DSC 4598

Fatland Kvige

På grunn av alle de positive tilbakemeldingene vi fikk på vårt kvigetillegg i 2020 og 2021 viderefører og forbedrer vi ordningen Fatland Kvige.

Vi ser at det er mye overskuddskviger som kan brukes som fôringsdyr i markedet og vi trenger mer Norsk storfekjøtt. Dette vil også være med på å øke lønnsømheten til storfebonden.

Kvigekjøtt er flott kvalitet og vi arbeider aktivt med markedet for å ta ut potensialet her.

Vi har mye overskuddskviger for omsetning, disse håper vi flere kan se potensialet i å kjøpe når det er en egen ordning for bedre økonomi ved slakting neste år. Kvigene er billigere i innkjøp enn oksekalven, de spiser mindre og de er «snillere» med innredning og passer dermed godt hos mange som har eldre driftsbygninger.

Denne ordningen er et tilbud til alle våre totalleverandører med Optibiff-avtale.

Krav Fatland Kvige 2022:

  • Klassifisert som kvige, det vil si 301 til 730 dagers alder
  • Kvalitet: Klasse O og bedre
  • Kilo: Ingen begrensning
  • Tillegg per kilo: Kr. 4,00

Fatland Kvige tillegget kommer på toppen av våre andre bonuser.

Publisert 16.03.2021  kl 13:49

Oppdatert 04.01.2024  kl 13:37

Andre saker