DSC 0277 - Kopi (2)

Fatland Angus

Vi tilbyr konkurransedyktige priser også til våre Angus-besetninger.

Fatland er en viktig leverandør av gode kjøttvarer og -råvarer varer, også av Angus. Vi selger i dag Angus-kjøtt til våre samarbeidspartnere og ønsker mer norsk Angus. Vi har et godt marked på Angus-kjøttsorteringer, blant annet til hamburger.

Fatland er opptatt av å tilby de beste leveringsbetingelsene til alle våre produsenter, og er alltid konkurransedyktige på pris! Vi tilbyr følgende Fatland Angus-tillegg:

Kr 9,25 pr. kg. Gjelder fra 10.10.2022

  • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
  • Rasekrav: 50% Angus.
  • Klassekrav: O og bedre.

Pristillegget for Fatland Angus kan bli justert etter sesong og dersom forholdene i markedet tilsier det.

Bondens økonomi er viktig

Fatland vil stimulere til en fornuftig produksjon av Angus i de områdene rasen passer bra. Vi har flere bønder som har fjellbeiter, ulendt terreng eller beiter med varierende kvalitet der Angus passer perfekt.

Vi vil alltid ha bondens økonomi i bakhodet når vi gir råd angående rasevalg. Den aller beste økonomien får en produsent av å ha en rase som er tilpasset gårdens ressurser.

Hos noen passer det også bra å bruke Angus som far-rase, for eksempel på kviger for å få en enkel førstekalving.

Kontakt oss gjerne!

Fatland er den største private kjøttleverandøren i Norge, med en omsetning på nesten 5 milliarder kroner og 620 ansatte.

Fatland investerer tungt i å øke konkurransekraft, for å gi bonden best mulige vilkår.

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland:

Produsentrådgiver storfe Jæren
Guro Hansen
Mobil 95 89 63 20
Send e-post

Livdyrsjef/storferådgiver Jæren
Siv Undem
Mobil 99 71 23 51
Send e-post

Produsentkontakt/livdyr Ølen
Bjørn Magne Stople
Mobil 98 24 22 10
Send e-post

Produsentkontakt/livdyr Oslo
Dag Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post

Publisert 24.05.2017  kl 08:50

Oppdatert 10.10.2022  kl 14:58

Andre saker