DSC 0249

Avregningspriser storfe

 • Nye avregningspriser gjeldende fra 27.05.2024

  Ingen endring for storfe.
  Last ned PDF

Oppdaterte priser ved levering av storfe til Fatland.

Vilkår, pristillegg og bonuser ved levering til Fatland

Publisert 06.10.2015  kl 07:49

Oppdatert 10.05.2022  kl 15:08

 • 01.04.2024
  Storfe					Opp kr	3,44 
  Kalv					    Opp kr	3,51
 • 11.03.2024
  Ung okse, kastrat og kvige i vektgruppe mellom 375,1 kg. og 400,0kg 
   - Ned kr. 1,00 
  
  Ung okse, kastrat og kvige i vektgrupper over 400,1 kg. - Ned kr. 2,00 
  						
  Endringen skyldes økt trekk i vekttabell for de tyngste vektgruppene for kategori ung okse, kastrat og kvige.
 • 04.03.2024
  Storfe og kalv	Ned kr	2,50 
  		
  Endringen skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift.
 • 26.02.2024
  Ingen endring for storfe.
 • 29.01.2024
   ENDRINGER FRA 29.1.2024: 			
   Ung okse, kastrat kvige 		Ned kr	0,21 
  			
   Endringen skyldes reduserte hudverdier.
 • 01.01.2024
  Ung okse, kastrat kvige		Opp kr	0,80 
  Ung ku, ku og okse		    Opp kr	0,75 
  Kalv <50kg		        Opp kr	0,56 
  Kalv >50kg		        Opp kr	0,57 
  
  
  Endring i Omsetningsavgift for alle dyreslag.											
  									
  Endringen skyldes endring i engrospriser for storfe, kalv, lam, kje og råne, endrede omsetningsavgifter for storfe, småfe og svin, økte slaktekostnader for samtlige.
 • 18.12.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 04.12.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 27.11.2023
  Storfe og kalv	Opp kr 0,60
 • 13.11.2023
  Storfe og kalv Opp kr 0,80
 • 23.10.2023
  Ung okse, kastrat og kvige ned kr. 0,22
  
  Ung ku, ku og okse: Opp kr. 0,17
  
  Endringen skyldes endrede hudverdier på verdensmarkedet.
 • 16.10.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 09.10.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 02.10.2023
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper ned kr. 2,50
 • 25.09.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 18.09.2023
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper ned kr. 0,70
  
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 16.09.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 11.09.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 04.09.2023
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper ned kr. 1,50
  
  Endringen skyldes økt omsetningsavgift endret engrospris for storfe.
 • 28.08.2023
  Ingen endring
 • 21.08.2023
  Storfe og kalv	Alle klasser og grupper	Ned kr	4,00
 • 31.07.2023
  Ingen endring for storfe
 • 03.07.2023
  Storfe: Alle klasser og grupper ned kr 0,55
  
  Kalv: Alle klasser og grupper ned kr 0,60
 • 29.05.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 01.05.2023
  Ung okse, kastrat og kvige: Alle klasser og grupper opp kr. 0,29
  
  Ung ku, ku og okse: Alle klasser og grupper opp kr. 0,25
   
  Kalv: Alle klasser over 50 kg. Opp kr. 0,17
   
   
  Endringen skyldes økte hudverdier
 • 17.04.2023
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper opp kr. 2,30
  
  Endringen skyldes økt engros som varslet i prisløype.
 • 10.04.2023
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper ned kr.0,20
 • 27.03.2023
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper opp kroner 2,60.
  
