FEBRUAR

Fatland Kjøttfe

Kriteria for kjøttfetillegg.

Kriterier for Fatland Kjøttfe-tillegg

  • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
  • Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Galloway, Highland Cattle og Dexter.
  • Klassekrav: O+ og bedre.
  • Vanlig avtaleinnmelding (3 uker).
  • Driften skal være KSL godkjent.
  • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
  • OptiBiff-leverandør hos Fatland.

Fatland Kjøttfetillegg

Kr. 3,00 pr. kg.

Publisert 02.11.2015  kl 08:04

Oppdatert 28.02.2023  kl 14:40

Andre saker