fullsizeoutput 1e59

Priser nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører. Priser oppdatert og gjeldende.

Nødslakt Oslo
Mobil 976 92 653

Nødslakt Jæren
Mobil 913 51 804

Nødslakt Ølen
Mobil 982 42 200

Priser nødslakt Fatland Jæren og Fatland Ølen

Attest fra veterinær må foreligge ved innmelding
Innmelding før kl. 11.00: 1000,- per utrykning.
Innmelding etter kl. 11.00 og helg/helligdager: 1600,- per utrykning.

I tillegg medfører verdiforringelse at slakteverdier ved nødslakt reduseres med 20 prosent for storfe, og 30 prosent for svin, purke og småfe. Hvis dyret tas i retur vil det ikke trekkes prosenter av slakteverdien.

Priser nødslakt Fatland Oslo

Det trekkes 20 % av slakteverdien for storfe og 30 % for purker.
Ved innmelding før kl. 11:00 trekkes det kr. 2200,- + % av slakteverdien.
Ved innmelding etter kl. 11:00 på hverdager trekkes det kr. 2500,- + % av slakteverdien.
I helger/helligdager trekkes det kr. 2800,- + % av slakteverdien.

Publisert 10.11.2015  kl 09:10

Oppdatert 30.03.2022  kl 12:48

Andre saker