  Endringen skyldes økt engrospris og redusert omsetningsavgift.
 • 27.02.2023
  Ung ku, ku, okse og kalv: Alle klasser og grupper ned kr. 2,50
  
  Ung okse, kastrat og kvige: Alle klasser og grupper ned kr 2,31
 • 16.01.2023
  Ingen endring for storfe.
 • 02.01.2023
  Storfe: Alle opp kr.	2,29 
  Kalv:	Alle opp kr.	2,04 
  
  Kvalitetstilskudd storfe øker til kr 5,50 og kr 10,50
  
  Endringene skyldes økte engrospriser, økte slaktekostnader, reduserte innmatverdier for samtlige, og økt omsetningsavgift for storfe & kalv og svin.
 • 19.12.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 12.12.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 05.12.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 28.11.2022
  Ung okse, kastrat og kvige: alle klasser og grupper ned kr. 0,17 	
  
  Ung ku, ku og okse: alle klasser og grupper ned kr. 0,07
  
  Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 14.11.2022
  Storfe og kalv: opp kr. 1,20
   
  Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 07.11.2022
  Storfe og kalv: opp kr. 1,10 
  		
  Endringen skyldes økt engrospris.
 • 17.10.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 10.10.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 03.10.2022
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper ned kr. 2,50 
  
  Endringene skyldes redusert engrospris og økt omsetningsaavgift.
 • 26.09.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 19.09.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 05.09.2022
  Storfe: Alle ned kr. 0,29
  Kalv: Alle ned kr. 0,64
  
  
  Endringene skyldes redusert engrospris for ung sau, sau og lam, redusert grunntilskudd og økte slaktekostnader for samtlige.
 • 29.08.22
  Ung okse, kastrat og kvige: Alle klasser og grupper ned kr. 0,12 	
  Ung ku, ku og okse: Alle klasser og grupper ned kr. 0,19 	
  
  Endringen skyldes redusert engrospris for lam, og reduserte hudverdier på storfe som følge av verdensmarkedet for skinnprodukter.
 • 22.08.22
  Ingen endring for storfe.
 • 08.08.2022
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper: opp kr. 0,80
  
  Endringen skyldes økt engrospris.
 • 01.08.2022
  Storfe og kalv: Alle klasser og grupper opp kr. 0,80
  
  Endringen skyldes økt engrospris for storfe & kalv, gris, purke og lam, samt redusert omsetningsavgift for lam.
 • 04.07.2022
  Ung okse, kastrat og kvige: Alle klasser og grupper opp kr. 0,20 		
  Ung ku, ku og okse: Alle klasser og grupper opp kr. 0,10 		
  Kalv: Alle klasser og grupper ned kr. 0,43 		
  
  Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og reduserte innmatverdier for alle.
 • 20.06.22
  Ung okse, kastrat og kvige: Alle klasser og grupper ned kr. 0,27 
  Ung ku, ku og okse: Alle klasser og grupper opp kr. 0,02 
  Kalv: Alle klasser over 50 kg ned kr. 0,35 
  Kalv: Alle klasser under 50 kg ned kr. 1,23 
  
  Endringen skyldes justering av verdiene på huder som følge av markedssituasjonen.
 • 30.05.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 02.05.2022
  Storfe og kalv: Opp kr. 1,30 
  
  Endringen skyldes økt engrospris.
 • 18.04.2022
  Storfe: Opp kr. 0,95
  Kalv: Opp kr. 0,81
  
  Endringene skyldes økt engrospris for storfe, kalv og geit. Slaktekostnader m/inntransport er økt og reduserer avregningspris.
 • 28.03.2022
  Storfe og kalv Opp kr. 2,30
  
  Endringen skyldes økt engrospris og redusert omsetningsavgift.
 • 14.03.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 28.02.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 31.01.2022
  Ingen endring for storfe.
 • 03.01.2022
  	
