Limousin

Oversikt over våre Limousin Unik-vilkår

Fatland samarbeider med Limousin Unik Norge for å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin.

Hva er Limousin Unik?

Limousin Unik Norge (LUN) er en egen organisasjon som gjennom mange år har samarbeidet med Fatland for å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin.

Dette gjennomføres ved å ha en egen leveranseordning på rasen med en definert kvalitetsvurdering.

Mål: Skal stimulere til renraset kvalitetsproduksjon.

Virkemiddel:

 • Europ-klassene avspeiles i avregningsprisene
 • Kvalitetstillegg
 • Kjøttfetillegg
 • Fettklasser
 • Definert kvalitetsvurdering

Kriterier for å være LUN-leverandør hos Fatland:

 • Dere må være medlem i Limousin Unik Norge
 • (kontaktperson daglig leder Espen Jellestad Tlf. 97 57 49 49).
 • Produsent må være totalleverandør hos Fatland.
 • Det skal være en leveringsprognose for året fra alle som skal levere Kalv Unik
 • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
 • Driften skal være KSL-godkjent.
 • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
 • Innmeldingsfrister: 5 ukers avtaleinnmelding for Kalv Unik.

Limousin Kalv Unik:

 • Avtaleinnmelding senest 5 uker før slakting.
 • Rasekrav: 75 % limousin.
 • Fettklasse: Inntil kl 3+.
 • Klassekrav: R og opp.
 • Vektgrense: Maksimalt 290 kg. LUN-tillegget gis for kalver opp til 270 kg.
 • Slaktetidspunkt: Ung okse max 333 dager (før 11 mnd), ung kvige max 398 dager.
 • Følgeseddel som skal være med LUN-dyrene til slakteriet
 • Merpris LUN: 17,00 kr pr kg.
 • Dyr med trekk for uren hud klasse to får ikke utbetalt LUN tillegg

Kontaktperson i LUN
Daglig leder Espen Jellestad
Tlf. 97 57 49 49
Send e-post

Kontaktperson i Fatland
Storferådgiver Guro Hansen
Mobil 95 89 63 20
Send e-post


Publisert 21.09.2017  kl 11:55

Oppdatert 15.12.2022  kl 11:04

Andre saker