FEBRUAR

Fatland Kjøttfe

Publisert 02.11.2015  kl 08:04

Oppdatert 22.06.2021  kl 14:52

Kriteria for kjøttfetillegg.

Kriterier for Fatland Kjøttfe-tillegg
- Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
- Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Galloway, Highland Cattle og Dexter.
- Klassekrav: R- og bedre.
- Vanlig avtaleinnmelding (3 uker).
- Driften skal være KSL godkjent.
- Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
- Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
- OptiBiff-leverandør hos Fatland.

Fatland Kjøttfetillegg

01.12.2020 – 24.09.2021: Kr. 3,00 pr. kg.

25.09.2021 - 28.11.2021: Kr. 2,00 pr. kg.

Fra og med 29.11.2021: Kr. 3,00 pr. kg.

Ved spørsmål omkring kjøttfeavtalen eller OptiBiff-avtalen kan du kontakte storferådgiver Guro Hansen sms/mobil 95 89 63 20, eller e-post.

Her finner du følgeseddel som skal sendes med hver kjøttfeleveranse

Andre saker