  Ung okse, kastrat og kvige: Klasse P til E+: Alle vektgruper Opp kr 1,46
  
  Ung okse, kastrat og kvige Klasse P-: Alle vektgruper Opp kr 0,46
  
  Ung ku, Ku og okse Klasse P til E+: Alle vektgruper Opp kr 1,92
  
  Ung ku, Ku og okse Klasse P-: Alle vektgruper Opp kr 0,92
  
  Kalv: Klasse P til E+ Inntil 49,9 kg Opp kr 1,24
  
  Kalv: Klasse P- Inntil 49,9 kg Opp kr 0,24
  
  Kalv: Klasse P til E+ Fra 50,0 kg Opp kr 1,23
  
  Kalv: Klasse P- Fra 50,0 kg Opp kr 0,23
  
  Endringene skyldes økte engrospriser på storfe
 • 20.12.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 13.12.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 06.12.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 15.11.2021
  Storfe og kalv: Opp kr. 2,20
 • 18.10.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 11.10.2021
  Storfe & kalv: Alle klasser og grupper Ned kr.1,50
  
  Endringen skyldes omsetningsavgift.
 • 04.10.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 27.09.2021
  Storfe & kalv: Alle klasser og grupper ned kr.1,50
  
  Endringen skyldes redusert engrospris for storfe & kalv.
 • 20.09.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 13.09.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 06.09.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 30.08.2021
  Alle klasser og grupper: Ned kr. 0,70
   
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 23.08.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 05.07.2021
  Ung okse, kastrat og kvige: Alle klasser og grupper opp kr. 0,32
  
  Ung ku, ku og okse: Alle klasser og grupper opp kr.0,53
  
  Kalv: Alle klasser og grupper opp kr. 0,24
  
  
  Endringene skyldes økte engrospriser på storfe og kalv samt endrede innmatverdier og økte slaktekostnader for alle.
 • 31.05.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 17.05.2021
  Ingen endring for storfe.
 • 03.05.2021
  UNG OKSE KASTRAT OG KVIGE : ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,87
  
  UNG KU, KU OG OKSE: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,95
  
  KALV: ALLE KLASSER OVER 50KG OPP KR. 0,76
  
  KALV: UNDER 50 KG OPP KR 0,70
 • 19.04.2021
  STORFE OG KALV: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,70.
  
  ENDRINGENE SKYLDES ØKTE ENGROSPRISER
 • 05.04.2021
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE:ALLE KLASSER OPP TIL 375,0 OG OVER 425,1 KGOPP KR.1,50
  
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE: KLASSE E+ TIL R I VEKT 375,1 -400,0 KG OPP KR. 1,50
  
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE: KLASSE R- TIL P- I VEKT 375,1 - 400,0 KG OPP KR. 2,00
  
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE: ALLE KLASSER I VEKT MELLOM 400,1 - 425,0 KG OPP KR. 2,00
  
  ØVRIG STORFE OG KALV: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 1,50
  
  ENDRINGENE SKYLDES ØKT ENGROSPRIS FOR STORFE & KALV. REDUSERT OMSETNINGSAVGIFT FOR STORFE SAMT ENDRING I VEKTTABELLENE FOR UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE.
 • 01.03.2021
  STORFE OG KALV: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR 2,00
 • 22.02.2021
  UNG OKSE, KASTRAT & KVIGE: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR.0,30
  
  UNG KU:ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR.0,11
  
  KU OG OKSE; ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR.0,11
  
  KALV: ALLE KLASSER OVER 50KG OPP KR. 0,11
  
  ENDRINGENE SKYLDES ØKTE HUDVERDIER
 • 08.02.21
  Ingen endring for storfe.
 • 04.01.2021
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 2,11
  
  UNG KU, KU OG OKSE: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 2,39
  
  KALV: ALLE KLASSER UNDER 50 KG. OPP KR. 1,46
  
  KALV ALLE KLASSER OVER 50 KG.OPP KR. 1,45
 • 21.12.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 14.12.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 7.12.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 02.11.2020
  STORFE & KALV: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,50
   
  
  ENDRINGEN SKYLDES ØKT ENGROSPRIS.
 • 19.10.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 12.10.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 05.10.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 21.09.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 14.09.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 07.09.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 31.08.2020
  STORFE OG KALV: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR.0,50
  
  
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERTE ENGROSPRISER STORFE OG KALV.
 • 24.08.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 03.08.2020
  STORFE OG KALV: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR.1,50
 • 20.07.2020
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE	:
  
