik (ung okse, kvige)

 • Avtaleinnmelding senest 5 uker før slakting.
 • Rasekrav: 75 % limousin.
 • Klassekrav: R og opp.
 • Fettklasse: Inntil kl 3+.
 • Vektgrense: Maksimalt 260 kg. LUN-tillegget gis for kalver opp til 250 kg.
 • Slaktetidspunkt: Ung okse max 333 dager (før 11 mnd), ung kvige max 398 dager.
 • Merpris LUN: 17,- pr kg.
 • Krav om raserenhet, slaktekvalitet og pristillegg.
 • Følgeseddel som skal være med LUN-dyrene til slakteriet.

Krav om raserenhet, slaktekvalitet og pristillegg
Følgeseddel som skal være med LUN-dyrene til slakteriet

Kontaktperson i LUN
Daglig leder Aud Vedal Sandnes, Brønnøysund
Tlf. 41 61 08 42
Send e-post

Kontaktperson i Fatland
Storferådgiver Guro Hansen
Mobil 99 71 23 51
Send e-post