   ALLE KLASSER OG GRUPPE NED KR. 0,11 
  
  UNG KU, KU OG OKSE: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR. 0,08 
  
  KALV: ALLE KLASSER OVER 50 KG NED KR. 0,11 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERTE HUDVERDIER.
 • 07.07.2020
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE
   
  ALLE KLASSER OG GRUPPER: NED KR. 0,08
  
  UNG KU, KU OG OKSE: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR.0,05
  
  KALV: ALLE KLASSER OVER 50 KG.NED KR.0,06
   
   ENDRINGEN SKYLDES REDUSERTE HUDVERDIER.
 • 26.06.2020
  STORFE OG KALV:ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,16
  
  
  ENDRINGENE SKYLDES ØKTE SLAKTEKOSTNADER OG AVGIFTER.SAMT
  REDUSERT OMSETNINGSAVGIFT PÅ STORFE OG KALV
 • 08.06.2020
  Ung okse, Kastrart og kvige: Alle klasser og grupper: Ned kr. 0,08
  Ung ku, ku og okse: Alle klasser og gruppe: Ned kr. 0.11.
  Kalv: Alle klassser under 50 kg: Ned kr. 0,06
  Kalv: Alle klasser over 50 kg. Ned kr. 0,10
 • 04.05.2020
  	 	 	 	 	 	 	 	 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE	: ALLE KLASSER OG GRUPPER	 	 	NED KR. 0,11.
  .
  UNG KU, KU OG OKSE:	ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR.0,09. 
  
  KALV: ALLE KLASSER OVER 50 KG. NED KR. 0,17 .
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  ENDRINGENE SKYLDES REDUSERTE HUDVERDIER.
 • 20.04.2020
  Ung okse, kastrat og kvige: Alle klasser og grupper opp kr. 0,80 pr. kg.
  
  Ung ku og okse. Alle klasser og grupper opp kr. 0,80 pr. kg.
  
  
  Kalv: Alle klasser og grupper opp kr. 0,80 pr. kg.
 • 13.04.2020
  UNG OKSE, KASTRAT OG KVIGE: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 1,30 PR. KG.	
  
  UNG KU, KU OG OKSE: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 1,30 PR. KG	.
  KALV: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR.1,30 PR. KG. 	
  
  Endringene skyldes økt engrospris på storfe, og kalv. Samt at omsetningsavgifta for storfe og kalv er redusert.
 • 30.03.2020
  
  Ung okse, Kastrat og kvige. Alle klasser ned kr per kr. 0,22.
  
  Endringen skyldes redusert hudverdier.
  
  Unk ku og okse. Alle klasser og grupper. Ned kr. 0,26 per kg.
  
  Kalv alle klasser over 50 kg. Ned kr. 0,33 per kg.
 • 16.03.2020
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, opp 0,50 kr. pr. kg. 
  Endringene skyldes økt engrospris,
 • 02.03.2020
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 1,50 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt økt omsetningsavgift.
 • 24.02.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 10.02.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 03.02.2020
  Ingen endring for storfe.
 • 27.01.2020
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, opp kr. 0,76 pr. kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,64 pr. kg. Kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 0,60 pr. kg. Endringene skyldes økte hudverdier på storfe, samt redusert omsetningsavgift på storfe og kalv.
 • 30.12.2019
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, opp kr. 1,24 pr. kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 1,20 pr. kg. Kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 1,16 pr. kg. Endringene skyldes økte engrospriser for storfe og kalv. Omsetningsavgiften er redusert på storfe. I tillegg er det økte slaktekostnader, samt reduserte innmatverdier for samtlige.
 • 16.12.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 09.12.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 02.12.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 18.11.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 28.10.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 0,30 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 21.10.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 0,30 pr. kg. Nedgangen skyldes redusert engrospris.
 • 14.10.2019
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, opp kr. 0,01 pr. kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,09 pr. kg. Endringene skyldes økte hudverdier for storfe.
 • 30.09.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 1,40 pr. kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser. Omsetningsavgiften på storfe og kalv er økt med kr. 1,00 pr. kg.
 • 23.09.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 16.09.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 09.09.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 02.09.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 26.08.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 05.08.2019
  Kalv, ung okse, ung ku, kastrat, kvige, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv.
 • 01.07.2019
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 0,70 pr. kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 0,99 pr. kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,83 pr. kg. Kalv, alle klasser iver 50 kg., ned kr. 0,84 pr. kg. Endringene skyldes endrede slaktekostnaber og innmatverdier, samt økt omsetningsavgift på store og kalv.
 • 17.06.2019
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 0,17 pr. kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 0,04 pr. kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 03.06.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 22.04.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 1,40 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris, samt redusert omsetningsavgift.
 • 04.03.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 1,50 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt økt omsetningsavgift.
 • 25.02.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 04.02.2019
  Ingen endring for storfe.
 • 28.01.2019
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 0,60 pr. kg. Endringene skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 14.01.2019
  Storfe, alle klasser og grupper, ned kr. 0,09 pr. kg. Kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 0,18 pr. kg. Endringene skyldes økte slaktekostnader.
 • 31.12.2018
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 1,30 pr. kg. 
  
  Endringene skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift, økte fraktkostnader og reduserte innmatverdier,
 • 17.12.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 10.12.2018
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 0,29 pr. kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 0,09 pr. kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,66 pr. kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,60 pr. kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier oå storfe og kalv.
 • 03.12.2018
  Kalv, ung okse, ung ku, kastrat, kvige, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 26.11.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 12.11.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 05.11.2018
  Kalv, ung okse, ung ku, kastrat, kvige ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,70 per kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 29.10.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 22.10.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 15.10.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 08.10.2018
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 0,12 pr. kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 0,22 pr. kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,18 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,17 pr. kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier på storfe og kalv.
 • 01.10.2018
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 1,60 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 24.09.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 17.09.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 10.09.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 03.09.2018
  Storfe, alle klasser og grupper, ned kr. 1,25 per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 1,25 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 1,24. Endringene skyldes redusert engrospris og reduserte innmatverdier.
 • 27.08.208
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 0,05 per kg. Endringene skyldes økte kostnader.
 • 06.08.2018
  Ingen endring for storfe.
 • 16.07.2018
  Ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku og okse, samt kalv over 250,1kg justeres ned. U: - 0,54 kr./kg. U-: 1,24 kr./kg. R+: 0,74 kr./kg. R: 0,24 kr./kg. R-: 1,24. O+: 1,14. O: - 1,24 kr./kg. O-: -1,34 kr./kg. P+: -1,74 kr./kg. P: -2,14 kr./kg. P-: - 1,64 kr./kg.
 • 02.07.2018
  Ung ku, ung okse, kastrat, kvige, ku og også, alle grupper og klasser, justering av prisoppsett. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,44 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,42 per kg. Endringene skyldes økte diverse kostnader, samt reduserte hudverdier på storfe og kalv. I tillegg er det foretatt justering for prisoppsettet på storfe.
 • 30.04.2018
  Kalv, ung okse, ung ku, kvige, kastrat, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 per kg. Endringene skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 16.04.2018
  Kalv, ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,80 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv.
 • 02.04.2018
  Kalv, ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 1,50 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv.
 • 12.03.2018
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 0,07 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 0,13 per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,04 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,06 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 26.02.2018
  Kalv, ung okse, ung ku, kastrat, ku, kvige og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 1,50 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt økt omsetningsavgift.
 • 05.02.2018
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 0,13 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned 0,11 kr. per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,18 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,16 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 15.01.2018
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned 0,01 kr. per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned 0,11 kr. per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,02 kr. per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,01 kr. per kg. Endringene skyldes reduserte innmatverdier for alle dyreslag.
 • 01.01.2018
  Ung okse, ung ku, kastrat, kvige, ku og okse, alle klasser og gruppe, opp kr. 1,06 per kg. Kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 1,03 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv, endrede slaktekostnader, samt redusert omsetningsavgift på storfe.
 • 18.12.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 11.12.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 04.12.2017
  Kalv, ung okse, ung ku, kastrat, kvige, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,70 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv.
 • 13.11.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 30.10.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 23.10.2017
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 0,01 kr. per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 0,11 kr. per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier på storfe.
 • 16.10.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 09.10.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 02.10.2017
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 2,37 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 2,75 per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg, ned kr. 2,37 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 2,38 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt økt omsetningsavgift, på storfe og kalv. Det er i tillegg endringer på innmatverdier for samtlige dyreslag.
 • 25.09.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 18.09.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 11.09.2017
  Ung okse, ung ku, kastrat, kvige, ku og okse, alle klasser og grupper, ned 0,07 kr. per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 0,08 kr. per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 0,11 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier for storfe.
 • 04.09.2017
  Kalv, ung okse, ung ku kastrat, kvige, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 1,50 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  GRUNNTILSKUDDSENDRINGER FRA OG MED 04.09.2017:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  LAM
   
  ALLE
   
   
   
   
   
  NED KR.
  0,50
   
  UNG SAU OG SAU
   
  ALLE
   
   
   
   
   
  NED KR.
  1,00
 • 28.08.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 07.08.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 03.07.2017
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, opp kr. 1,19 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 1,18 per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., opp kr. 1,14 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., opp kr. 1,12 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv, samt endringer i slaktekostnader, innmatverdier og hudverdier på storfe og kalv.
 • 22.05.2017
  Kalv, ung okse, ung ku, kastrat, kvige, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,47 per kg. Kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 per kg. Endringene skyldes økte engrospriser, samt redusert innmatverdi på storfe.
 • 17.04.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 20.03.2017
  Ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku, okse og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 per kg. Endringene skyldes redusert omsetningsavgift på storfe og kalv.
 • 13.03.2017
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, opp kr. 0,19 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,11 per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., opp kr. 0,29 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., opp 0,27 kr. per kg. Endringene skyldes økte hudverdier.
 • 06.03.2017
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 per kg. Endringen skyldes økte engrospriser.
 • 27.02.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 20.02.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 13.02.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 06.02.2017
  Kalv, ung okse, ung ku, kvige, kastrat, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,60 per kg. Endringen skyldes økt engrospris på storfe og kalv.
 • 30.01.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 23.01.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 16.01.2017
  Ingen endring for storfe.
 • 02.01.2017
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned kr. 1,10 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned kr. 1,11 per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., ned kr. 1,18 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., ned kr. 1,19 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris for storfe og kalv, økt omsetningsavgift på storfe og kalv, justerte fett-trekk på storfe, endrede innmatverdierv på ung okse, kastrat, kvige og kalv, samt endrede slaktekostnader.
 • 26.12.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 19.12.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 12.12.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 05.12.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 14.11.2016
  Kalv, ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,70 per kg. Endringene skyldes endrede engrospriser.
 • 31.10.2016
  Ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku, okse og kalv, alle klasser og grupper, opp 0,40 kr. per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 17.10.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 10.10.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 03.10.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 26.09.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 12.09.2016
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 05.09.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 29.08.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 08.08.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 01.08.2016
  Ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku, okse og kalv, alle klasser og grupper, ned 0,90 kr. per kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt økt omsetningsavgift.
 • 04.07.2016
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, opp kr. 0,51 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 0,39 per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., opp kr. 0,48 per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., opp kr. 0,49 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe, samt endrede slaktekostnader, endret forsknings- og kjøttkontrollavgift og hudverdier.
 • 30.05.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 28.03.2016
  Ung okse, kastrat og kvige og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 1,49 per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp kr. 1,52 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på alt storfe, samt økte innmatverdier. Omsetningsavgift for storfe og kalv er redusert med kr. 0,50 per kg.
 • 14.03.2016
  Ung okse, kastrat og kvige ned kr. 0,04 per kg. Ung ku, ku og okse ned kr. 0,09 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 29.02.2016
  Ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku, okse og kalv, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv.
 • 15.02.2016
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned 0,11 kr. per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned 0,02 kr. per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 08.02.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 01.02.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 25.01.2016
  Ingen endring for storfe.
 • 18.01.2016
  Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, opp 0,07 kr. per kg. Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, opp 0,13 kr. per kg. Kalv, alle klasser under 50 kg., opp kr. 0,12 kr. per kg. Kalv, alle klasser over 50 kg., opp kr. 0,11 kr. per kg. Endringene skyldes økte hudverdier på storfe og kalv.
 • 04.01.2016
  Kalv, ung okse, kastrat, kvige, ung ku, ku og okse, alle klasser, opp 0,04 kr. per kg. Kvalitetstilskudd på storfe er økt. Omsetningsavgift er økt på storfe/kalv, sau/lam og gris.
 • 28.12.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 21.12.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 14.12.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 07.12.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 23.11.2015
  Storfe og kalv, alle klasser og grupper, opp 0,40 kr. pr. kilo. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 09.11.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 02.11.2015
  Storfe opp kr 0,70 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris, samt redusert omsetningsavgift.
 • 26.10.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 19.10.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 12.10.2015
  Ung okse, kastrat og kvige ned kr 0,10 pr kg. 
  Ung ku, ku og okse ned kr 0,13 pr kg. 
  Kalv under 50 kg ned kr 0,12 pr kg. 
  Kalv over 50 kg ned kr 0,11 pr kg. 
  
  Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 05.10.2015
  Økt fett-trekk på storfe i fettgruppe f.o.m. 3 t.o.m. 5+.
 • 28.09.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 21.09.2015
  Ung okse, kastrat og kvige ned kr 0,58 pr kg. 
  Ung ku, ku og okse ned kr 0,65 pr kg. 
  Kalv under 50 kg ned kr 0,88 pr kg. 
  Kalv over 50 kg ned kr 0,86 pr kg. 
  Endringene skyldes redusert engrospris, samt reduserte hudverdier og reduserte verdier på spiselig innmat.
 • 14.09.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 07.09.2015
  Ingen endring for storfe
 • 31.08.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 24.08.2015
  Ingen endring
 • 03.08.2015
  Storfe ned kr 1,00 pr kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser, samt økt omsetningsavgift.
 • 06.07.2015
  Ungokse, kastrat og kvige opp kr 0,04 pr kg. Ungku, ku og okse opp kr 0,05 pr kg. Endringene skyldes økte hudverdier.
 • 29.06.2015
  Ungokse, ungku, kvige, okse og ku ned kr 0,15 pr kg. Kalv ned kr 0,07 pr kg. Skyldes endrede slaktekostnader.
 • 08.06.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 25.05.2015
  Ungokse, kastrat og kvige ned kr 0,14 pr kg. Ungku, ku og okse ned kr 0,07 pr kg. Kalv under 50 kg ned kr 0,24 pr kg. Kalv over 50 kg ned kr 0,22 pr kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.
 • 04.05.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 06.04.2015
  Ungokse, kastrat og kvige opp kr. 0,88 pr kg. Ungku, ku og okse opp kr. 0,86 pr kg. Kalv under 50 kg opp kr. 0,84 pr kg. Kalv over 50 kg opp kr. 0,83 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris. Omsetningsavgift for storfe og kalv er satt ned med kr. 0,20 pr kg.
 • 09.03.2015
  Ungokse, kastrat og kvige opp kr. 0,73 pr kg. Ungku, ku og okse opp kr. 0,77 pr kg. Kalv under 50 kg opp kr 0,82 pr kg. Kalv over 50 kg opp kr 0,81 pr kg. Endringene skyldes økst engrospris og hudverdier.
 • 23.02.2015
  Storfe opp kr. 0,50 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 09.02.2015
  Storfe opp kr. 0,70 pr kg. Endringene skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 02.02.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 26.01.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 12.01.2015
  Ungokse, kastrat og kvige opp kr. 0,09 pr kg. Ungku, ku og okse opp kr 0,20 pr kg. Kalv over 50 kg opp kr. 0,12 pr kg. Kalv under 50 kg opp kr. 0,11 pr kg. Endringene skyldes økte hud- og skinnverdier.
 • 12.01.2015
  Ingen endring for storfe.
 • 05.01.2015
  Storfe nes kr. 0,50 pr kg. 
  Endringene skyldes økt omsetningsavgift. 
  Justering på fettgrupper storfe fra 4 til 5+. 
  Kalv >250 kg prises likt som ung okse.
 • 29.12.2014
  Ungokse, kastrat og kvige ned kr. 0,16 pr kg. Ungku, ku og okse ned kr 0,15 pr kg. Kalv <50 kg ned kr 0,12 pr kg, kalv >50 kg ned kr 0,13 pr kg. Endringene skyldes økte slaktekostnader og redusert innmatverdi.
 • 22.12.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 15.12.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 08.12.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 01.12.2014
  Ungokse, kastrat, kvige, ung ku, ku, okse og kalv opp kr. 0,30 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 10.11.2014
  Ungokse, kastrat, kvige, ungku, ku, okse og kalv opp kr. 0,50 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 03.11.2014
  Ungokse, kastrat, kvige, ungku, ku, okse og kalv opp kr. 0,70 pr kg. Endringene skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 27.10.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 13.10.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 29.09.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 22.09.2014
  Ungokse, kastrat og kvige ned kr 0,46 pr kg. Ungku, ku og okse ned kr. 0,44 pr kg. Kalv <50 kg ned kr. 0,39 pr kg. Kalv >50 kg ned kr. 0,40 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt endrede innmat-, skinn- og hudverdier.
 • 15.09.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 08.09.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 25.08.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 11.08.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 04.08.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 07.07.2014
  Ungokse, kvige og kastrat ned kr. 0,05 pr kg. Ungku, ku og okse ned kr. 0,04 pr kg. Kalv <50 kg ned kr. 0,12 pr kg. Kalv >50 kg ned kr. 0,11 pr kg. Endringene skyldes reduserte skinn- og hudverdier.
 • 30.06.2014
  Ungokse, kvige, kastrat, ungku, ku og okse opp kr. 0,19 pr kg. Kalv <50 kg opp kr. 0,11. Kalv >50 kg opp kr. 0,12 pr kg. Endringene skyldes endring av engrospris, innmatverdier og slaktekostnader.
 • 19.05.2014
  Ungokse, kastrat og kvige ned kr. 0,08 pr kg. Ungku, ku og okse ned kr. 0,07 pr kg. Kalv <50 kg ned kr. 0,12 pr kg. Kalv >50 kg ned kr. 0,11 pr kg. Endringene skyldes redusert hudverdi.
 • 28.04.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 21.04.2014
  Ungokse, kastrat, kvige, ungku, ku og okse opp kr. 1,00 pr kg. Kalv ned kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes redusert omsetningsavgift. Samt økt engrospris på storfe, og redusert engrospris på kalv.
 • 24.02.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 10.02.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 03.02.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 27.01.2014
  Ingen endring for storfe.
 • 13.01.2014
  Ungokse, kastrat og kvige opp kr. 0,11 pr kg. Ungku, ku og okse opp kr. 0,07. Kalv <50 kg opp kr. 0,24. Kalv >50 kg opp kr. 0,22 pr kg. Endringene skyldes økte hudverdier.
 • 06.01.2014
  Ingen endring for storfe.
 • Nye avregningspriser gjeldende fra 04.12.2023
  Ingen endring for storfe.

Andre saker